Dienstbier žádá po ministrech, aby zveřejňovali svůj diář kvůli korupci. Ti to odmítají

Senátor Jiří Dienstbier Foto: Facebook

Dosud bylo vrcholem snah protikorupčních organizací donutit politiky k tomu, aby zveřejňovali své schůzky s tzv. lobbisty. Ministr pro legislativu, rovné příležitosti a lidská práva, předseda Legislativní rady vlády Jiří Dienstbier však nyní vynesl trumf: chce po ministrech, aby na webu svých úřadů zveřejňovali svůj diář. Obsahuje to materiál „Akční plán boje s korupcí na rok 2016“, který má Česká justice k dispozici.

„Tzv. otevřený diář představuje dílčí opatření, které by v této souvislosti mohlo přispět ke zvýšení transparentnosti činnosti nejvyšších politických představitelů na úrovni členů vlády. Prostřednictvím oficiálních webových stránek by tak uvedení političtí představitelé uveřejňovali bližší informace ohledně svých schůzek a jednání politického charakteru. Zveřejnění by nepodléhaly údaje, které jsou v režimu utajení. Kvůli zamezení potenciálních bezpečnostních a jiných rizik se počítá se zveřejněním informací v diáři s určitým časovým odstupem (v týdenních či měsíčních intervalech)“, píše se ve zmíněném materiálu, který je aktuálně v procesu připomínkového řízení.

Dienstbier, který materiál vypracoval a předložil z pozice předsedy Rady vlády pro boj s korupcí, tím ovšem vyvolal nevoli svých vládních kolegů. Včetně těch, kteří by jako nominanti hnutí ANO měli mít k podobným nápadům blízko a měli by je přijímat s pochopením. Tak třeba ministr spravedlnosti a novopečený člen hnutí ANO Robert Pelikán považuje návrh na zavedení otevřeného diáře člena vlády za nejasný a nedostatečně vyargumentovaný s tím, že z popisu není patrné, jaké schůzky a s jakými osobami by měly být do diáře zaznamenávány, když podle něj předložený návrh bez bližší specifikace používá neurčitý pojem „jednání politického charakteru“.

Pelikán:  Administrativní zatížení bez efektu

„Z návrhu taktéž není zřejmé, v jakém rozsahu by měly být zveřejňovány informace o obsahu proběhnuvších jednání. Upozorňujeme přitom, že obsahem řady jednání, ač formálně nespadajících pod režim utajení, mohou být informace, jejichž zveřejnění by mohlo poškozovat zájmy České republiky. Úpravu takovýchto situací však předložený návrh neobsahuje. Návrh tak přinese větší administrativní zatížení, ale nebude mít kýžený protikorupční efekt,“ píše Dienstbierovi Pelikán a požaduje otevřený diář členů vlády z úkolů plánu boje s korupcí vypustit.

„Jako mimořádně problematický spatřujeme samotný institut otevřeného diáře, který může být zneužit jak v obchodním styku (např. prostřednictvím akciového trhu), tak i cizími státy při prosazování zahraniční politiky státu. Krom toho nedomníváme se, že protikorupční problematika by měla být zaměřená na politická jednání ministrů, ale na jednání těchto představitelů s lobbisty“, píše například ve svých připomínkách ministryně pro místní rozvoj za hnutí ANO Karla Šlechtová. Proti se postavil i další ministr za hnutí ANO, Richard Brabec, který upozorňuje, že podobný institut navrhovala již někdejší místopředsedkyně vlády Karolína Peake.

Babiš: Máme právo na soukromé schůzky

Ta ovšem, na rozdíl od Dienstbiera, požadovala zveřejňovat pouze schůzky s lobbisty, a přesto vláda tento nápad odmítla. „Za stěžejní dále považujeme především odpověď předkladatele materiálu na otázku, jaký konkrétní přínos by formální povinnost vedení otevřených diářů měla, když tato povinnost nemá být nijak nevymahatelná, a současně již nyní nic nebrání těm členům vlády, kteří chtějí svůj pracovní itinerář zveřejňovat dobrovolně, aby tak činili. Neméně důležité je, aby předkladatel konkrétně odůvodnil, jak se institut otevřeného diáře v navrhované podobě vůbec může podílet na předcházení korupci“, píše ve svých připomínkách Dienstbierovi ministr životního prostředí Brabec.

Ošívá se i jejich stranický šéf, předseda hnutí ANO, ministr financí Andrej Babiš. Ten je navíc znám tím, že elektronickým diářům moc neholduje a preferuje klasický stolní kalendář, do něhož si vpisuje schůzky tužkou a vlepuje barevné poznámkové lístky. „Člen vlády je sice politicky exponovaná osoba, má však také právo na ochranu svého soukromí a je tedy otázkou, zda do otevřeného diáře patří rovněž ryze soukromé schůzky bez vazby na politickou funkci či nikoli. V důsledku se totiž může stát, že takové opatření povede k vedení dvou a více diářů než k otevřenosti a transparentnosti výkonu funkce člena vlády. Bude-li takové opatření realizováno, je vhodné, aby bylo co nejpřesnější již při jeho stanovení a mezi rezorty na něm byla všeobecná shoda“, píše ve svých připomínkách k Dienstbierově materiálu Babiš.

(epa)