Zákon o veřejných zakázkách? Tragická situace, MMR nekomunikuje, zní i z koalice

S ohledem na povinnost České republiky transponovat do vnitrostátního právního řádu nově přijaté evropské směrnice regulující oblast veřejného investování, se Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodlo vytvořit v této souvislosti zcela nový zákon Foto. Facebook

Klíčová novela zákona o veřejných zakázkách z pera Ministerstva pro místní rozvoj nabírá výrazné zpoždění. Delší dobou vypracování ale resort kvalitu normy zřejmě nedožene.

Poslanci, které oslovila Česká justice, totiž zákon považují za nekvalitní. „Nepovažuji za šťastné, že s námi rezort nekomunikuje, myslím si, že to jen vypovídá o situaci, která tam panuje,“ říká poslanec za ČSSD Vlastimil Gabrhel.
Zákon o zadávání veřejných zakázek patří mezi priority koaliční vlády Bohuslava Sobotky. Na nový zákon čekají komunální politici i podnikatelé.
Novela by podle svých tvůrců měla zejména ukončit dosavadní praxi, podle které byla v zásadě jediným hodnotícím kritériem při zadávání zakázek cena. Materiál ministerstva pro místní rozvoj, který za ANO vede Karla Šlechtová, je ale nakonec vládě předkládán s celkem šedesáti rozpory a to například se zásadním rozporem ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který je přitom spolupředkladatelem normy. Kvůli evropským pravidlům musí zákon začít platit nejpozději 18. dubna 2016.

Problémy přetrvávají

Pikantní je, že proti podobě vzniku a znění zákona jsou i koaliční politici, kteří nešetří otevřenou kritikou. „Protože jsem ‚pendloval‘ mezi ÚOHS a ministerstvem, musím tento stav bohužel potvrdit. Zejména zpočátku byla situace přímo tragická, posléze se situace alespoň co se týká společně trávených hodin konzultací zlepšila a projevilo se to na zlepšení kvality zákona. Bohužel však řada rozporů i věcných problémů přetrvává. Dodnes se řeší problémy, které měly být vyřešeny již dávno. Veřejné zakázky jsou složitý problém s řadou protichůdných zájmů. Myslím, že řešení je dát úředníkům – expertům jasné zadání jak zákon upravit. K tomu se musí sejít šéf ÚOHS, ministryně a šéf legislativní rady. Pak by se experti z obou stran plus jeden dva skuteční odborníci, kteří se zákonem léta pracují, měli na týden, dva někde zavřít a zákon upravit. Jen tak bude základ přijatelný,“ řekl senátor za ČSSD Radko Martínek České justici.

Předseda opoziční ODS Petr Fiala varuje, že samotný ÚOHS považuje novelu za krok zpět oproti současnému stavu a navíc kritizuje korupční potenciál nového znění zákona. „O kvalitě přípravy zákona svědčí i skutečnost, že ministryně Šlechtová se nebyla schopna dohodnout dokonce ani s ministry z vlastní strany. Považuji takový způsob přípravy klíčového zákona, podle něhož se ročně rozdělí skoro 600 mld. Kč z veřejných rozpočtů, za smutný důkaz selhání práce vlády. Zvolená koncepce bude mít za následek chybovost ve veřejných zakázkách ze strany zadavatelů.
Mnohdy chyby zadavatelů, které s ohledem na šíři pojmu budou chybou zadávacích podmínek, a nebude možné je napravit jinak než zrušením zadávacího řízení, což bude mít fatální důsledky pro rychlé a efektivní vynakládání finančních prostředků z veřejných zdrojů a investiční politiku v ČR,“ myslí si Petr Fiala. Podle více poslanců z opozice ukazuje právě příprava zákona o veřejných zakázkách na krizi, ve které se nachází vládní legislativa. „Takové množství rozporů, se kterým je zákon předkládán, svědčí o špatné práci vlády. Ministr pro nic a na nic by se jako šéf Legislativní rady vlády měl nad sebou vážně zamyslet,“ reagoval místopředseda sněmovny Petr Gazdík (STAN).

Starostové: Chceme zákon řešit osobně

Problém s návrhem zákona pak mají zejména starostové, kteří se současným zněním bojují prakticky denodenně. I specializované firmy dělají podle výsledků kontrol chyby v zadání výběrových řízení a tím, kdo je pak sankcionován formou korekce dotací, je obec. Často je slyšet, že zákon je příliš složitý, nezaručuje kvalitní výběr zhotovitele ani hospodárné nakládání s finančními zdroji, zejména u dotovaných zakázek, které bývají předražené.
Zatím to ale nevypadá, že by navrhovaná rekodifikace dosavadní stav zlepšila. „Hospodářský výbor PSP, kterého jsem členem, vyzval Ministerstvo pro místní rozvoj, aby v otázce novely zákona o veřejných zakázkách začalo spolupracovat. Nepovažuji za šťastné, že s námi rezort nekomunikuje, myslím si, že to jen vypovídá o situaci, která tam panuje. Jako starosta Znojma mám jasnou představu, čeho je potřeba v souvislosti novelou zákona o veřejných zakázkách docílit. Obsah zákona se má řešit prostřednictvím osobního jednání, nikoliv způsobem, který nastavilo MMR,“ dodal pro Českou justici starosta Znojma a poslanec Vlastimil Gabrhel z ČSSD.

Eva Hofrichterová