Martin Plíšek: Rozpočet ministerstva spravedlnosti je nejasný, budu chtít vysvětlení

Člen ústavně právního výboru Martin Plíšek Foto: archiv

Nekonkrétní a nesrozumitelný. Tak hodnotí rozpočet Ministerstva spravedlnosti předseda finančního podvýboru ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Martin Plíšek (TOP 09). Vadí mu také, že rozpočet neobsahuje prostředky na odškodnění obětí nesprávného úředního či soudního postupu. „Budu chtít od pana ministra vysvětlení,“ sdělil Plíšek České justici.

Za nejasný považuje například údaj, podle kterého byla plánovaná místa zaměstnanců na soudech a na státních zastupitelstvích snížena o padesát míst celkem a o padesát míst byly zvýšeny počty zaměstnanců a státních úředníků na ministerstvu. „Na jiném místě se ale píše, že MS ušetří čtyřicet miliónů korun na platech státních zástupců. Tomu moc dobře nerozumím, protože není jasné, na základě čeho by bylo MS schopno ušetřit na platech státních zástupců, což je pochopitelně něco jiného, než zaměstnanci státního zastupitelství,“ říká Plíšek.

Celkem byly prostředky na platy zaměstnanců zvýšeny o 2 160 000 Kč a na platy státních úředníků o 18 563 856 Kč. Současně byly upraveny i související výdaje. Plánovaná místa státních úředníků byla podle návrhu rozpočtu zvýšena o 40 míst; zvýšené počty státních úředníků budou podle MS zajišťovat vysílání expertů do zahraničí, činnosti související s insolvenčním zákonem a potřebné úpravy na MS. Prostředky na platy státních úředníků byly zvýšeny o částku 17 037 037 Kč a související výdaje.

Za nekonkrétní považuje poslanec také navýšení ostatních věcných výdajů Vězeňské služby o 150 mil. Kč na zajištění provozu. „Budu chtít vědět, na co konkrétně má být tato částka určena.“

Poslanci rovněž vadí, že výdajová část návrhu rozpočtu nezahrnuje rozpočtové prostředky potřebné pro výplatu dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a zákona č. 45/2013 Sb. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti. Ministerstvo spravedlnosti v červenci 2015 požadovalo, aby v kapitole Všeobecná pokladní správa byly zahrnuty výdaje: 220 000 000 Kč na škody způsobené při výkonu veřejné moci; 20 000 000 Kč na odškodnění obětem trestné činnosti; 80 000 000 Kč na výplaty spravedlivého zadostiučinění na základě rozsudku Evropského soudu pro lidská práva. „Je přitom otázkou, zda tyto prostředky budou ze Všeobecné pokladní správy uvolněny. Oněch 320 miliónů korun je mandatorní výdaj, a měly by tedy být přímo v rozpočtu ministerstva,“ kritizuje Plíšek další z položek rozpočtu.

Dokumentace programu 136 010 Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Ministerstva spravedlnosti je po její aktualizaci schválena do konce roku 2018. V současné době se připravuje další aktualizace, která by měla prodloužit platnost programu do roku 2021 z důvodu realizace investiční akce „Pořízení elektronického monitorovacího systému pro trestní justici“, na kterou byly přiděleny finanční prostředky na základě usnesení vlády č. 554/2015. „I na tyto prostředky na elektronické náramky se budu pana ministra ptát, protože kolem celého projektu zatím existuje příliš mnoho otazníků.“ Poslance rovněž zajímá položka Program 136 110 z Rozvoje a obnovy materiálně technické základny justice, a který se týká výstavby justičního areálu v Ústí nad Labem. „To je další z výdajů, který není příliš konkrétní, a proto budu chtít znát detaily,“ konstatuje.

A konečně – více než jedna miliarda má být vynaložena Ministerstvem spravedlnosti na nákup služeb. „Ani tady ale není specifikováno, o které služby se má jednat,“ uzavírá poslanec.

Celkové příjmy rozpočtu MS na příští rok činí 2 783 901 933 Kč a výdaje celkem 24 691 923 615 Kč. Z toho na justiční část má jít 15 758 612 298 Kč a na vězeňskou 8 933 311 317 Kč.
Dušan Šrámek