Neděle, 16. května, 2021

Nový pokus policie v kauze Davida Ratha: 675 miliónů úplatku

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ve čtvrtek měla pobočka České spořitelny v Rytířské ulici napilno. Vedle obvyklého provozu museli úředníci banky poskytnout součinnost příslušníkům Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality (ÚOKFK), kteří zde na základě příkazu soudce okresního soudu Praha-východ Jiřího Wažika z předchozího dne provedli prohlídku. Konkrétně se zajímali o dvě bezpečnostní schránky, které zde má zřízené od roku 2004 David Rath a jeho manželka Eva. A výsledek akce, která podle zdůvodnění policejního orgánu nesnesla odkladu? „Obě bezpečnostní schránky byly prázdné“, konstatuje se v protokolu o provedení prohlídky jiných prostor a pozemků z 11.6. 2015, který má Česká justice, spolu s příkazem k prohlídce, k dispozici.

Jde o úkony vyšetřování v případu, v němž je David Rath podezřelý z trestných činů přijetí úplatku a legalizace výnosu z trestné činnosti, a to v souvislosti se zakázkami pro krajské nemocnice Kladno, Mladá Boleslav, Příbram a Benešov v letech 2008-12, jichž se měl dopustit jako tehdejší hejtman Středočeského kraje. Přitom je z protokolů zřejmé, že policie měla informace o návštěvách schránek podezřelými osobami v únoru, březnu a pak v květnu. Aniž by se jakkoliv snažila to do té doby řešit.

Soud ze spisu totiž zjistil, že David Rath navštívil jednu bezpečnostní schránku „v poslední době dvakrát ve dnech 16.2. 2015 a 3.3. 2015“, druhou, založenou na jméno manželky v roce 2009, k níž měl dispoziční právo, ve stejné dny a tuto navíc 29.5. 2015.

Státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Praze (KSZ Praha) v žádosti soudu uvedl, že se těchto trestných činů měl David Rath dopustit „nejméně od roku 2008 do roku 2012“, přičemž se tak mělo stát, bez bližšího upřesnění, ale „konkrétně v souvislosti se zakázkou na výběr dodavatele stavby nového pavilonu interny a parkoviště Oblastní nemocnice Mladá Boleslav“. David Rath podle zjištění policistů ÚOKFK „opakovaně přijal od dosud neustavených osob úplatek ve formě finančního plnění v celkové výši 675 000 000,- Kč, kdy takto přijaté finanční prostředky převáděl na svá bankovní konta v zahraničí, případně ukládal do bezpečnostních schránek v zahraničních bankách, ale i v bankách v ČR, případně zakládal obchodní společnosti, na jejichž bankovní konta výnosy z trestné činnosti převáděl, k nimž má přístup a které byly založeny jen za účelem legalizace výnosů z jeho trestné činnosti, kdy však on sám není veden ve statutárních orgánech těchto společností, aby jeho spojitost s těmito penězi nebyla dohledatelná“.

Soudce Wažik v odůvodnění příkazu, který vydal na základě žádosti státního zástupce KSZ Praha, který čerpal z informací policistů ÚOKFK, váží hledisko neodkladnosti takového úkonu s ohledem na fakt, že „v předmětném řízení doposud nebylo zahájeno stíhání konkrétní osoby“, tedy aby nebyl porušen čl. 12 odst. 1, odst. 2 Listiny Základních práv a svobod.


Článek 12

(1) Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí.

(2) Domovní prohlídka je přípustná jen pro účely trestního řízení, a to na písemný odůvodněný příkaz soudce. Způsob provedení domovní prohlídky stanoví zákon.


 

Soudce Wažik však došel k závěru, že „vzhledem k možnosti ztráty důkazů je nutné jednat okamžitě a nelze vyčkat až na dobu po zahájení trestního stíhání“. Zdůvodnil to primárně tím, že odhalování této trestné činnosti je obtížné: „Neodkladnost tohoto úkonu spočívá obecně v tom, že odhalování tohoto druhu trestné činnosti zejména z důvodu možnosti předejití škodlivému následku, je vzhledem k charakteru trestné činnosti, jímž je legalizace výnosů z trestné činnosti, velmi obtížné, a proto bez použití mj. i tohoto institutu nelze objasnění trestné činnosti dosáhnout jinak, zejména tehdy, pokud by se podařilo v těchto bezpečnostních schránkách nalézt důkazy k uložení finančních prostředků pocházejících z trestné činnosti.“ Konkrétně pak ve zdůvodnění pro neodkladnost úkonu doplnil, že s ohledem na blížící se verdikt soudu v jiném případu Davida Ratha, spočívá neodkladnost úkonu v obavě před tím, aby podezřelý Rath neusiloval o „ukrytí věcí, které se v bezpečnostních schránkách mohou nacházet“.

Samotný David Rath k tomu do protokolu k dotazu policejního orgánu uvedl, že „za poslední rok jsem v obou schránkách byl jen já, a to jednou, protože jsem se tam dvakrát nedostal, nepřinesl jsem si sebou správné klíče. Když jsem zde tedy v posledním roce jedenkrát byl, tak jsem si zde vyzvedl dokumentaci s mým studiem na lékařské fakultě, jako je atestační diplom“.

„Jde o pohádky pro veřejnost, s cílem mne ještě více poškodit. Prostě vystřelí neuvěřitelné hausnumero, aby byli zajímaví a od soudu dostali zelenou k různým druhům šikany. Totalitní praktiky policejního státu“, říká k tomu na dotaz České justice David Rath.

-tra-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY