Stát sleduje názory lidí na migranty. Soukromé firmy nabízejí uprchlické „balíčky na míru“

Demonstrace proti migrantům v Praze Ilustrační foto: wikipedia

Stát od léta sleduje názory obyvatel a médií na přistěhovalce a azylanty. Vyplývá to z vládní zprávy o migraci. Spokojenost podle ní panuje s postojem Svazu průmyslu a dopravy k přistěhovalcům a žadatelům o azyl. Soukromé firmy navíc nabídly státu „balíčky na míru“, tj. zajištění všech služeb od zdravotních a po služby pracovního trhu. Uprchlíky chtějí obsadit 1800 chybějících řidičů.

Podle zprávy s datem 12. října 2015 existuje nabídka ze strany soukromých subjektů k vytváření „balíčků na míru“ pro uprchlíky, tj. zajištění kompletních služeb od vstupních lékařských prohlídek, rekvalifikaci až po nalezení zaměstnání, pro 1 800 řidičů a 950 pracovníků v logistických profesích. „O existenci této nabídky Ministerstvo průmyslu a obchodu informovalo Ministerstvo vnitra, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Úřad vlády. Nabídky jsou evidovány a budou v rámci možností zohledněny při zajištění integrace,“ píše se ve zprávě, kterou má Česká justice k dispozici.

Pokud jde o případné uplatnění uprchlíků v podnikatelské sféře, z hlediska živnostenského podnikání má osoba, které byl udělen azyl nebo doplňková ochrana, jakož i její rodinní příslušníci, právo provozovat živnost za stejných podmínek, jako občan ČR.

Svaz průmyslu si pro přijetí uprchlíků klade podmínky

Podle zprávy plně podporuje Ministerstvo průmyslu a obchodu plně aktivní přístup Svazu průmyslu a dopravy, dle jehož vyjádření jsou české firmy schopny přijmout až 5 000 Syřanů, za podmínky, že budou mít odpovídající vzdělání, budou chtít pracovat a budou ctít zákony a pravidla života ČR.
Teprve po příjezdu prvních skupin těchto osob a provedení rozboru jejich kvalifikace bude možné říci, jakým způsobem budou tito lidé uplatnitelní z hlediska trhu práce, uvádí se v pondělní zprávě. Jenže takto azylový zákon vůči osobám hledajícím ochranu nefunguje.

Právo požádat o azyl má každý ze země mimo EU, včetně negramotných osob a lidí, kteří například hodlají ctít svoje zákony, nikoli zákony ČR. V pondělí například trvalo několik přistěhovalců na uznání muslimského sňatku cizineckou policií, s tím, že sňatky uzavřeli v záchytném zařízení.
V Německu je například nyní projednáván zákon o pohřebnictví, kdy muslimové vyžadují pohřbívání podle jejich zákonů bez rakve. V nedávném veřejnoprávním pořadu německé televize ARD zaznělo, že mnoho potomků přistěhovalců v druhé generaci neuznává německou Ústavu, otcové a bratři považují dcery a setry za svůj majetek, kterému jsou nadřízeny.

Stát sleduje od léta nálady původních obyvatel

Právě vznik paralelních společností a tedy konec právního státu je to, co původní obyvatele děsí. Náladu a postoje obyvatelstva k nově příchozím přistěhovalcům a žadatelům o azyl monitoruje podle pondělní zprávy stát od léta. „V souvislosti s aktuální migrační situací probíhá pravidelné informování ve všech oblastech, souvisejících s problematikou migrace.
Informační aktivity jsou cíleně zaměřeny na mediální výstupy – TV, rozhlas, noviny, časopisy, propagační materiály. Za účelem koordinace vznikla pod vedením Ministerstva vnitra zvláštní pracovní skupina se zástupci Úřadu vlády. Jejím cílem je koordinace mediálních aktivit k otázkám migrace. Tato skupina se poprvé sešla 31. července 2015, další schůzky probíhaly ve dnech 18. srpna 2015, 21. září 2015 a 2. října 2015,“ uvádí se ve zprávě. Účelem skupiny není jen sledovat nálady lidí, ale také informovat a koordinovat informace.

Azylanti představují významnou zátěž pro zdravotnictví

Problematice migrace a zdravotních hrozeb s ní spojených se věnovalo neformální jednání ministrů zdravotnictví v Lucemburku 24. – 25. září, uvádí se v pondělní zprávě. Ministři sdíleli informace týkající se národních politik v rámci ochrany zdraví obyvatelstva a zdravotní péče, která je poskytována přicházejícím migrantům.

Zdůraznili potřebu harmonizace postupu jednotlivých zemí, pokud jde o vstupní zdravotní screening a následnou vakcinaci migrantů. „Nejpalčivějším problémem v současnosti není riziko infekčních onemocnění migrantů, ale chronická neinfekční onemocnění, dehydratace, riziková těhotenství, fyzické vyčerpání, jež u nově příchozích migrantů znamenají vysoké finanční náklady a tudíž významnou zátěž zdravotních systémů v hraničních zemích EU. Ministři se shodli, že ústředním koordinačním orgánem by měl být Výbor pro zdravotní bezpečnost (HSC) a zadali mu úkol zpracovat studii o vakcinaci a epidemiologické situaci v zemích původu a transitu migrantů,“ uvádí se doslova ve Zprávě.

Na zasedání Rady dne 8. prosince bude projednána studie o vakcinaci a epidemiologické situaci v zemích původu a transitu migrantů zpracovaná Výborem pro zdravotní bezpečnost (HSC), ministři by se měli věnovat především stanovení dalších kroků nutných k větší harmonizaci a sdílení informací.

-ire-