Pondělí, 23. května, 2022

Stát se znovu pokouší zbavit Vidnavy koupené za ministra Pospíšila

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Se ztrátou 21,5 milionů korun se stát pokouší zbavit bývalého semináře v obci Vidnava v druhém kole výběrového řízení na prodej areálu. Za areál zaplatila Vězeňská služba za ministra Jiřího Pospíšila 29 milionů. Nyní je na prodej za minimální cenu 7 650 000 korun. Podle Pospíšila zněl posudek při prodeji na 31 milionů korun.

Druhé kolo výběrového řízení na prodej areálu kněžského semináře vyhlásil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 8. října 2015 a bude trvat do 6. listopadu 2015. Úřad získal areál s budovami a s více než 27 hektary pozemků usnesením vlády letos 15. června. Od té doby se podle popisu objekt na hranici ruiny pokouší prodat.

Kvůli koupi zanedbaného objektu pro detenční zařízení Vezeňské služby vyslýchala policie v roce 2012 bývalého ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila. Dva roky trestně stíhala bývalého Pospíšilova náměstka Františka Steinera i generálního ředitele Vezeňské služby Luďka Kulu proto, že údajně neinformovali Pospíšila o nevhodnosti objektu pro detenční zařízení. Kula pak z pozice ředitele Vězeňské služby podepsal kupní smlouvu za 29 milionů korun.

Garantem byla podle Pospíšila Bradáčová

Nevhodnost objektu pro stát však byla vyvrácena v trestním řízení, neboť zákon schválený vládou a posléze Parlamentem v důvodové zprávě naopak hovořil o výhodnosti objektu. Jak vyplývá ze spisu, garantem v této oblasti bylo podle výpovědi Pospíšila členka pracovní skupiny pro přípravu předmětného zákona JUDr. Lenka Bradáčová: „K řešení dané problematiky byla ze strany ministerstva spravedlnosti ČR nakonec zřízena zvláštní komise – pracovní skupina složená z řad odborníků Ministerstva spravedlnosti ČR a Vězeňské služby ČR.

Vězeňská služba v roce 2008, kdy Vidnavu kupovala, počítala s tím, že dostane na rekonstrukci objektu 400 milionů korun, a o nutnosti upravit bývalý klášter Foto: archiv
Vězeňská služba v roce 2008, kdy Vidnavu kupovala, počítala s tím, že dostane na rekonstrukci objektu 400 milionů korun Foto: archiv

Tato pracovní skupina pak doporučila umístění ústavu zabezpečovací detence právě do objektu Vidnava. Členkou této pracovní skupiny byla rovněž JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D. (nyní vrchní státní zástupkyně v Praze) , která v rámci své pracovní činnosti (v souvislosti se svým působením – stáží na Ministerstvu spravedlnosti ČR) se mimo jiné podílela právě na přípravě výše zmiňovaného zákona o výkonu zabezpečovací detence, a která tak byla dle slov tehdejšího Ministra spravedlnosti ČR JUDr. Jiřího Pospíšila jistým garantem odbornosti v této oblast,“ citoval ze spisu už 3. července 2014 prezident Unie obhájců Tomáš Sokol.

Ministerstvo financí koupi nerozporovalo

Objekt byl zakoupen za cenu dle vypracovaného znaleckého posudku, navíc s cenou ještě sníženou, přičemž ministerstvo financí ČR, coby správce státního rozpočtu, v rozhodné době nerozporovalo nutnost tento objekt koupit a následně rekonstruovat pro účely vybudování ústavu zabezpečovací detence. „Tehdejší ministr spravedlnosti ČR JUDr. Jiří Pospíšil nepopíral rozhodnutí o koupi objektu Vidnava, s tímto souhlasil a stál si za daným nákupem objektu Vidnava v daném čase – tvrzení policejního orgánu PČR o neinformovanosti Ministra spravedlnosti ČR ze strany obviněných tak nemůže obstát,“ uvedla Unie obhájců loni k trestnímu stíhání Steinera a Kuly.
Sám Pospíšil pak při zahájení trestního řízení rozesílal novinářům rozbor, kde uváděl, že znalecké posudky ocenily nemovitost na 30,7 milionu korun a druhý na 31,5 milionu korun.

Ke vzniku škody státní zástupce uvedl, že „závěr policejního orgánu PČR, spočívající v té skutečnosti, že „cena objektu ve Vidnavě = škoda způsobená Českému státu“ nemůže v žádném případě obstát (a to ani v případě, kdy by předmětný objekt skutečně nebyl využitelný pro účely výkonu zabezpečovací detence, což v tak daném případě nebylo prokázáno), neboť na základě zkoumané transakce (uskutečněné za cenu stanovenou dle znaleckého posudku, která byla nakonec ještě snížena, a se souhlasem ministerstva financí ČR, coby správce státního rozpočtu) získal stát do vlastnictví multifunkční a rozsáhlou nemovitost, která jistě nebude zcela bez hodnoty, tudíž případnou škodou v žádném případě nemůže být celá částka kupní ceny, jak konstruuje policejní orgán PČR v napadených usneseních, popisuje stav věci ve stanovisku Unie obhájců v roce 2014.

Výsledkem je ztráta a škoda způsobená Kulovi a Steinerovi

Vězeňská služba zaplatila za areál 29 milionů, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlásil nyní už druhé kolo výběrového řízení na prodej. Minimální cenu stanovil na 7 650 000 Kč. Jak hodnotnou budovu stát získal, jak argumentoval v trestním řízení státní zástupce, rozhodne cena, za kterou bude objekt prodán. Zatím je výsledkem obchodu Vězeňské služby za Jiřího Pospíšila ztráta ve výši 21,5 milionů korun.

Kromě uvedené ztráty však v uvedeném případě vznikla oběma trestně stíhaným Františku Steinerovi a Luďkovi Kulovi nezákonným trestním stíháním škoda, kterou ministerstvo spravedlnosti letos v únoru uznalo, a to pro oba dohromady ve výši 600 tisíc korun včetně nákladů řízení. Trestní stíhání Steinera a Kuly bylo zahájeno v roce 2012 a v lednu 2014 po rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 11. 9. 2013 začal vykonávat dozor v přípravném řízení příslušný státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 3. Státní zástupce JUDr. Jiří Valsamis usnesením ze dne 10. 2. 2014 zrušil usnesení o zahájení trestního stíhání obou obviněných a Policie ČR následně věc odložila.

-ire-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY