Pondělí, 23. května, 2022

Pelikán na výboru: Mým cílem je, aby se o ministerstvu moc nemluvilo

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Nestává se často, aby poslanci některého z výborů Poslanecké sněmovny svolali z důvodu nespokojenosti s docházkou příslušného ministra jeho mimořádné jednání. Ministrovi spravedlnosti Robertovi Pelikánovi (ANO) se to podařilo. Česká justice přináší  obsáhlou reportáž ze schůze ústavně právního výboru.

Mimořádný sněmovní ústavně právní výbor se za přítomnosti ministra Pelikána sešel minulý týden ve čtvrtek, přičemž ministr musel čelit několik hodin jak otázkám poslanců, tak i připomínkám například předsedkyně Soudcovské unie Daniely Zemanové, předsedy Městského soudu v Praze Libora Vávry či ledovým reakcím předsedy České advokátní komory Martina Vychopeně.

Asi nejzajímavější byly Pelikánovy odpovědi na téma, které by se dalo shrnout jako „stav prací na procesních kodexech“, tj. na novém trestním řádu a občanském soudním řádu. „Nevím, kde se vzala fáma, že se na novém trestním řádu nepracuje“, odmítl Pelikán názor poslance Marka Bendy (ODS), že nový trestní řád v tomto volebním období nebude. Komise pro jeho přípravu se podle Pelikána sešla pod vedením profesorky Císařové již pětkrát, chystá se její šesté jednání a podle ministra „se schází častěji, než ta Šámalova“.

Její výstupy mají být s profesorem Šámalem projednány, avšak dosud se nenašel společný termín, protože podle ministra předseda Nejvyššího soudu a předchozí předseda komise pro přípravu nového trestního řádu Pavel Šámal „dřív, než v prosinci nemůže“. Při přípravě tohoto klíčového procesního předpisu však nechce opakovat chyby, které nastaly při přípravě nového Občanského zákoníku, kdy je podle ministra Pelikána „odborná právnická veřejnost rozdělena na nesmiřitelné tábory těch, co ho psali a těch ostatních“.

V závěru odpovědi na toto téma nicméně ministr Pelikán přiznal, že nemá ambici tyto kodexy „dotáhnout“ v tomto volebním období do sbírky zákonů. „Jediný, kdo říkal, že je to možné stihnout v tomto volebním období, byl profesor Šámal a ten vždy upozorňoval, že jakákoliv změna způsobí, že se to nestihne. A já odmítám chvátat jen proto, aby se to stihlo“, poznamenal Pelikán.

Pelikán opouští program ANO

Nejen opoziční poslanec za ODS a bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) ministra Pelikána v reakci na toto jeho vystoupení upozornil, že „lhůty si na zákony dávalo hnutí ANO samo“. Především však reagovala Pelikánova stranická kolegyně, předchůdkyně v ministerské funkci a několik měsíců také Pelikánova nadřízená Helena Válková.


„Jedno z mála konkrétních vyjádření, která zde padla, je to, že nový trestní řád v tomto volebním období přijat nebude. Mrzí mne to za hnutí ANO, ale je to tak.“ – Helena Válková


„Jedno z mála konkrétních vyjádření, která zde padla, je to, že nový trestní řád v tomto volebním období přijat nebude. Mrzí mne to za hnutí ANO, ale je to tak“, konstatovala Válková. Ta pak vyjmenovala další body, kde postrádá ministrovo jasné rozhodnutí: zákon o státním zastupitelství, především otázku rušení vrchních státních zastupitelství a dohled nad tzv. protikorupčním speciálem, otázka novely zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a konstituování Nejvyšší rady soudnictví.

K jejímu prosazování se hnutí ANO zavázalo a je podle Válkové špatně, že se tento úkol nyní neplní. Stejně tak Helenu Válkovou, předsedkyni podvýboru pro justici a soudní samosprávu, „nenaplňuje důvěrou“, že tzv. Bílá kniha justice, která má shrnovat plány ministra Pelikána na reformu justice, není s justicí průběžně projednávána.

 

Nová komise pro přípravu OSŘ

V reakci na vystoupení profesorky Válkové Pelikán oznámil, že ministerstvo „opustilo“ dosavadní komisi pro přípravu nového občanského soudního řádu, kde podle ministra „celá odborná veřejnost cítila, že ta její sestava se úplně nepovedla“. Sám se jejího jednání účastnil a podle něj se debaty nikam neposouvaly. Proto se rozhodl ustavit komisi novou, v níž by vedle profesorky Aleny Winterové z Právnické fakulty UK v Praze a Petra Lavického z Právnické fakulty MU v Brně byli i odborníci z Rakouska.

Předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra Foto: Eva Paseková
Předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra Foto: Eva Paseková

„Naše představa je, že bychom se vydali cestou v podstatě silné inspirace rakouským občanským soudním řádem. Jednak je mezinárodně komentován jako velice dobrý předpis. Jednak je to předpis, který stojí vedle rakouského OZ, takže tato ideová vazba tam nějakým způsobem je a jednak je to předpis, který u nás platil až do roku 1950, respektive do roku 1948, takže je v naší tradici. Taková skupina by se měla pustit do přípravy OSŘ, který by silně vycházel z rakouského, v podstatě by se jednalo o autorizovaný překlad. Potom bychom s odbornou veřejností diskutovali o tom, co musíme přizpůsobit našemu systému, popřípadě zase mluvit s těmi Rakušany, jak to u nich funguje“, oznámil Pelikán nové plány s přípravou nového civilního procesního kodexu.

Nejvyšší rada soudnictví? Možná

„Pokud jde o Nejvyšší radu soudnictví, já musím otevřeně přiznat, že pro mě byly klíčové dva momenty“, prohlásil před poslanci Pelikán. „První byly moje neformální debaty v rámci evropských ministrů. K mému překvapení mi ministři snad ze všech zemí varovali, ať to takto nerealizujeme. To mě zarazilo. A pak byla důležitá ta mezinárodní konference, kterou uspořádal Nejvyšší soud. A když se podíváme do zprávy z té konference, jak ji zpracoval Michal Bobek, tak je to zpráva do značné míry také kritická. Já proto neříkám, že jsem proti myšlence Nejvyšší rady soudnictví, ale jsou zdvižené varovné prsty a v tuto chvíli a budeme to prezentovat v rámci Bílé knihy. Nejvyšší rada soudnictví by měla vzniknout jako orgán reprezentativní. To znamená orgán, který jednak v sobě soustředil existující samosprávné prvky, které máme, to znamená komise, které si justice generuje v sobě, aby je Nejvyšší rada soudnictví měla na starosti, že bychom to brali jako prvek stability. Chtěli bychom, aby se Nejvyšší rada soudnictví vyjadřovala k řadě otázek. Všichni, kdo ministři byli, to vědí a všichni kdo budou, se o tom přesvědčí, že je to obtížné s justicí komunikovat. Takže Nejvyšší rada soudnictví ano, ale to důležité téma je, jaká má být její role a pravomoci. Ale abychom to zjistili, musíme nejprve vědět, jak by měl vypadat celý systém. Z toho systému vyplývají ty role. Takže to je důvod, proč o ni nechceme debatovat“, vysvětlil svůj postoj k soudcovské samosprávě poslancům Pelikán.

Předsedkyně Podvýboru pro justici a soudcovskou samosprávu Helena Válková a předseda Ústavně právního výboru Jeroným Tejc Foto: archiv
Předsedkyně Podvýboru pro justici a soudcovskou samosprávu Helena Válková a předseda Ústavně právního výboru Jeroným Tejc Foto: archiv

Ohledně tzv. Bílé knihy justice pak Pelikán slíbil, že ji předloží k debatě do konce roku. V jiné odpovědi pak k překvapení všech sdělil, že v její přípravě postupuje podle dohody s předsedou Nejvyššího soudu Pavlem Šámalem, předsedou Nejvyššího správního soudu Josefem Baxou a prezidentkou Soudcovské unie Danielou Zemanovou, kdy jim má „knihu“ předložit na podzim a že také není pravda, že by ji se soudci neprobíral.

Naopak se, podle vyjádření Pelikána na mimořádném jednání ÚPV, na její přípravě podílí „celá řada soudců, avšak s ohledem na napjatou atmosféru v justici si tito soudci vymínili, že je nebudeme jmenovat“. Proti tomu se pak ve svém vystoupení ohradil předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra, který upozornil, že od debaty s justicí tu má z dobrého důvodu předsedy soudů. Když se dlouho hledá nějaký názor, vždy se někdo najde a tvrzení o tom, že se někdo ze soudců bojí uvést své jméno, nechci ani komentovat, uzavřel své vystoupení na ÚPV Vávra.

Cizí mocnosti zasahují

Debata na mimořádném ÚPV se týkala i budoucnosti návrhu zákona o státním zastupitelství. Z reakcí převážné většiny poslanců ÚPV byla znát nechuť k přijetí tohoto zákona. Nejdále šel ve svém vyjádření exministr spravedlnosti a poslanec ODS Pavel Blažek, který nazval představitele Vrchního státního zastupitelství v Olomouci „ničiteli lidských osudů“. Podle Pelikána je však tento zákon dnes „potřeba víc, než jindy, právě proto, že se doba otáčí a že ho nikdo nechce“.


„Policie místo toho, aby honila zločince, se v tom tři čtvrtě roku hrabe. Tak ať se hrabe, snad se také dohrabe.“ Robert Pelikán o vyšetřování Corpus Solutions


 

Jedním dechem přitom zkritizoval práci policie za absurdní, dlouhé trestní stíhání a sám při jiné odpovědi, která se týkala jeho osobně a vyšetřování firmy Corpus Solutions, tvrdě vystoupil proti práci orgánů činných v trestním řízení. Pelikána si prý policie dodnes nepozvala, aby jim celou věc mohl vysvětlit, i když by jim to rád vysvětlil. „Policie místo toho, aby honila zločince, se v tom tři čtvrtě roku hrabe. Tak ať se hrabe, snad se také dohrabe“, prohlásil v odpovědi na dotaz poslance ČSSD Jana Chvojky, který se jej ptal na jeho roli v případě s firmou Corpus Solutions. V této souvislosti není bez zajímavosti, že dozor nad vyšetřováním vykonává pražské Vrchní státní zastupitelství v čele s Lenkou Bradáčovou. Na otázky ohledně postupu ve vyšetřování ale České justici neodpovědělo.

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán, vlevo první náměstek Michal Franěk Foto: MSp
Ministr spravedlnosti Robert Pelikán, vlevo první náměstek Michal Franěk Foto: MSp

 Do debaty o návrhu zákona o státním zastupitelství zasáhla velmi specificky i bývalá nejvyšší státní zástupkyně, exministryně spravedlnosti a poslankyně za ČSSD Marie Benešová. „Zasahují nám do toho cizí mocnosti, pane ministře. Aby nám na ambasádě USA nutili, že máme jmenovat Bradáčovou do čela speciálu, tak kde to jsme? Zvou si navíc jen vybrané kusy. A zde váš jasný hlas postrádám“, vyčetla Benešová Pelikánovi, kterému, jak prozradila, pomáhala svojí přímluvou u prezidenta Miloše Zemana do funkce ministra instalovat. „Také bych byl nerad, aby nám cizí mocnosti rozhodovaly. Pokud vím, bylo to zmíněno na obědě, na okraj debaty“, odpověděl jí ovšem neurčitě Pelikán, který jen připustil, že „jakmile se píší zákony na jméno, je to cesta do pekel“.

Jako kůl v plotě

Smích poslanců vyvolala ministrova odpověď na téma evropského prokurátora, kdy se Pelikán opět vyhnul pevnému názoru. „Ty věci postupují, ale myslím si, že nikam nedojdou. Nechci říci, že je to dobře, ale nemyslím si, že je to špatně“, prohlásil za smíchu poslanců ministr spravedlnosti.

Poslance Pelikán nepřesvědčil ani v případě vysvětlování důvodu své neúčasti na výborech, kdy tvrdil, že musel být na zasedáních jiných orgánů, například Legislativní rady vlády a že ostatní ministři přece také na výbory nechodili. Samostatnou kapitolou bylo napětí mezi Pelikánem a předsedou České advokátní komory Martinem Vychopeněm či Pelikánova dopolední exkurze do úpravy exekucí, kdy připustil snížení jejich odměn, protože podle něj se ukazuje, že je sami ani nechtějí.

Při těchto slovech i jinak velmi opatrná prezidentka Exekutorské komory obracela oči v sloup a dávala najevo veřejně svoji nelibost. Stejně tak ve svých odpovědích na dotazy poslanců Jana Chvojky či Martina Plíška, kteří patřili spolu s Markem Bendou mezi nejagilnější dotazovatele, nebyl ministr schopen jasně vysvětlit důvody, proč odpovědi z resortu například v případě novely zákona o trestní odpovědnosti právnických osob přicházejí s několikaměsíčním zpožděním či proč se klíčové zákony, například o znalcích, bezplatné právní pomoci či o veřejném opatrovnictví stále jen „finišují“.

Vedle neurčitých odpovědí ministra, který v mnoha případech nebyl schopen vyjevit svůj jasný názor, což po skončení ÚPV v neformálních debatách poslanci zmiňovali jako hlavní problémový bod jeho odpovědí, symbolizovalo jednání mimořádného jednání ÚPV i to, že se Pelikána, novopečeného člena hnutí ANO, nikdo z přítomných poslanců hnutí nezastal. Ba dokonce Martin Komárek, Bronislav Schwarz a Radek Vondráček celou dobu nejen, že zarytě mlčeli, ale dokonce se během jednání ÚPV vytratili, takže pokud by – jak na závěr trefně poznamenal Marek Benda – chtěla opozice přijmout jakékoliv usnesení, byla by v té chvíli ve většině.

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY