Pondělí, 23. května, 2022

Kampaň proti advokátům odhaluje rozval spravedlnosti

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Série útoků na advokátní profesi pokračuje. Po policejním mluvčím se k výrokům těžkého kalibru uchýlili představitelé státního zastupitelství a předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský.

Podle prohlášení České advokátní komory je kampaň vedená proti advokátům útokem na ústavní práva občanů a účelem je odvést pozornost od jiných problémů v justici. Česká advokátní komora má velkou obavu, že dosavadní útoky na advokátní profesi včetně zobecňování a paušalizování pochybení jednotlivce na celý stav mají jediný cíl: Okleštění práv obhájců a advokátů a ve svém důsledku práv obviněných a osob, které potřebují právní pomoc. „Takové útoky na ústavně zaručená práva občanů jsou útokem proti spravedlnosti obecně,“ uvádí v dalším razantním prohlášení Česká advokátní komora. Z vyjádření vyplývá, že čeští advokáti jsou šokováni tím, že vůbec může být Českou televizí odvysílán pořad s účastí nejvyššího státního zástupce a předsedy Ústavního soudu, jehož tři čtvrtiny se týkají jedné části justice – advokátů, avšak žádný advokát do pořadu není přizván.
Jediným vysvětlením podle ČAK je, že pořad sloužil k odvedení pozornosti od skutečných problémů justice: „Útoky na advokacii také pomáhají představitelům jiných složek justice odvrátit pozornost od vlastních problémů. K tomu jim pomáhají i tak významná média, jakým je například Česká televize,“ konstatuje ČAK. Takový pořad pod názvem Nedůvěra v právo a justici odvysílala Česká televize v diskusi v neděli 21. června 2015.


 „A zazněly zde zbraně těžkého kalibru, jako že ,advokacie vytváří obrovský prostor pro praní špinavých peněz´ , samozřejmě bez náležité argumentace,“ upozorňují advokáti na způsob, jakým Česká televize informovala veřejnost s využitím nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana a předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského.


 Advokacie vždy byla a je součástí justice v širším slova smyslu, přesto je v tomto a obdobných pořadech zcela opomíjena, upozorňuje na situaci Česká advokátní komora v prohlášení. „Útok policejního mluvčího v souvislosti se stíháním advokáta Grubnera tak byl v konečném důsledku útokem na důvěru v právo a justici, což bylo tématem pořadu, který se odehrál opět v modelu ,o nás bez nás´,“ připomíná ČAK další bod kampaně proti advokátům – nepravdivé výroky policie o „stíhaných advokátech a členech kontrolní rady ČAK“ a osobách právně vzdělaných, které sepisují stížnosti proti postupům policie a „tím vyvářejí atmosféru strachu“.
Proti těmto okolnostem trestního stíhání advokáta Martina Grubnera, které dodnes nebyly prokázány, se ČAK v nejnovějším prohlášení znovu ohrazuje: „České advokátní komoře není do dnešního dne známo, že by kromě jednoho obviněného advokáta v této kauze, bylo obviněno více advokátů, kteří by byli členy kontrolní rady ČAK. ČAK není dále známo, že by některý právní předpis v České republice neumožňoval obviněným podávat v průběhu trestního stíhání stížnosti na postup orgánů činných v trestním řízení či podávat trestní oznámení, má-li někdo podezření, že dochází k páchání trestné činnosti,“ upozorňuje Česká advokátní komora na rozpor mezi fakty uváděnými policií a platnými zákony v České republice.

 Případ Grubner obnažuje hluboký rozval

V dalším stanovisku pak advokáti odkazují k současné praxi využívání nástrojů trestního práva k politickému boji. Jestliže policii taková devalvace práva a zesměšňování jeho institutů nevadí například u poslanců, proč zákonné využití institutu trestního oznámení policii vadí u právních profesionálů, poukazují advokáti: „V době, kdy počet trestních oznámení výrazně narůstá, podávají je poslanci na poslance a ministry, dokonce na prezidenta republiky, označit stejný postup u advokátů nebo jejich klientů za zastrašování vyšetřovatelů, maření jejich práce a odrazování je od vyšetřování, není ničím jiným, než vyvoláváním hysterie. Vyšetřovatel je profesionálem ve svém oboru, a pokud jsou jeho postupy v souladu se zákonem, nemůže se tímto způsobem nechat zastrašit,“ zdůrazňuje ČAK, která v souvislosti s děním okolo trestního stíhání advokáta Martina Grubera a způsobu informování o případu vydala už 11. června 2015 mimořádně tvrdé prohlášení.

Stejně razantně reagovala na prohlášení českých advokátů Unie státních zástupců. Hluboký rozpor, kdo je odpovědný za zákonnost trestního řízení, jak se v poslední době trestní řízení odehrává a co je jeho cílem, trvá. V čtyřúhelníku policie – státní zástupce – soudce – obhájce chápe zákony i základní pojmy práva každý jinak. Důkazem o tom je i závěr čerstvého prohlášení ČAK: „Jestliže se ČAK ve svém dřívějším vyjádření zmínila i o státních zástupcích, pak proto, že jsou to právě oni, kteří dozorují přípravné trestní řízení a v rámci toho by měli dohlížet na zákonnost a férovost tohoto stádia. Neměli by dopustit, aby trestní řízení probíhalo v atmosféře nepravd či polopravd šířených jiným orgánem odpovědným za řádný proces – policií. České advokátní komoře není známo, že by státní zástupci do dnešního dne na výše zmíněné vystoupení policie jakkoliv reagovali, natož aby proti podobným postupům zasáhli,“ uzavírají advokáti své prohlášení.

-ire-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY