ČAK vyzývá advokáty k pomoci imigrantům, chce přispět i finančně

Podle logiky cenzorů by tento snímek měl být upraven tak, aby lidé nepropadli stereotypu, že na lodích do Evropy přijíždějí tisíce osob z Asie a Afrky. Ilustrační foto: Wikipedia

Představenstvo České advokátní komory (ČAK) minulý týden vyhodnocovalo podněty, které se týkaly problémů se zajištěním práv pro imigranty z afrických a arabských zemí, kteří se nacházejí na území České republiky. v tomto kontextu ČAK vyzývá české advokáty, aby se zapojili do poskytování služeb imigrantů.

ČAK ve svém prohlášení zdůrazňuje, že prohlášení vydává bez jakýchkoliv ambicí řešit záležitost politicky. Zástupci komory se znepokojením vnímají signály o možném porušování práv osob z uvedených zemí. „Tyto osoby jsou leckdy shromažďovány v nedůstojných podmínkách, např. v bývalých věznicích. Často jim nejsou poskytovány dostatečné informace o jejich právním postavení, jsou jim odnímány finanční prostředky a opatření, která mají do určité míry represivní charakter, jsou uplatňována i vůči dětem imigrantů,“ uvádí ČAK v tiskové zprávě. „Podnětem k výzvě byly množící se velmi znepokojivé informace z mnoha zdrojů o postavení uprchlíků v místech jejich soustřeďování – informace z médií, ale i např. vyslovené i ministrem spravedlnosti. Na této výzvě se shodli všichni přítomní členové představenstva ČAK,“ řekla České justici mluvčí ČAK Iva Chaloupková.

ČAK zdůrazňuje, že každá osoba, která se nachází na našem území, má ústavní právo na právní pomoc. „Za této situace je potřeba poskytovat těmto osobám zejména právní informace, které pomáhají pochopit postup státu, ale i možnost obrany proti opatřením, která by neodpovídala zákonu a mezinárodním normám a smlouvám,“ uvádí zástupci komory.

PRO BONO

Na závěr svého prohlášení proto vedení ČAK vyzývá všechny advokáty, zejména advokáty z regionů, kde se nacházejí zařízení, v nichž jsou tyto osoby umísťovány, aby se zapojili do poskytování právních služeb imigrantům. Pomoc by měla být poskytována zejména v rámci tzv. PRO BONO režimu. ČAK už dříve rozhodla, že její členové mají přímo povinnost podílet se v přiměřeném rozsahu na projektech směřujících k prosazování nebo obhajobě lidských práv a svobod bez nároku na odměnu. „Bude-li to zapotřebí, je Česká advokátní komora připravena advokátům přispět na úhradu hotových výdajů, případně tyto výdaje nahradit,“ uvádí prohlášení vedení komory.

Zákon o advokacii umožňuje určit advokáta těm, kdo právní pomoc potřebují, a to prostřednictvím ČAK, i bezplatně, pokud o to potřební požádají a splní některá kritéria, především nemajetnosti. „Výzva ale apeluje na advokáty, aby i bez takového určení, které podléhá určité proceduře, v rámci aktivit PRO BONO, sami vyhledávali zařízení, v nichž jsou běženci shromažďováni, s nabídkou právní pomoci. Pomoc by měla spočívat ve vysvětlování postavení uprchlíků, sepisu žádostí a případně i v jednání s představiteli příslušných úřadů, pod které problematika uprchlíků spadá. Pokud si tyto aktivity vyžádají hotové výdaje, je ČAK připravena je advokátů zcela nebo částečně uhradit,“ doplnila mluvčí Iva Chaloupková s tím, že ČAK se dlouhodobě snaží ovlivnit legislativu k vypracování a přijetí zákona o bezplatné právní pomoci, podle něhož by takovou pomoc zajistili s účastí státu advokáti.

(epa)