MSZ popírá informace o kauze Grubner, advokát je však potvrzuje

Budova Městského státního zastupitelství v Praze

Městské státní zastupitelství v Praze reagovalo svým vyjádřením na informace zveřejněné v článku „Co se skrývá za kauzou Grubner?“.

Podle vyjádření zde byly uvedeny údajně nepravdivé informace, které se týkaly účasti dozorové státní zástupkyně Dagmar Květoňové na oslavách advokátní kanceláře Martina Grubnera, kterému později navrhla vazbu. MSZ se rovněž ohradilo proti tomu, že ze strany dotyčné státní zástupkyně bylo porušeno Grubnerovo právo na obhajobu.

 V inkriminovaném článku se v souvislosti s otázkou podjatosti konkrétně psalo, že se Květoňová před dvěma lety s manželem zúčastnila oslav Grubnerovy advokátní kanceláře, a tak o zastupování velmi dobře věděla již v té době. „Tato informace poskytnutá redaktorem Šrámkem je nepravdivá, neboť státní zástupkyně Mgr. Květoňová dle svého vyjádření se žádných takovýchto oslav Grubnerovy advokátní kanceláře nezúčastnila,“ píše v reakci mluvčí MSZ v Praze Štěpánka Zenklová.

„Státní zástupkyně Mgr. Květoňová se společně s manželem účastnila jedné akce Svatomartinské husy pořádané tradičně mojí advokátní kanceláří každý rok v listopadu pro naše klienty, kdy jsme dokonce seděli společně u jednoho stolu. Je možné, že to bylo dokonce už dříve než před dvěma lety, a to v restauraci v Chagall’s Club Restaurant, v Kozí ulici na Praze 1,“ oponuje advokát Grubner.

Podle vyjádření státního zastupitelství je rovněž tak nepravdivé tvrzení, že došlo k porušení práva na obhajobu obviněného Grubnera tím, že dne 3. 6. mu nebyla umožněna návštěva jeho manželky JUDr. Grubnerové a to se souhlasem státní zástupkyně Mgr. Květoňové, ačkoliv se policejnímu orgánu prokázala písemnou plnou mocí k zastupování jmenovaného. „Opis plné moci pro JUDr. Barboru Grubnerovou byl policejnímu orgánu, který v daném okamžiku vedl trestní řízení, doručen až dne 9. 6. 2015. Účinky úkonu obviněného, jímž si zvolí obhájce k výkonu obhajoby v trestním řízení, nastávají vůči příslušnému orgánu činnému v trestním řízení, u kterého se právě trestní řízení vede okamžikem, kdy mu obviněný nebo jím zvolený obhájce předložil plnou moc udělenou k výkonu obhajoby v trestním řízení. Nezáleží na okolnosti, kdy byla mezi obviněným a jeho obhájcem uzavřena smlouva o poskytování právních služeb,“ uvádí reakce pražského státního zastupitelství.

Ani s tímto tvrzením ovšem Grubner nesouhlasí. „Pokud jde o opakovanou snahu státního zastupitelství obhajovat, že mi znemožnili v době zadržení kontakt se mnou zvolenou obhájkyní, je nesporným faktem, že dne 2. 6. 2015 v cca 8:20 jsem ústně sdělil kpt. Čumbové, že jedním z mých obhájců bude i má manželka JUDr. Barbora Grubnerová, dokonce jí bylo hned obratem i voláno z telefonu právě kpt. Čumbové. Nadto při snaze mne navštívit dne 3. 6. 2015 v cele předběžného zadržení moje obhájkyně předložila policejnímu orgánu písemnou plnou moc. Stranou již ponechávám, že plná moc pro zastupování v trestních věcech byla mnou udělena JUDr. Barboře Grubnerové již 3. 4. 2014, a to ústně do protokolu sepsaného při provádění prohlídky mé advokátní kanceláře.“

Dušan Šrámek