Špičky justice míří na sněm Soudcovské unie, Pelikán se omluvil

Prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová. Foto: NSS

Shromáždění zástupců je nejvyšším orgánem Soudcovské unie, letos se koná jeho výroční 25. zasedání. Tím je mírně předurčen jeho průběh. Sněmu se zúčastní špičky české justice, ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) se ale omluvil. „Má dlouhodobě naplánovaný soukromý program,“ sdělila České justici mluvčí resortu Tereza Schejbalová.

Na Výroční sněm Soudcovské unie do Českých Budějovic mají dorazit například předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal, předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa, bývalí předsedové Soudcovské unie Tomáš Lichovník a Jaromír Jirsa, předsedové krajských soudů Milan Tripes a Luboš Dörfl, předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra, vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová, předseda Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Jeroným Tejc (ČSSD), předseda Senátu Milan Štěch nebo předseda České advokátní komory Martin Vychopeň. Chybět nebudou ani zahraniční hosté. Za neúčast ministra spravedlnosti Pelikána může podle informací České justice jeho dovolená. Na středečním Ústavně právním výboru zaznělo, že odlétá na 14 dní do Indie.

Program 25. Shromáždění zástupců SU ČR

Dvoudenní jednání bude zahájeno v pátek v 9 hodin. V dopolední části vystoupí prezidentka Soudcovské unie ČR Daniela Zemanová, která mimo jiné slavnostně předá některým účastníkům ocenění za dlouhodobou aktivní práci pro Soudcovskou unii. V odpoledních hodinách budou delegáti jednat v pracovních skupinách tematicky zaměřených na aktuální otázky českého soudnictví. Sněm bude pokračovat v sobotu 17. října 2015.

„Úvodní část by měla být slavnostní, budeme se ohlížet zpět, hodnotit úspěchy i neúspěchy v průběhu existence Soudcovské unie. V pracovní části Shromáždění se budeme zabývat možnostmi rozvoje odborných aktivit soudců v rámci tzv. odborných kolegií Soudcovské unie, budeme diskutovat o činnosti Justiční akademie. Další pracovní skupina se bude věnovat aktuálnímu návrhu vlády na převedení rozhodování tzv. účastnických sporů z Českého telekomunikačního úřadu na soudy a s tím spojeným návrhem na právní zakotvení možnosti náhradního doručení platebního rozkazu.  Z vnitřních věcí bude projednáván návrh na změnu Stanov SU týkající se volby prezidenta,“ zhodnotila svá očekávání od sněmu prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová pro Českou justici.

Výstupy pracovních skupin o uvedených otázkách jsou důležitým podkladem pro vedení SU, poskytují mu oporu a směr při jednáních o těchto otázkách pro další období. „Od Shromáždění tedy očekávám příjemnou slavnostní atmosféru, diskusi a závěry o důležitých otázkách soudnictví,“ dodala Zemanová.

Eva Paseková