Soud smí rozhodovat, i když je obžalovaný příbuzný s předsedou

Samotná skutečnost, že obžalovaný má rodinnou vazbu s předsedou soudu, není důvodem k přesunu kauzy do jiného města. Vyplývá to z verdiktu Nejvyššího soudu (NS), který ponechal Vrchnímu soudu v Olomouci k rozhodnutí případ údajného podvodu, v němž figuroval bratr předsedy soudu Roberta Grygy. Anonymizované usnesení je dostupné v soudní databázi.

„Předseda soudu, jako orgán státní správy soudů, nesmí nijak zasahovat do rozhodování v konkrétní věci, a je věcí profesionality každého soudce, aby i v takovémto případě byl schopen rozhodovat nezávisle a nestranně,“ stojí v usnesení senátu NS s předsedou Michalem Miklášem.

V kauze rozhodovala jako první instance olomoucká pobočka krajského soudu. Když k Vrchnímu soudu v Olomouci doputovalo odvolání obviněného, sepsal předseda senátu návrh na takzvané přikázání kauzy pražskému vrchnímu soudu. NS mu nevyhověl. Případ tak zůstal v Olomouci, který už v srpnu podle databáze InfoSoud o odvolání rozhodl.

Podle trestního řádu lze kauzu „z důležitých důvodů“ odejmout příslušnému soudu a přikázat k rozhodnutí jinému soudu téhož druhu a stupně. Důležité důvody zákon blíže nedefinuje, podle obvyklého výkladu to musí být výjimečné okolnosti. Takzvané delegování kauzy k jinému soudu je totiž prolomením práva na zákonného soudce, které patří k základním kamenům férové justice.

Proto podle NS nemůže být důvodem k delegování kauzy pouhá „ničím nepodložená a neodůvodněná“ nedůvěra v objektivní rozhodování. O změně by se dalo uvažovat například v případě osobního vztahu konkrétního soudce, jenž má rozhodovat, k aktérům kauzy nebo k věci samotné, případně kdyby se soudce osobně podílel na rozhodování v předchozích stádiích trestního řízení.

Samotná příbuznost s předsedou není podle NS důvodem k vyloučení celého soudu z rozhodování. „Při přistoupení na logiku návrhu na delegaci by pak mohla vzniknout otázka, zda nejsou vyloučeni z vykonávání úkonů trestního řízení také všichni soudci všech soudů v obvodu daného vrchního soudu,“ napsali soudci NS.

Přesouvání kauz mezi oběma vrchními soudy je výjimečné. Před pěti lety se z Olomouce do Prahy po mnoha peripetiích stěhovalo kárné řízení s tehdejším místopředsedou NS Pavlem Kučerou kvůli jeho angažmá v údajné korupční kauze bývalého vicepremiéra a exšéfa KDU-ČSL Jiřího Čunka. O přesunutí požádal sám Kučera, zdůvodnil to kolegiálními vztahy s olomouckými soudci. NS tehdy přesun povolil. Podle některých komentářů to bylo výhodné právě pro Kučeru.

(čtk)