Povinnost podvolit se online hlášení tržeb dopadne po půl roce účinnosti na všechny živnostníky

Úřad vlády vstoupí do sporu Foto: archiv

Výjimky z elektronického sledování tržeb on-line státem se z vyhlášky přesunuly do návrhu zákona, jak je předkládán poslanecké sněmovně. V zákoně se objevila i nová formulace, ze které plyne, že dočasná výjimka, podle které zákon měl platit jen pro restaurace, hotely a obchod, po půl roce skončí. Finance zároveň navrhují udělit zákonem vládě oprávnění kdykoli nařídit, pro které další podnikatele elektronická evidence nebude platit.

Nařízení, pro koho zákon o elektronické evidenci tržeb platí, od kdy a kdo má výjimku se nakonec z podzákonné normy přesunulo do textu zákona. V návrhu o elektronickém sledování tržeb podnikatelů on-line státem se objevil paragraf 37 s názvem Dočasně vyloučené tržby.

Dočasně vyloučenými tržbami mají být první tři měsíce účinnosti zákona všechny tržby s výjimkou tržeb z restaurací a hotelu. „


Nová definice evidované tržby

Evidovanými tržbami dočasně nejsou a) ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do konce třetího kalendářního měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona všechny tržby, s výjimkou ubytovacích a stravovacích služeb uvedených v klasifikaci NACE pod kódem 55 a 56.“

Zdroj: návrh zákona o elektronické evidenci tržeb


Postupný konec výjimek

Od čtvrtého měsíce účinnosti zákona o elektronickém sledování tržeb bude zrušena dočasná tři měsíce trvající výjimka pro obchodníky a EET začne platit rovněž pro ně: „Od prvního dne čtvrtého kalendářního měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do konce šestého kalendářního měsíce ode dne nabytí účinnosti toho zákona všechny tržby, s výjimkou ubytovacích a stravovacích služeb uvedených v klasifikaci NACE pod kódem 55 a 56 a 2. velkoobchodu a maloobchodu uvedených v klasifikaci NACE pod kódem 45.1, 45.3, 45.4, pokud jde o obchod, 46 a 47, píše s v návrhu předkládaném sněmovně.

Z tohoto ustanovení vyplývá, že šestý měsíc od účinnosti zákona skončí všechny výjimky a zákon začne platit pro všechny tržby. Stane-li se šestý měsíc ještě něco dalšího, se v zákoně dále neuvádí. Avšak čtvrtým odstavcem paragrafu o výjimkách navrhuje ministerstvo financí dát vládě pravomoc bez jakýchkoli podmínek stanovit nařízením, kdo další obdrží nebo neobdrží „dočasnou výjimku“.


Měkké pravomoci pro vládu

„Vláda může stanovit nařízením, že některé tržby nejsou ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona dočasně evidovanými tržbami.“ 

Zdroj: návrh zákona o elektronické evidenci tržeb


Další ustanovení předmětného paragrafu o dočasných výjimkách pak navrhuje, pro které další podnikatele zákon nebude platit ve vztahu k jejich tržbám za předešlé zdaňovací období: „Do okamžiku, kdy tržby poplatníka, které mají být evidovány, nepřekročí v bezprostředně předcházejícím zdaňovacím období daně z příjmů 2 000 000 Kč a zároveň 20 % součtu jeho tržeb, které mají být evidovány, a tržeb, které nejsou dočasně evidovanými tržbami, není evidovanou tržbou žádná z tržeb poplatníka,“ navrhuje ministerstvo financí novou výjimku.

Irena Válová