Část exekutorů založila další platformu proti teritorialitě

Negativní důsledky vzniknou podle EK i pro vedení exekučního řízení a soudní exekutory Foto: archiv

Rozpolcenost Exekutorské komory, kterou měl odstranit její nedávný sněm, stále trvá. Zhruba dvacet procent soudních exekutorů z více jak sto padesáti, kteří dnes v ČR působí, se v reakci na senátní návrh novely exekučního řádu, rozhodlo vytvořit názorovou skupinu s názvem „Exekutoři proti teritorialitě“.

„Toto označení přesně definuje názorový proud, který exekutoři v něm spojení chtějí deklarovat, a tím je jednoznačné odmítnutí principu teritoriality soudních exekutorů a jeho zavedení v České republice,“ říká jeden ze dvou mluvčích platformy, litoměřický exekutor Ondřej Mareš. Vedle platformy Exekutoři za teritorialitu tak na půdě komory vznikla zcela opačná názorová platforma. A to i přesto, že sněm měl komoru sjednotit. EK jako celek navíc zavedení teritoriality podporuje. „Diskuze o teritorialitě se u nás vedou řadu let. V loňském roce nabraly na intenzitě v souvislosti s poslaneckými návrhy na její zavedení, v dlouhých debatách pak byla rozdělena i samotná exekutorská obec,“ vysvětluje Mareš.

Jak dále uvádí, v rámci uskupení Exekutoři za spravedlivé exekuce seznamovali odpůrci teritoriality odbornou i laickou veřejnost mimo jiné s příklady ze zahraničí, kde buď k teritorialitě vůbec nepřistoupili a fungují na celostátním principu jako v České republice, nebo si místní příslušnost v nějaké formě vyzkoušeli a nyní od ní ustupují. „Upozorňovali jsme především na rizika spojená s dramatickým poklesem vymahatelnosti v případě zavedení teritoriálního principu,“ říká.

Podle Zuzany Sobíškové, soudní exekutorky z Prahy 6, která je druhou z mluvčích Exekutorů proti teritorialitě se po volbách do prezidia Exekutorské komory ČR v březnu letošního roku zdálo, že nastává jednota uvnitř exekutorského stavu. „Dle dohody jsme jako uskupení Exekutoři za spravedlivé exekuce ukončili svou činnost a věnovali se podpoře vedení komory a jeho kroků.

Bohužel diskuze o teritorialitě se znovu vynořily v podobě senátního návrhu a zastánci teritoriality z řad Platformy za teritorialitu soudních exekutorů nadále podnikají kroky za zavedení teritoriality. Proto vznikli Exekutoři proti teritorialitě jako názorová skupina exekutorů, která chce být protiváhou prosazovatelů místní příslušnosti a je z části tvořena bývalými členy Exekutorů za spravedlivé exekuce, a z části podporována novými exekutory,“ uvádí exekutorka důvody pro vznik staronové názorové platformy.

Názorová skupina Exekutoři proti teritorialitě chce podle mluvčích přispět odborným pohledem na problematiku zavádění teritoriality, ještě více přiblížit ověřenou praxi ze zahraničí a přesvědčit politickou, odbornou i širokou veřejnost o problémech, které by místní příslušnost soudních exekutorů přinesla pro věřitele i dlužníky. „Opírat se přitom můžeme i o samotnou analýzu ministerstva spravedlnosti, která v letošním roce přinesla jasný závěr: Teritorialita by kvůli rozdílům ve výkonnosti jednotlivých úřadů výrazně snížila vymahatelnost pohledávek. A to by byl stav, který by neprospěl nikomu,“ uzavírají.

Dušan Šrámek