Neděle, 3. července, 2022

Státní zástupci: Prohlášení České advokátní komory hraničí s přípustnou veřejnou kritikou kohokoli

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Do dalšího kola se dostává vyhrocený vztah mezi českými advokáty a mocí výkonnou reprezentovanou tentokrát státními zástupci. Někteří státní zástupci sdružení v Unii státních zástupců se dnes v reakci na tvrdé prohlášení České advokátní komory stejně tvrdě ohradili. Podle těchto státních zástupců nepodložená prohlášení advokátů hraničí s přípustnou veřejnou kritikou.

Unie státních zástupců se domnívá, že podobně nepodloženě laděná veřejná prohlášení mohou být vnímána přinejmenším jako hraničící s přípustnou veřejnou kritikou kohokoliv a rozhodně nepřispívají k náležité úctě k ostatním osobám vykonávajícím právnická povolání, aniž by tyto osoby k takovým atakům zavdaly příčinu jinou, než že vykonávají svá povolání a rozhodují se podle znalosti důkazů, svého svědomí a práva, stojí v prohlášení Unie státních zástupců v reakci na prohlášení České advokátní komory z minulého týdne.

ČAK vydala tvrdé prohlášení v souvislosti s trestním stíháním advokáta a funkcionáře Komory Martina Grubnera: „Česká advokátní komora se znepokojením sleduje, jak orgány trestního řízení, zejména policie a státní zastupitelství, pod dojmem toho, že se jim pomocí sdělovacích prostředků podařilo dokonce svrhnout vládu, místo toho, aby se věnovaly prošetřování trestné činnosti a opatřování důkazů proti skutečným pachatelům, vyvolávají v občanech hysterii a ,odsouzení předem´, aniž mají dostatek podkladů pro trestní stíhání, a dokonce aniž mají relevantní právní odůvodnění,“ uvedli minulý týden advokáti.

Podle Unie státních zástupců není jasné, proč stavovská organizace advokátů napadá státní zastupitelství, které se k dané kauze mediálně vůbec nevyjadřovalo. „Pokud ČAK zdůrazňuje, že sama nevstupuje do konkrétních trestních kauz a nemá ani přístup do relevantních spisů, je s podivem, když jedním dechem dodává, že orgány činné v trestním řízení údajně nemají v konkrétní trestní věci dostatek podkladů pro zahájení trestního stíhání a porušují práva obviněného na spravedlivý proces. Takové paušální hodnocení s veřejně prezentovanou neznalostí věci bohužel svědčí spíše o apriorní zaujatosti ČAK ve prospěch trestně stíhaných osob, nežli o profesionálním přístupu a věcné argumentaci,“ prohlašuje dnes Unie státních zástupců.

Někteří státní zástupci sdružení v Unii poté zdůrazňují  fakt, na který opakovaně upozorňuje například vrchní státní zástupce v Olomouci Ivo Ištvan, totiž že úkony trestního řízení jako vazební stíhání jsou činěny vždy se souhlasem soudce: „Bez povšimnutí přitom prohlášení České advokátní komory ponechalo fakt, že pokud je proti nějaké osobě vedeno trestní stíhání vazebně, pak se při rozhodování o vazbě musel soud vypořádat i s otázkou, zda je dosavadní trestní stíhání takové osoby vedeno zákonným způsobem, zda podezření proti takové osobě má již konkrétní obsah a je podepřeno shromážděnými důkazy,“ upozorňují státní zástupci z Unie státních zástupců.

ČAK v tomto prohlášení napadla mimo jiné i státní zastupitelství, že místo prošetřování trestné činnosti a opatřování důkazů proti skutečným pachatelům vyvolává v občanech hysterii a „odsouzení předem“, aniž má dostatek podkladů pro trestní stíhání a relevantní právní odůvodnění, kritizuje obsah prohlášení advokátů Unie státních zástupců v protiprohlášení podepsaném Výkonný výbor Unie státních zástupců.

Státní zástupce rovněž považují informaci, že policie a státní zastupitelství svrhly společně vládu, za nesmyslnou: „Unie státních zástupců České republiky považuje za zarážející, že se vedení ČAK uchýlilo k tak zjevným a nesmyslným faulům, jako je prohlášení, že policie a státní zastupitelství při plnění svých zákonných kompetencí v trestním řízení jednají pod dojmem, že se jim pomocí mediálních prostředků podařilo svrhnout vládu. Nelze se ubránit dojmu, že to nejsou orgány činné v trestním řízení, kdo u veřejnosti vyvolává nedůvodnou hysterii,“ tvrdí státní zástupci, aniž by sdělili, kdo podle nich hysterii vyvolává.
-ire-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY