Majetkový úřad státu bude právně zastupovat hasiče

Dohoda zároveň umožní, aby hasiči cvičili zásahy na majetku státu Foto: archiv

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) bude v soudních sporech právně zastupovat Hasičský záchranný sbor ČR. Půjde zejména o vymáhání pohledávek. Hasiči naopak úřadu pomohou s údržbou majetku, se kterým ÚZSVM hospodaří.

Obě instituce k tomu uzavřely příslušné memorandum, informoval dnes majetkový úřad. Dohoda zároveň umožní, aby hasiči cvičili zásahy na majetku státu. Obě instituce si od spolupráce slibují především finanční úspory. „Hasičský sbor ušetří za právníky v návaznosti na nové agendy sboru a zajistí výcvik svých příslušníků v reálných podmínkách, náš úřad zase ušetří na platbách za drahé externí služby při správě svěřených nemovitostí,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.

Převod právního zastupování se týká přesně určených soudních jednání, zejména jde o agendu vymáhání pohledávek. Hasiči nabídli svou pomoc například při kácení a ořezu stromů, včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu. Zajistí například i výkon práce ve výškách, zejména při hrozícím nebezpečí pádu ledu a sněhu ze střech nebo při odstraňování následků živelních pohrom.

Memorandum souvisí se snahou ÚZSVM stát se „advokátní kanceláří“ státu, tedy zastupovat právně všechny státní organizace. Celková úspěšnost jednání je u úřadu 95 procent. V současnosti řeší přes 9000 právních jednání s hodnotou přes 240 miliard korun. Úkolem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových je zastupovat Česko v právních sporech, které se týkají majetku státu. Úřad tak vystupuje především před soudy a rozhodčími orgány místo jiných organizačních složek státu. Úřad rovněž jedná v právních sporech ve věcech majetku, s nímž sám hospodaří.

(čtk)