Neděle, 19. září, 2021

BIS: Islamisté využívají azylové řízení a jsou vážnou hrozbou

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Islamisté využívají azylového řízení, po vyhoštění zůstávají v Schengenu bez dohledu v právním vakuu. Jsou vážnou hrozbou všem. Integrace muslimů žijících v diaspoře v zemích tzv. Západu selhává, postupy členských států EU vůči migrantům jsou v případech zadržených džihádistů neúčinné a jsou bezpečnostním rizikem. Týká se to i České republiky. Vyplývá to z dnes zveřejněné výroční zprávy BIS za rok 2014.

Na rovinu a bez zastírání uvádí čerstvě zveřejněná Výroční zpráva o činnosti BIS fakta, která se dosud  dala spíše tušit: „Standardní postupy členských států EU vůči migrantům jsou v případech zadržených džihádistů v mnohém neúčinné a v důsledku toho jsou příčinou bezpečnostní hrozby. Tito jedinci jsou si vědomi konkrétních nedostatků a umí jich velmi dobře využívat.
Zneužívají systém ochrany základních práv a svobod v azylovém řízení. Zahraniční džihádisté, které se nepodaří vyhostit, zůstávají v schengenském prostoru v jakémsi právním vakuu, bez jasného statusu a dohledu,“ píše se v právě zveřejněné Zprávě.

V kapitole „terorismus“ pak tuto situaci hodnotí BIS jako vážnou hrozbu: „Stávají se tak jednou z vážných hrozeb spočívající v šíření a podpoře islamismu a terorismu v Evropě. BIS spolupracovala v roce 2014 na případu džihádisty původem z Blízkého východu, který cestoval s padělanými cestovními dokumenty s cílem zapojit se do bojů v Sýrii. Podle závěrů zjištěných vlastním šetřením i poznatků získaných prostřednictvím meziresortní a mezinárodní spolupráce BIS hodnotí volný pohyb takových osob v ČR i v schengenském prostoru jako vážné bezpečnostní riziko.“

Integrace muslimů selhává, rizikem jsou konvertité

Podle Zprávy využívá selhávání zemí tzv. Západu velmi dobře Islámský stát: „Džihádistická organizace budující stát na principu zastrašování a používání primitivního brutálního násilí, tzv. Islámský stát, svými vojenskými akcemi zvýšila nestabilitu na Blízkém východě, a tím také bezpečnostní rizika spojená s terorismem ve vztahu k Západu. Kromě dočasných bojových úspěchů a snahy vybudovat stát na principech doslovné aplikace islámského práva zaměřila své úsilí na efektivní džihádistickou propagandu využívající internet, včetně prostředí sociálních sítí.
Díky svým relativním úspěchům a propagandě úspěšně využila selhávání procesu integrace mladších generací muslimů žijících v diaspoře na Západě. To se projevilo v poměrně nebývale vysokých počtech dobrovolníků odcházejících bojovat do svaté války v Sýrii a Iráku, především v řadách Islámského státu nebo Fronty pomoci -Džabha an-Nusra, syrská odnož al-Qáidy,“ uvádí se ve zprávě.

Jak dále vyplývá z dnešní zprávy, největším rizikem z hlediska členských států EU, včetně ČR, se stali navrátilci z výše uvedeného konfliktu. Jedná se o radikály, kteří disponují válečnými zkušenostmi, kontakty v mezinárodních džihádistických sítích a zpravidla motivací provést teroristické útoky na území svých domovských zemí.
„V roce 2014 BIS prověřovala několik případů cizinců, kteří na území ČR s různou intenzitou působili a u kterých existovalo důvodné podezření, že odjeli do Sýrie, aby se tam zúčastnili bojů. Kromě výskytu a působení těchto osob věnovala BIS svou pozornost také sympatizantům s IS či jinými ideologicky podobnými teroristickými organizacemi. V tomto ohledu byli nejrizikovější skupinou kontroverzní konvertité a někteří rodilí muslimové převážně mladší generace. V české muslimské komunitě však během roku 2014 převládal názor odsuzující aktivity Islámského státu,“ uvádí Zpráva.

(ire)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY