EET: Osoby sledující české podnikatele budou prověřeny NBÚ na stupeň Důvěrné

Budova NBÚ v praze Reprofoto: ČT

Osoby, které budou na speciálním pracovišti ministerstva financí analyzovat informace o českých živnostnících a podnikatelích, budou prověřeny Národním bezpečnostním úřadem na stupeň utajení Důvěrné. Speciální pracoviště na sledování českých podnikatelů v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb už se buduje, potvrdil generální ředitel Generálního finančního ředitelství Martin Janeček. Řízení o osvědčení u NBÚ však může trvat déle než dva roky.

Po vzoru Chorvatska, kde ministerstvo financí shromažďuje a analyzuje on-line přicházející informace o činnosti živnostníků a podnikatelů a jejich tržbách, vzniká také v České republice centrální pracoviště, kde se budou analyzovat data vzniklá sledováním živnostníků a podnikatelů prostřednictvím elektronické evidence tržeb on-line. Na konferenci o EET to na výzvu ministra Andreje Babiše potvrdil generální ředitel Generálního finančního ředitelství Martin Janeček.

Specializované pracoviště už se buduje a osoby s přístupem k datům za celou ČR budou muset mít osvědčení Národního bezpečnostního úřadu na stupeň Důvěrné. „Finanční správa bude shromažďovat data z elektronické evidence tržeb a nad nimi provádět analýzy na specializovaném pracovišti, které se buduje. Pracovníci, kteří budou nahlížet do dat za celou republiku, budou muset mít prověrku od Národního bezpečnostního úřadu na stupeň Důvěrné,“ uvedl Martin Janeček.

V čem bude analýza informací o podnikatelích spočívat, však Martin Janeček dále neuvedl. Chorvatský stát však sbírá veškeré informace o podnikatelích včetně výše obratu za jednotlivé dny v jednotlivých městech, obraty v jednotlivých sektorech a jak je jich dosaženo. Rovněž Chorvatsko sleduje počty účtenek, obrat i peníze na účtech svých občanů včetně toho, co si za peníze občané kupují. Snímky údajů z takového sledování předvedl veřejně na konferenci o EET chorvatský ministr financí Boris Lalovac.

Budoucí analytici specializovaného pracoviště na sledování podnikatelů mají nejvyšší čas zažádat Národní bezpečnostní úřad o osvědčení na stupeň utajení Důvěrné. Proces řízení o osvědčení je velmi náročný a detailní. Teoreticky může řízení trvat více než dva roky od podání žádosti. Zákon o elektronickém sledování živnostníků a podnikatelů však má začít platit za půl rok,u v lednu nebo v únoru 2016.

Podle vyjádření Národního bezpečnostního úřadu činí sice základní lhůta pro provedení bezpečnostního řízení pro stupeň Důvěrné dva měsíce od podání žádosti, avšak je-li žadatel – účastník řízení vyzván k určitým úkonům, řízení se přerušuje a lhůta neběží. „Pokud informace získané úkony stanovenými zákonem pro provedení řízení pro stupeň Důvěrné nepostačují pro zjištění úplného stavu věci, je NBÚ oprávněn ověřit je úkony, které zákon stanoví pro řízení o vydání osvědčení fyzické osoby pro stupeň Tajné, případně pro stupeň Přísně tajné. V těchto případech si NBÚ vyžádá písemný souhlas účastníka řízení s provedením těchto úkonů a základní lhůta pro ukončení řízení se ze zákona prodlužuje – na 6 měsíců – úkony pro stupeň Tajné – nebo 9 měsíců – úkony pro stupeň Přísně tajné, a to od data podání žádosti,“ uvedl na dotaz Radek Holý z Národního bezpečnostního úřadu.

Podle jeho dalších slov základní lhůta může být v odůvodněných případech za zákonem konkrétně stanovených podmínek až dvakrát prodloužena, vždy maximálně o základní lhůtu. „Teoreticky se tak může jednat až o dobu 27 měsíců od podání žádosti plus případná období, během nichž je řízení přerušeno,“ vysvětlil Radek Holý z NBÚ.

Ze známé praxe pak vyplývá, že délka řízení trvá u každé osoby jinak dlouho podle náročnosti a spolupráce dalších složek, které se na řízení podílejí od policejního orgánu až například po BIS. „Celková doba trvání každého konkrétního bezpečnostního řízení je různá. Délka řízení závisí na míře součinnosti prověřované osoby a součinnosti všech orgánů státu a organizací, s nimiž NBÚ spolupracuje a z jejichž informací jeho závěr vychází,“ potvrdil za Národní bezpečností úřad Radek Holý.

-ire-