Ministerstvo chtělo pro sledování vězňů s náramky vilu, musí stačit jídelna

Ještě před podáním dovolání si totiž vilu nechalo do svého vlastnictví převést z Vězeňské služby ČR ministerstvo spravedlnosti a to právě pro účely umístění plánovaného tzv. monitorovacího centra foto: wikipedia

Plán zřídit monitorovací centrum tzv. elektronických náramků pro vězně v lukrativní vile ve Střešovicích zatím ministerstvu spravedlnosti nevyšel.

Ulice U laboratoře v pražských Střešovicích patří mezi nejlepší adresy v Praze. Kousek odsud, v Dělostřelecké ulici, si pořídil vilu i Václav Havel. V okolí jsou rezidence velvyslanců i sídla zastupitelských úřadů. Ti všichni měli mít nového souseda – monitorovací centrum Ministerstva spravedlnosti které by mělo nepřetržitý dohled nad využíváním systému tzv. elektronických náramků pro vězně a další osoby. Je třeba říci, že s ohledem na charakter čtvrti, by to byl soused velmi zvláštní.
Rezidenční vila v ulici U laboratoře č.p. 540/26 přešla do vlastnictví státu v roce 1945 a to na základě dekretu prezidenta republiky č. 108/1945 Sb. V roce 2006 pak byla převedena z Ministerstva obrany do vlastnictví Vězeňské služby ČR. V roce 2012 však pražský magistrát podal žalobu o určení vlastnického práva, v níž se dožadoval spoluvlastnického podílu v podobě ideální poloviny nemovitosti.

Magistrát se soudí

Obvodní soud pro Prahu 6 žalobě vyhověl, v roce 2014 však Městský soud v Praze rozhodnutí změnil a žalobu Prahy zamítl. Spor však nekončí – hlavní město podalo totiž nedávno k dovolání k Nejvyššímu soudu. „Po změně rozsudku soudu prvního stupně odvolacím soudem bylo podáno dovolání, jelikož je hl. m. Praha přesvědčeno, že rozhodnutí soudu prvního stupně bylo správné. Hl. m. Praha je povinno domáhat se určení vlastnického práva ve všech případech, kdy všechny zákonné podmínky pro vznik vlastnického práva města byly splněny, více živé právní kauzy nekomentujeme. Plánování využití nemovitosti je, s ohledem na probíhající soudní řízení, zatím bez komentáře, ve vztahu k povinnosti města domáhat se svého vlastnictví je i bezpředmětné. K záměrům Ministerstva spravedlnosti ČR se hl. m. Praze nepřísluší vyjadřovat“, odpověděl České justici Vít Hofman, mluvčí pražského magistrátu.

Služba by byla nonstop

Ještě před podáním dovolání si totiž vilu nechalo do svého vlastnictví převést z Vězeňské služby ČR ministerstvo spravedlnosti a to právě pro účely umístění plánovaného tzv. monitorovacího centra. To by mělo zajišťovat monitoring a provoz systému elektronických náramků pro vězně a tvořilo by jej podle plánů resortu 21 zaměstnanců, včetně 13 operátorů pro 24 hodinovou službu. Na rekonstrukci a vybavení této vily pro účely zřízení monitorovacího centra požádali Pelikánovi podřízení ministerstvo financí o 20 milionů Kč.
Ministerstvo financí však požadavky ministerstva spravedlnosti v připomínkovém řízení zamítlo. Komplikace se zajištěním financí a právě přetrvávající soudní spor vedl Pelikánovy podřízené k tomu, že plán na obsazení luxusní, rezidenční vily ve Střešovicích ministerským odborem pro monitoring lidí, kteří budou z rozhodnutí soudu v režimu elektronického sledování náramky, podle informací České justice prozatím odložili. A místo vily tak bude muset postačit pravděpodobně místo jiné – bývalá ministerská jídelna ve Vyšehradské ulici.

Eva Hofrichterová