Prezident Miloš Zeman je podle zprávy Rady Evropy islamofob

Prezident Zeman s čínským ministrem zahraničních věcí Wang Yi Foto: hrad.cz

Za otevřeného nositele protiislámských názorů označuje českého prezidenta Miloše Zemana Evropská komise proti rasizmu a netoleranci při Radě Evropy ve své poslední zprávě. Komise navrhuje revidovat český trestní zákon a umožnit trestně stíhat výroky osob ve veřejných funkcích. Rovněž žádá, aby v ČR přestal být používám název nepřizpůsobiví pro Romy žijící kriminálním způsobem života.

Mimořádně zajímavou zprávu o České republice vydala v úterý 13. října 2015 Evropská komise proti rasizmu a netoleranci při Radě Evropy. Zpráva dává například odpověď na to, proč chce stát uzákonit povinný předškolní rok pro všechny děti, jakkoli většina dětí takovou státní indoktrinaci nepotřebuje. Jde však o doporučení Rady Evropy.

Zpráva je také varováním pro politiky. Prostřednictvím různých organizací jsou sledováni a jejich výroky pak využívány proti České republice. To je příklad českého prezidenta Miloše Zemana i senátora Tomio Okamury, kteří se v této zprávě sešli: „Jakkoli je v České republice jen málo muslimů, došlo v poslední době k nárůstu islamofobie. I samotný prezident je považován za otevřeného nositele protiislámských názorů; v roce 2011 údajně v rozhovoru pro jeden časopis prohlásil, že ,umírněný muslim je contradictio in adjecto, neboli protimluv, stejně jako je contradictio in adjecto spojení umírněný nacista´. Rovněž prohlásil, že ,islám není náboženstvím míru a už vůbec ne tolerance, nýbrž náboženstvím nenávisti´, píše se ve zprávě.

Dalším českým islamofobem je podle zprávy senátor Tomio Okamura, zpráva sleduje i jeho osobní vyjádření na Facebooku: „Úsvit kromě toho v lednu 2015 zveřejnil na Facebooku svůj ,návod pro ochranu před islámem´, v nichž strana nabádá lidi, aby chovali psy a vepře a vodili je na procházky poblíž mešit, a také radí, aby lidé nejedli kebab od muslimských prodejců,“ cituje nejnovější zpráva Okamurovy řeči.

Nové trestné činy, veřejní funkcionáři jako zločinci

Ve zprávě se neobjevuje žádná definice islamofobie. Existující definice islamofobie jsou natolik různé, že zahrnují jednání od obavy s muslimů přes kritiku islámu až po rasizmus. Přesto se ve zprávě objevuje doporučení, rozšířit trestní zákon o verbální trestné činy osob ve veřejné funkci. „ECRI doporučuje, aby orgány revidovaly trestní zákoník a zahrnuly do návrhu následující klíčové prvky boje proti rasismu a rasově motivované diskriminaci: činy podněcující k násilí a k diskriminaci; veřejné urážky rasistické povahy; veřejné projevy rasisticky motivované ideologie, která hlásá nadřazenost skupiny osob anebo ponižuje či zostouzí skupinu osob; a rasovou diskriminaci při výkonu veřejné funkce nebo povolání. Do § 352 a § 356 by také měly zahrnuty důvody, jako jsou barva pleti a jazyk a § 355 by měl odkázat na barvu pleti a kromě toho by státní orgány měly vyhodnotit potřebu dalších změn, pokud rozbor judikatury prokáže nedostatky v souvislosti se státním občanstvím,“ uvádí jedno z doporučení zpráva.

Chybí diskriminace na základě spojení osob

Zpráva ve svém úvodu vyjadřuje uspokojení nad pokrokem, kterého Česká republika v disciplínách jako je boj s diskriminací dosahuje, stále to však nestačí. ČR sice přijala antidiskriminační zákon, ale nedostatečný. „Zákon vyjmenovává jakožto formy diskriminace obtěžování, pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádění k ní. To je v rozporu s tím, co doporučuje § 6 GPR č. 7, neboť v úpravě chybějí formy diskriminace jako segregace, diskriminace osoby na základě jejího spojení či vztahů s jinou osobou či osobami (discrimination by association), oznámený úmysl diskriminovat a napomáhání druhé osobě při diskriminování,“ uvádí se ve zprávě, která doporučuje revidovat všechny zákony a vyhlášky, zda jsou v souladu s antidiskriminačním zákonem.

Českou republiku nakonec zachránil Nový občanský zákoník. „ECRI bere nakonec na vědomí, že nový občanský zákoník, jenž vstoupil v účinnost 1. ledna 2014, se vztahuje k projevům nenávisti. Ustanovení § 81 zákoníku obsahuje úpravu ochrany osobnosti, zejména ochranu života a zdraví, ale také svobody, cti, důstojnosti, soukromí a vyjádření osobní povahy. § 82 odst. 1 stanoví nápravu v případě porušení těchto práv: ,Člověk, jehož osobnost byla dotčena, má právo domáhat se toho, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho následek´, zaznamenala Komise při Radě Evropy.

Povinná předškolní docházka pro všechny kvůli Romům

Zpráva o České republice by nebyl úplná, kdyby v ní chyběli Romové. Ti se ve Zprávě objevují na několika místech. Ve zprávě je například vysvětlení, proč v České republice existuje plán nahnat všechny děti povinně do jednoho roku předškolní výuky, ačkoli to většina dětí nepotřebuje.
Je to kvůli Romům, netají se důvodem zpráva. „Nízká návštěvnost (romských dětí) předškolních zařízení znamená, že pro žáky je obtížné udržet krok na prvním stupni a návštěvnost je tak určujícím činitelem předčasného ukončení školní docházky. ECRI proto velmi vítá plán státních orgánů zavést poslední předškolní rok povinný pro všechny děti Opatření může snížit rozdíl mezi romskými dětmi a jejich neromskými vrstevníky a romské žáky připravit tak, aby byli schopni se učit podle vzdělávacího programu škol hlavního vzdělávacího proudu. ECRI důrazně doporučuje, aby orgány uskutečnily plán zavést pro všechny děti alespoň jeden povinný a bezplatný poslední předškolní rok před vstupem do základní školy hlavního vzdělávacího proudu,“ uvádí se ve zprávě.

Podle průzkumu Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA) za rok 2014 se v České republice podílí méně než 30% romských dětí na návštěvnosti předškolních zařízení (ve srovnání s 80% neromských dětí).

ČR musí vymyslet jiná název pro nepřizpůsobivé

Zpráva rovněž upozorňuje na vynalezený český název pro chudé, nevzdělané, žijící ze sociálních dávek nebo z kriminality s jinými sociálními zvyklostmi než většina: nepřizpůsobiví. „ECRI se znepokojením zaznamenává, že výraz „nepřizpůsobiví” se ve vztahu ke zranitelným skupinám, obzvláště Romům, stal běžným výrazem ve veřejné rozpravě. Používá se dokonce oficiálně; v září 2014 se v Jablonci konala veřejná schůze na téma “Bezpečnost ve městě, soužití s nepřizpůsobivými a sociální bydlení”, a jedním z řečníků byl jistý senátor….ECRI podobnou formu vyjadřování považuje za mimořádně nebezpečnou; ve snaze ospravedlnit předsudky a nesnášenlivost vůči Romům jsou tyto projevy naopak posilovány.

ECRI poté „důrazně doporučuje, aby státní orgány podnikly opatření k tomu, aby při oficiálních příležitostech nebyl používán výraz ,nepřizpůsobiví´ ve vztahu ke zranitelným skupinám a obzvláště Romům. Výraz „nepřizpůsobiví” je obecně užívaným eufemismem pro zranitelné skupiny, obzvláště Romy, jenž odkazuje na jejich kriminální životní styl, závislý na sociálních dávkách, vysvětluje v poznámkách zpráva.

Evropská komise proti rasizmu a netoleranci monitorovala Českou republiku již popáté. Páté sledovací období trvalo od roku 2012 do roku 2015, zpráva byla dokončena a schválena letos v červnu.

Irena Válová