Právníci: V sázce o deset miliónů má pravdu Kalousek

Kalousek v Poslanecké sněmovně Foto: psp.cz

Miroslav Kalousek (TOP 09) informoval v uplynulých dnech, že pověřil svého právního zástupce Oldřicha Choděru vymáháním čestného dluhu ve výši deset miliónů korun, který má vůči němu ministr financí Andrej Babiš (ANO). Dluh vznikl podle Kalouska na základě sázky, jejímž předmětem bylo Babišovo tvrzení, že byl vyšetřován policií. „Vyšetřování je fáze trestního řízení, která začíná sdělením obvinění. Nikdy v životě mi nebylo sděleno obvinění z trestného činu, a proto jsem také nikdy nemohl být vyšetřován,“ řekl Kalousek.

„Sázku jsem uzavřel proto, abych poukázal na neustálé lhaní a osočování 1. místopředsedy vlády a ministra financí, kterého se dopouští zdaleka ne jenom vůči mé osobě,“ dodal exministr financí. Podle oslovených advokátů má striktně vzato pravdu Kalousek, záležet bude ale na tom, jak bude případný spor posuzovat soud.

Nejjednoznačnější argumenty ohledně uzavřené sázky přináší advokát Zdeněk Koudelka. „Z hlediska Trestního řádu má Miroslav Kalousek pravdu. Vyšetřování je postup policie v rámci trestního stíhání, které se zahajuje vůči konkrétní osobě obviněním. Před obviněním policie může určitou věc jen prošetřovat, zde však ještě nemusí být vůbec zřejmé, že se skutek stal, zda je vůbec trestný činem a případně, kdo jej spáchal.“

Podle Tomáše Sokola má Kalousek pravdu. Odvolává se přitom na § 161 odst. 1) Trestního řádu, podle nějž vyšetřováním se označuje úsek trestního stíhání před podáním obžaloby, návrhu na schválení dohody o vině a trestu, postoupením věci jinému orgánu nebo zastavením trestního stíhání, včetně schválení narovnání a podmíněného zastavení trestního stíhání před podáním obžaloby. „To ale platí pro terminologii trestního řízení a v trestním řízení. Otázkou pouze je, zda následně, v eventuálním soudním sporu, dospěje soud k závěru, že lze po  prostém ministru financí, který navíc ani  neumí příliš česky, požadovat znalost přesného významu slova v trestním právu. Takříkajíc legální definici,“ uvažuje.

Obecně se totiž pojem „vyšetřován policií“ používá velmi vágně, v podstatě pro označení jakékoliv policejní aktivity ve vztahu k určité osobě. Tedy i pro pouhé podání svědectví, nebo i jen podání vysvětlení atd. V obecném povědomí je tento výraz uložen pro případ čehokoliv, co má něco společného s policejním šetřením, počínaje tím, že policista zazvoní na zvonek u něčího bytu, aby se zeptal na nějakou banalitu. „Osobně bych byl pro poněkud opatrnější zacházení s těmito pojmy, ovšem zase nevím, s čím přijde pan Babiš.
Tedy jakými informacemi bude své tvrzení odůvodňovat. Ve sporech na ochranu osobnosti, v nichž je nejčastěji zkoumána adekvátnost užitých výrazů se soudy kloní, v zájmu respektu ke svobodě slova, k toleranci vůči ne zcela přiléhavě užitým  výrazům. A to zejména u politiků, u nichž se soudí, že mají být rezistentní vůči i hanlivým označením. Spor dvou politiků o plnění ze sázky je novum a tedy nelze odhadnout, zda na to soud půjde zcela formalisticky anebo s tolerancí pro  určitou nepřesnost hovorové argumentace.“

Příslušným ustanovením Trestního řádu argumentuje i Lukáš Trojan. Stejně tak jako Sokol i on se ale zamýšlí na obecnějším používáním pomu, co vlastně znamená vyšetřování. „Pro úplnost doplňuji, že trestní stíhání se zahajuje Usnesením o zahájení trestního stíhání. Zbývá jen dodat, že „neprávnická“ veřejnost pojmem „vyšetřování“ nesprávně označuje jakoukoliv činnost orgánů činných v trestním řízení zejména policie a státního zastupitelství. Jedná se však o „populární“, chcete-li laický vyklad uvedeného pojmu. Z hlediska platného práva se jedná o přesně ohraničený úsek trestního řízení, jak je zvedeno výše.“

I Pavel Kučera považuje za zásadní zmínit rozdíl mezi striktně právním, a šířeji definovaným pojmem. „Při respektu k Trestnímu řádu Miroslavu Kalouskovi nebylo nikdy sděleno obvinění, nebyl ani vyšetřován, zatímco při laickém nahlížení na trestní proces koho policie vyslýchala, byl vyšetřován. Jak pojali účastníci sázky při jejím uzavření tento rozdíl, nevím, a řešil by to asi civilní soud při vymáhání plnění z této částky. Protože jde ale o závazek nevynutitelný, zůstalo by jeho splnění asi jen v rovině morální.“

Z trochu odlišného pohledu než čtveřice zmíněných advokátů zkoumá sázku mezi oběma politiky advokát Václav Vlk, který se specializuje mna civilní řízení. „Nejde o otázku Trestního řádu, ale doklad nezlomné inteligence pana Kalouska, Dobře ví, že ze sázek tohoto charakteru není nárok vymahatelný, a že je to slovíčkaření – z běžného pohledu, vyšetřován, zkoumám, prošetřován, vytěžován, prověřován policii, vše rovno.“ Puristickou právní terminologii je to rozdíl. A tak bude případný soud v civilním řízení rozhodovat, když už by se pánové pustili do vzájemných žalob hlediskem obyčejného pohledu. „Tedy otázka nestojí, jak to vidím z pohledu trestního řádu, ale civilistického. I když mám často pocit, že by pan Babiš nejradši byl i policejním a možná soudním orgánem.  Což je to, co se mu tlačí do slovníku „byl jste vyšetřován, něco na Vás je divného a zločinného,“ uzavírá.

Dušan Šrámek