Úterý, 19. října, 2021

ÚS zamítl návrh na zrušení současného rozpětí odměn pro znalce

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Odměny soudních znalců se prozatím měnit nebudou. Ústavní soud (ÚS) dnes zamítl návrh 16 senátorů na zrušení části vyhlášky, která stanovuje rozpětí odměn. Senátoři tvrdili, že sazby zůstávají řadu let beze změn, ačkoliv hrubý domácí produkt a průměrná mzda výrazně rostly. Podle ústavních soudců ale současná právní úprava neporušuje ústavně zaručená práva znalců.

Sporné ustanovení říká, že odměna za znalecký posudek vyžádaný soudem činí podle náročnosti a míry nutných odborných znalostí 100 až 350 korun za hodinu práce. Od klíčového ustanovení se odvíjejí i další paragrafy, které umožňují podle okolností odměnu zvýšit i snížit až o desítky procent.

Senátoři se domnívali, že znalci jsou v Česku podfinancovaní a že vyhláška porušuje jejich právo podnikat. Upozornili také na možné porušení zákazu nucených prací nebo služeb a principu rovnosti v právech. ÚS v nálezu zdůraznil, že expertízy vyžádané státními orgány zpravidla tvoří jen část znaleckých příjmů. Znalci mají zakázky i z komerční sféry za tržní ceny, navíc znalectví není obvykle jejich jediným zdrojem příjmů, spíše je potvrzením jejich prestiže a znalostí.

Expertízy pro soudy a další orgány veřejné moci podle ústavních soudců nelze chápat jako ryze podnikatelskou činnost. „Samotná povaha znalecké činnosti, vykonávaná pro orgány veřejné moci, představuje svojí podstatou činnost ve veřejném zájmu a je proto chybné ji interpretovat jen jako jakoukoliv jinou podnikatelskou činnost, jejímž primárním účelem je dosažení zisku,“ řekl soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček.

Stávající úprava podle nálezu určitý zisk nad rámec vynaložených nákladů zaručuje. ÚS, že ke znalecké činnosti nemůže být nikdo nucen. Dnešního vyhlášení nálezu se žádný ze senátorů, kteří návrh podali, nezúčastnil.

(čtk)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY