Dokument: Písemné odůvodnění rozsudku v kauze Nagyová

Petr Nečas s manželkou Janou Foto: archiv

„Svědek Petr Nečas jednoznačně potvrdil, že to byl on, kdo tzv. úkoloval Vojenské zpravodajství, resp. kdo požádal Vojenské zpravodajství – obž. Ing. Páleníka o prověření možného bezpečnostního rizika hrozícího jeho rodině a jeho osobě, přičemž popsal i důvody, kterého ho k tomu vedly,“ píše se mimo jiné v písemném odůvodnění rozsudku v kauze Jany Nečasové, dříve Nagyové, který vypracovala soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Helena Králová a který se podařilo získat České justici. Králová naprostou většinu důkazů, jež předložili žalobci, rázně odmítla.

Celý rozsudek si můžete přečíst zde

Dokument přinášíme v plném znění. Redakce v zájmu zachování anonymity vypustila osobní údaje a jména příslušníků Vojenského zpravodajství, kteří před soudem vystupovali jako svědci.

-epa-