Úterý, 16. srpna, 2022

Počet trestně stíhaných firem stoupá, nejvíce jich je v Praze a v Hodoníně

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Největší počet trestních řízení s celými firmami a institucemi je veden v okresech, nikoli na úrovni krajů nebo dokonce v působnosti vrchních státních zastupitelství.

Zatímco nápad nových případů trestné činnosti právnických osob v roce 2014 byl u okresních státních zastupitelstvích 585, obě vrchní státní zastupitelství zaznamenala pouze dva takové případy. Nápad trestné činnosti firem je velmi nerovnoměrný: nejčastěji dochází k trestnímu stíhání firem v Praze 1 a v Hodoníně.
Před soudem skončilo 77 firem. Vyplyne to po prozkoumání 640 stran tabulek, které jsou přílohou poslední zprávy o činnosti státního zastupitelství za rok 2014, kterou publikovalo Nejvyšší státní zastupitelství. Podle komentáře Nejvyššího státního zastupitelství význam nového zákona o trestní odpovědnosti právnických osob roste, roste také celkový počet trestně stíhaných celých firem a institucí.

Podle tabulky, která se týká pouze nápadu za rok 2014, zaznamenala okresní státní zastupitelství 585 trestních řízení vedených s právnickými osobami, krajská státní zastupitelství 39 trestních řízení a vrchní státní zastupitelství celkem dvě taková trestní řízení.
Podle další z tabulek bylo už v drtivé většině v uvedených případech zahájeno trestní stíhání a u části z nich dokonce podána obžaloba, u některých padl rozsudek. Jen minimum případů trestné činnosti firem skončilo v roce 2014 zrušením trestního stíhání nebo odložením: ve dvou případech bylo trestní stíhání právnické osoby zrušeno, v dalších třech bylo zrušeno obvinění soudem, v jednom případě bylo odloženo a ve dvou případech vrátil státní zástupce případ policii k doplnění.

Zločinné firmy se koncentrují v několika místech

Z přehledu trestního stíhání firem podle jednotlivých státních zastupitelství pak vyplývá, že zákon o trestní odpovědnosti právnických osob je používán teritoriálně velmi nerovnoměrně, pokud se ovšem zločinecké firmy záměrně nekoncentrují v konkrétních místech. Značné množství firem je trestně stíháno v Praze.
Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1 vykázalo v přehledu nejvíce případů, a to 20 případů, což může být dáno množstvím oficiálních sídel firem v Praze 1. Jednotky případů se vyskytly v Praze 3, v Praze 6, Praze 7 a v Praze 8. Zbylá obvodní státní zastupitelství v Praze ovšem nevykázala žádný případ, a to i přesto, že značné množství firem sídlí rovněž například i v Praze 2 nebo v Praze 4.

Vyšší četnost trestné činnosti firem pak vykazují okresní státní zastupitelství na Moravě: v Hodoníne celkem 11 případů, pod deset případů pak v Břeclavi, Blansku, Brně, v Prostějově, Kroměříži nebo v Jihlavě a krajská státní zastupitelství v Brně a v Ostravě, pobočka Olomouc.
V Čechách je mimo Prahu počet stíhaných firem nižší, opakovaně se v přehledu objevují pouze okrasní státní zastupitelství v Příbrami a v Teplicích. Naopak například Kladno, Benešov nebo Mladá Boleslav vykazují po jednotkách případů.

Jedna firma odsouzena pro týrání svěřené osoby

Podle zprávy o činnosti Nejvyššího státního zastupitelství páchají firmy velmi různé zločiny.


„Struktura trestné činnosti právnických osob byla v roce 2014 velmi různorodá,“ uvádí zpráva v komentáři s odkazem na tabulky v příloze, kde jsou uvedeny jednotlivé paragrafy trestního zákona, pro které jsou firmy trestně stíhány.“


 

Na první pohled je z přiložených tabulek zjevné, že převažují hospodářské respektive daňové trestné činy a činy proti sociálnímu státu. Podle přehledu vede §240 – zkrácení daně, poplatku a podobné platby, následován §241 – neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby. Další trestné činy, pro které jsou opakovaně trestně stíhány firmy, jsou §209 – podvod, §211 – úvěrový podvod, §211 – podílnictví, §212 – dotační podvod,, §270 – porušení autorského práva a práv k databázi, §254 – zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, §257 – pletichy při zadávání veřejné zakázky a soutěži nebo § 346 z oddílu trestního zákona Rušení činnosti orgánu veřejné moci, konkrétně paděláním a pozměňováním veřejné listiny.
V jediném případu byla právnická osoba trestně stíhaná pro trestný čin podle §198 odst. 1 a 2, což je týrání osoby svěřené v péči, a to dlouhodobým a zvláště trýznivým způsobem. Případ firmy týrající svěřenou osobu se stal v Brně a už je skončen rozsudkem: stíhání bylo zastaveno pro účinnou lítost, stojí v přehledu.

Před soudem skončilo loni 77 firem a institucí

Zákon, podle kterého jsou trestně stíhány a odsuzovány namísto lidí firmy a který by měl být využit jako výjimečně, Nejvyšší státní zastupitelství oceňuje. Podle komentáře ve zprávě o činnosti státního zastupitelství význam nového zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, z pohledu statisticky vykázaných osob, proti nimž bylo vedeno trestní stíhání nebo byly obžalovány, vzrostl. „Jakkoli se nejedná o vyšší počty, lze mít za to, že tato právní úprava, byť aplikovaná s některými přetrvávajícími obtížemi, na které poukazuje samostatná zvláštní zpráva – problém právnických osob, tzv. ,prázdných schránek´, již získala své pevné místo v právním řádu,“ uvádí Nejvyšší státní zastupitelství ve zprávě.


„Zejména v oblasti postihu hospodářské, majetkové a finanční kriminality a korupce je důležitost této úpravy naprosto nezastupitelná,“ píše se ve zprávě, přestože firmy stíhané pro úplatkářství v přehledu nefigurují.“


 

V roce 2014 bylo v České republice zahájeno trestní řízení celkem proti 626 právnickým osobám, což je nárůst oproti roku 2013 o plných 67 právnických osob. Zahájeno trestní stíhání bylo proti 139 právnickým osobám, na 71 právnických osob byla podána obžaloba nebo návrh na potrestání. Se šesti právnickými osobami se stát „dohodl“ – byl podán návrh na schválení dohody o vině a trestu. Celkem bylo postaveno v roce 2014 před soud 77 právnických osob.

-ire-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY