Čtvrtek, 28. října, 2021

Výši odškodnění budou nově posuzovat jmenovaní soudní znalci

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Určování výše bolestného a náhrady za ztížení společenského uplatnění budou posuzovat lékaři, kteří budou v oboru zdravotnictví jmenováni soudními znalci v novém odvětví „stanovení nemateriální újmy na zdraví“.

Aby jmenování dosáhli, musejí absolvovat speciální nadstavbový kurz ukončený závěrečnou zkouškou. Sdělila to přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. lékařské fakulty UK Jolana Těšinová. Fakulta je odborným garantem kurzu.
Speciální vzdělání pro tyto znalce má podle Těšinové přispět k větší kvalitě znaleckých posudků. Nové odvětví zavedla vyhláška ministerstva spravedlnosti s účinností od 1. června.
Specializované kurzy se uskuteční v několika cyklech od září, do konce roku by se mělo vyškolit 150 znalců v tomto odvětví. Praxe podle Těšinové teprve ukáže, zda tento počet bude dostačující.

Lékaři budou postupovat podle metodiky pro odškodňování újem na zdraví, kterou připravil Nejvyšší soud ve spolupráci se Společností medicínského práva a zástupci pojistitelů. Nutnost vytvořit metodiku vznikla poté, co nový občanský zákoník platný od 1. ledna 2014 zrušil tzv. odškodňovací tabulky a nahradil je pouze vyjádřením „dle zásad slušnosti“. Aby mohl lékař posuzovat bolestné či ztížení společenského uplatnění poškozeného, například po dopravní nehodě či úrazu, podle občanského zákoníku, musí být zapsán jako znalec v novém odvětví stanovení nemateriální újmy na zdraví. „Dosud zapsaní znalci v jednotlivých oborech, například chirurgie či neurologie, budou i nadále soudními znalci, kteří budou posuzovat odborně správný postup, například zda u poškozeného bylo postupováno lege artis,“ vysvětlila přednostka.

Znalce pro odvětví stanovení nemateriální újmy na zdraví jmenují předsedové krajských soudů po posouzení kvalifikačních předpokladů stanovených v technické části metodiky. Lékaři musejí mít dokončené vysokoškolské magisterské vzdělání ve studijním programu všeobecné lékařství, specializovanou způsobilost a nadstavbový kurz.

Metodika vypracovaná Nejvyšším soudem pomáhá soudům při stanovení výše odškodnění za bolest a ztížené společenské uplatnění v případě trvalých zdravotních následků a umožňuje, aby podobné případy odškodňovaly soudy po celé republice podobně.
Základní částka je zhruba deset milionů korun jako 400násobek průměrné měsíční mzdy pro „průměrnou osobu, průměrného věku a průměrné aktivity“. Navýšit se může až na 20 milionů, třeba pro mladé lidi, jimž poškození naruší celý další život, či pro sportovce, do jejichž tréninku vložila rodina velké prostředky.

-čtk-

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY