Vláda probere vznik nového zákona o dobrovolnictví

Zákon se zaměří i na organizace vysílající dobrovolníky do práce Ilustrační foto: vlada.cz

Vláda příští týden projedná věcný záměr zákona o dobrovolnictví, který by měl jasně stanovit podmínky dobrovolnictví a jeho podporu ze strany státu. Dobrovolnické organizace by například měly být v souvislosti s vykonáváním prospěšné činnosti osvobozeny od daně z příjmu. Vyplývá to podkladů pro vládu.

V současnosti v Česku platí zákon o dobrovolné službě, pod který však spadá pouze malá část dobrovolníků. Vztahuje se pouze na organizace, které získaly akreditaci a netýká se třeba dobrovolných hasičů nebo pracovníků Českého červeného kříže, které mají velký počet členů. Dobrovolníkům by podle věcného záměru zákona měly zůstat benefity, mezi které patří třeba placení zdravotního pojištění státem v době, kdy člověk dobrovolnickou službu vykonává. Nezaměstnaným dobrovolníkům se tato činnost započítá do náhradní doby zaměstnání.

Zákon se zaměří i na organizace vysílající dobrovolníky do práce. Ta bude muset s dobrovolníkem uzavřít smlouvu, zajistit školení či pojištění na krytí škod. „Dobrovolník bude muset splňovat podmínku bezúhonnosti a vysílající osoba bude po dobrovolníkovi vyžadovat výpis z evidence Rejstříku trestů, pokud to bude vyžadovat povaha dobrovolnické činnosti,“ uvádějí podklady pro středeční jednání vlády. Zákon by měl také počítat s tím, že ministerstvo bude moci poskytnout organizacím dotaci ke krytí nákladů souvisejících s výkonem dobrovolnictví.

(čtk)