Povolejme na hlídání uprchlíků Vězeňskou službu, navrhuje vládě ministerstvo vnitra

Afričané na lodi mířící do Evropy. Reprofoto: ČT

Ministerstvo vnitra předložilo vládě návrh řešení aktuální situace s nárůstem počtu uprchlíků, kteří jsou policií zajišťováni na území ČR. Česká justice má návrh ministerstva k dispozici a vyplývá z něj mimo jiné, že ministerstvo vnitra požaduje navýšení počtu příslušníků Policie ČR o 300 a k hlídání areálů pro uprchlíky navrhuje povolat až 150 příslušníků Vězeňské služby, obojí již do 1. září tohoto roku.

„V důsledku přetrvávajícího nárůstu počtu zajištěných osob, kdy se zvyšuje počet osob zadržených v rámci nelegální migrace na území a je nutné mít další dostatečné kapacity na jejich zajištění i následné vyhoštění v případě, že jde o vyhostitelné osoby, byl na jednání pracovního týmu složeného ze zástupců Policie, Ministerstva vnitra a Správy uprchlických zařízení dne 29. července 2015 dohodnut další postup,“ píše se v příslušném materiálu. Jeho cílem má být zajistit až 1 134 míst, s rezervní kapacitou dalších 172 míst (na celkem 1 306) celkové kapacity zařízení pro zajištění cizinců, a to do konce roku 2015.

Vnitro navrhuje například navýšit přechodně kapacity zařízení v Bělé – Jezové o 128 míst instalováním dalších obytných buněk, čímž by bylo v závěru roku 2015 dosaženo kapacity cca 472 míst (rezervní kapacita 94 míst), zprovoznit v zařízení Vyšní Lhoty ubytovací kapacitu na cca 220 míst, zřídit dočasné zařízení pro zajištění cizinců v Drahonicích s kapacitou 222 míst (rezervní kapacita 78 míst), využít kapacity Přijímacího zařízení Zastávka u Brna jako dočasného zařízení pro zajištění cizinců s kapacitou až 220 míst či zřídit nové zařízení pro zajištění cizinců v Balkové (s kapacitou 220 míst pro rok 2016).

V souvislosti s tím má vnitro za nutné „posílit počet míst Policie o celkem 300 systemizovaných služebních míst (jedná se o posílení stávajících zařízení pro zajištění cizinců s ohledem na jejich rozšíření a zřízení 3 nových útvarů v nových zařízeních pro zajištění cizinců, včetně personálního posílení oddělení pobytového režimu cizinců Ředitelství služby cizinecké policie) a posílit personální kapacity Ministerstva vnitra, včetně Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra, a Správy uprchlických zařízení o 110 systemizovaných míst“.

Podle § 22 odst. 1 a 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a podle § 24a zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky navrhuje ministerstvo vnitra také „povolat příslušníky Vězeňské služby České republiky k plnění úkolů Policie České republiky při zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti. Na základě předběžného projednání se navrhuje povolat 150 příslušníků Vězeňské služby České republiky v období od 1. září 2015 do 29. února 2016“, píše se v příslušném materiálu ministerstva vnitra. Tito příslušníci VS budou podřízeni velení příslušníka Policie ČR. Celkové náklady těchto opatření se odhadují do konce roku 2015 na přibližně 140 mil. Kč.
-red-