Čtvrtek, 28. října, 2021

Případ Kydalka by měl určovat hranice i ostatním soudcům

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Rozhodnutí kárného senátu v kauze soudce Kamila Kydalky by mělo být vodítkem, kde je přípustná hranice zapojení soudce do veřejného života. Obdobná kárná judikatura dosud nebyla známá, upozorňuje předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra v oddůvodnění návrhu, který má Česká justice k dispozici.

Komunální volby na podzim roku 2014 v obci Mnichovice v blízkosti Prahy byly podobně jako na jiných místech České republiky velmi vyhrocené. Partaje a jejich podporovatelé neváhali v rámci předvolební kampaně sáhnout k očerňování soupeřů pomocí různých metod – od vylepování letáků k veřejným osobním invektivám. Nebylo by to nic neobvyklého, kdyby v Mnichovicích jednou z hlavních postav předvolebního boje nebyl pražský soudce Kamil Kydalka. Ten má v obci rekreační chatu.
Tím, že aktivně podporoval jednu ze stran a v předvolebních letácích se prezentoval coby soudce, dle kárného návrhu „zaviněně porušil povinnosti soudce vyplývající z paragrafu 80, odst. 4, 5 písm. a) zákona č. 6/2002 Sb. O soudech a soudcích“. Podle předsedy Městského soudu Libora Vávry tak „ohrozil důstojnost soudcovské funkce a zneužil funkci soudce k prosazování soukromých zájmů“. Zajímavé je, že Vávra se v oddůvodnění kárného řízení zamýšlí nad chováním soudce v takových situacích obecně.


„Soudce se v předvolebních letácích, které sám distribuoval obyvatelům Mnichovic, snažil vykreslit  jako „člověka čestného, váženého, schopného rozpoznat nepravost a faleš“. 

– předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra v oddůvodnění kárného návrhu –


Předvolební leták soudce Kydalky si můžete prohlédnout zde.

Prezentoval se jako soudce

Vávra se v oddůvodnění zamýšlí nad tím, zda je přípustné, aby soudce vstupoval do předvolebního boje s takovou osobní vervou jako to udělal Kydalka. Nejvíce dle předsedy Městského soudu vadí to, že se Kydalka v rámci předvolebního boje výslovně prezentoval jako soudce a v textech dokonce vyjmenovával kauzy, které v minulosti soudil. „Pokud by autor v textu neuvedl, že je soudcem, byla by otázka, zda jde o jednání kárně postižitelné i neslučitelné se soudcovskou etikou, výrazně spornější,“ píše Vávra v oddůvodnění kárného návrhu. Kydalka si přitížil i aktivitou po volbách, kdy se zapojil do povolebního vyjednávání o koalici.
Kydalkovou podporovaná strana „Volba pro město – volba pro Mnichovice“ sice zvítězila, ale v pořadí druhé uskupení „Mnichovice – město na vaši straně“ získalo stejný počet mandátů v zastupitelstvu a hrozilo tak, že se domluví s poraženou TOP 09. Podle kárného návrhu v tu chvíli Kydalka na dalším z letáků tvrdil, že pokud se starostou nestane předseda Volby pro město Petr Schneider, znamená to pro Mnichovice „katastrofu“. „Dr. Kydalkou tvrzené okolnosti, že je vedoucím sdružení „Mnichovice – město na vaši sraně“ Mgr. Peckovou a Mgr. Rovenským z KDU-ČSL mediálně napadán a nepravdivě osočován, jsou v tomto směru podle mého názoru zcela nepodstatné,“ dodává soudce Libor Vávra v oddůvodnění. Dále upozorňuje, že soudci jsou povini se i v soukromém životě chovat uvážlivě a nedopustit, aby byla ohrožena vážnost soudcovského stavu.

Byl nenápadně vtažen známými

Na druhou stranu je třeba dle Vávry zohlednit, že Kydalka je v Mnichovicích známou a aktivní osobou a do předvolebního boje byl postupně nenápadně vtažen známými a poté už obtížně hledal mantinely hodné chování soudce. Připomíná také, že se zatím žádného kárného provinění nedopustil. Dalším problémem pro Kydalku je fakt, že soudci mají zakázáno se jakkoliv podílet na výkonné moci. „Pokud pak došlo k podpoře konkrétního kandidáta, což samo o sobě patrně je již schopno narušit důstojnost soudcovského stavu (…), jde již i o zneužití funkce soudce ve prospěch jiné osoby,“ míní Vávra. Závěr kárného návrhu je ale takový, že projednání samotného kárného řízení podle Vávry jako potrestání stačí.  Kárný Senát nejvyššího správního soudu však upustil od uložení postihu, dostatečným trestem je podle něj samotné projednání kárné žaloby. Žádný trest nepožadoval ani pisatel kárné žaloby, předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra.

Eva Hofrichterová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY