Václav Votava (ČSSD): Elektronická evidence by se měla týkat všech bez zvýhodňujících výjimek

ČSSD je prý pro co nejširší dopad tohoto zákona a je možné, že se povinnost podrobit se elektronické evidenci tržeb bude dále rozšiřovat. "Aby měla smysl, musí být nástrojem, který vyrovnává konkurenční podmínky poctivých plátců daně, vůči těm, kteří daně neplatí," říká poslanec Votava. Reprofoto: ČT

Na zavedení zákona o elektronickém sledování tržeb živnostníků a podnikatelů státem panuje mezi vládními koaličními stranami shoda. Obě větší vládní strany, tedy ČSSD i ANO, předkládají totožné argumenty ve prospěch zavedení elektronické evidence tržeb. Předseda rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, sociální demokrat Václav Votava, z tohoto kursu nijak nevybočuje.

Jaký je postoj ČSSD ke skutečnosti, že zákon by měl platit pouze pro restaurace, poté pro obchod a pro nikoho dalšího?

ČSSD je obecně pro co nejširší dopad tohoto zákona. Elektronická evidence tržeb by se měla postupně týkat všech podnikatelů a živnostníků.  Aby měla smysl, musí být nástrojem, který vyrovnává konkurenční podmínky poctivých plátců daně, vůči těm, kteří daně neplatí. Připomínám, že dle odhadů přichází Česká republika ročně o 150 miliard Kč kvůli daňovým podvodům. Předchozí vlády neudělaly nic proto, aby toto číslo změnily směrem dolů. I proto byly novely daňových předpisů, které povedou k výběru zlepšení daní, jednou z priorit ČSSD v ekonomické oblasti. S tím šla sociální demokracie na koaliční vyjednávání a prosadila to do koaliční smlouvy a programového prohlášení.  Lepší výběr daní je dlouhodobě hlavní prioritou této koaliční vlády pod vedením sociální demokracie.

Podpoří ČSSD vytvoření rovných a stejných podmínek na trhu pro všechny bez výjimek, nebo se spokojí s tím, že jedinou obětí tohoto zákona mají být hospody a velko- a maloobchodníci?

Jedinou „obětí“ tohoto zákona mají být ti, kteří stát okrádají na daních. Chceme dosáhnout co nejširší účinnosti. Každá výjimka přece určitým způsobem zvýhodňuje ty, které z povinnosti vyjímá. Shodujeme se s názorem ministerstva financí, že rovnost podmínek k podnikání by měla být zachována. I zde ale platí princip, že elektronická evidence tržeb nemá být překážkou v podnikání. Samozřejmě, že v určitých případech, například tam, kde není pravidelné internetové spojení či u živnostníků v pohybu bychom měli uvažovat o určitých legislativních úpravách. Některé z těchto případů byly již diskutovány v debatě o zavedení první etapy elektronické evidence, týkající se podnikatelů v pohostinství.

Proč nebude zákon platit ve stavebnictví, které na rozdíl od hospod podle důvodové zprávy vykazuje bezkonkurenčně nejhlubší šedou ekonomiku a nejvyšší míru krácení daní?

Zákon by měl platit všude tam, kde probíhají hotovostní platby a tedy podnikatel přijímá tržby v hotovosti. Tedy i u stavebních firem. Výjimkou jsou bezhotovostní platby, na ty se zákon o elektronické evidenci tržeb nevztahuje, tam  probíhá kontrola daňové povinnosti  jiným způsobem již dnes. Ale to se netýká jen  stavebnictví, ale všech subjektů, které takzvaně fakturují.

Souhlasíte, aby tak důležitá věc – jako za jakých podmínek a pro koho zákon platí – byla vyřešena pouhou vyhláškou?

ČSSD vždy hovořila o legislativní úpravě formou zákona. Chceme, aby tak důležitá věc prošla řádným připomínkovým řízením a fundovaně se k ní vyjádřily všechny zainteresované subjekty.

-ire-