V čele Evropského soudu pro lidská práva stanuli soudci Itálie, Maďarska a Turecka

Evropský soud pro lidská práva je instituce Rady Evropy. Každý členský stát Rady Evropy zastupuje jeden soudce Foto: archiv

Po sérii voleb soudců do funkcí Evropského soudu pro lidská práva, které se odehrály letos na podzim, prošel Soud viditelnou personální změnou. S účinností od listopadu Soudu předsedají soudci Itálie, Turecka a Maďarska. Český soudce Aleš Pejchal nově působí v I. Sekci.

Itálie, Turecko, Maďarsko, Makedonie, Španělsko, Německo, to nejsou země nějaké trasy, nýbrž země, odkud pocházejí soudce nově zvolení předsedou, místopředsedy a novými předsedajícími tří z pěti Sekcí Evropského soudu pro lidská práva. Změny funkcionářů se odehrávaly celý podzim a byly završeny tento měsíc.

Ačkoli o tom soudci a zaměstnanci Soudu odmítají hovořit, fakta mluví jasně: soudci ze zemí evropského jihu respektive východu a Turecka začali nahrazovat ve funkcích soudce ze zemí evropského západu, například Lichtenštejnska nebo Lucemburska. Funkcionáře Soudu i jednotlivých jeho Sekcí volí vždy plénum všech 47 soudců. Předseda soudu je volen na dobu tří let a předsedové sekcí na dva roky.

O volbě nového předsedy Evropského soudu pro lidská práva Itala Guido Raimondiho, který nahradil lucemburského soudce Deana Spielmanna Česká justice již informovala.

Místopředsedou ESLP tak byl plénem soudců zvolen maďarský soudce András Sajó, který se narodil v roce 1949 v Budapešti a do roku 1972 zastával různé pozice v Institutu státu a práva a maďarské Akademii věd. Je zakladatelem Ligy pro zákaz testu smrti, do roku 1992 byl kancléřem pro legislativu Kanceláře prezidenta, je univerzitním profesorem a do roku 2007 působil na Středoevropské univerzitě v Budapešti, je hostujícím profesorem tří univerzit v New Yorku. V roce 2008 byl zvolen soudcem Evropského soudu pro lidská práva. Od 1. listopadu 2015 je místopředsedou Evropského soudu pro lidská práva.

Místopředsedkyní ESLP byla dále plénem soudců zvolena turecká soudkyně Isil Karakas, narozená v roce 1958 v Istanbulu. Po získání titulů v Istanbulu, Nancy a ve Florencii působila jako ředitelka výzkumu v evropském centru Univerzity v Galatasaray, vedla oddělení veřejného práva mezinárodního, je hostující profesorkou ve Štrasburku a od roku 2008 soudkyní Evropského soudu pro lidská práva, kde od roku 2015 zastávala funkci prezidentky Sekce. Od 1. listopadu je místopředsedkyní Evropského soudu pr lidská práva.

Soudce Aleš Pejchal Foto: Irena Válová
Soudce Aleš Pejchal Foto: Irena Válová

Změny v Sekcích, noví předsedové i členové

Předsedkyní I. Sekce Soudu byla zvolena Mirjana Larazova Trajkovska z bývalé republiky Jugoslávie Makedonie narozená v roce 1963 ve městě Strumica. Studovala ve Skopje a v Lublani, jako právní profesionál pracovala ve státních službách, do roku 2004 byla členkou Výboru expertů u Rady Evropy, členkou Řídícího výboru pro lidská práva při Radě Evropy, do roku 2008 byl ústavní soudkyní a současně členkou Benátské komise. V roce 2008 byla zvolena soudkyní Evropského soudu pro lidská práva. Od 1. listopadu je předsedkyní I. Sekce.

Předsedkyní V. Sekce Soudu byla zvolena německá soudkyně Angelika Nussberger, narozená v roce 1963 v Mnichově, působila jako vědkyně v Max-Planckově institutu v oboru mezinárodní sociální právo, jako hostující výzkumnice na Harvardově Univerzitě, do roku 2010 byla profesorkou a ředitelkou Institutu pro právo východní Evropy na univerzitě v Coloni, byla poradkyní generálního ředitelství pro sociální kohezi Rady Evropy i členkou Výboru pro aplikaci Úmluvy a doporučení Mezinárodní organizace práce. Od roku 2011 je soudkyní Evropského soudu pro lidská práva. Od 1. listopadu 2015 je předsedkyní V. Sekce Soudu, kde ve funkci nahradila Marka Villigera. Rozhovor s Markem Villigerem Česká justice přinesla již dříve.

Předsedou III. Sekce Soudu byl zvolen španělský soudce Luis Lópes Guerra, narozený v roce 1947 v Leonu, studoval právo v Madridu a politické vědy v Michiganu, je profesorem ústavního práva a do roku 1995 působil jako ústavní soudce španělského ústavního soudu. Byl expertem Benátské komise do roku 2003, ředitelem instituce pro komparativní veřejné právo, ministrem spravedlnosti Španělska a od roku 2008 je soudcem Evropského soudu pro lidská práva. Předsedou III. Sekce Soudu byl zvolen s účinností od 1.l září 2015.

Soudce Aleš Pejchal zvolený soudcem ESLP za Českou republiku nově působí v I. Sekci Soudu, kam přešel z V. Sekce. Se soudcem Alešem Pejchalem přešla do I. Sekce rovněž agenda České republiky. V I. Sekci zasedá mimo jiné spolu s předsedou soudu Guido Raimondim.

Evropský soud pro lidská práva je instituce Rady Evropy. Každý členský stát Rady Evropy zastupuje jeden soudce, který je volen Parlamentním shromážděním Rady Evropy na funkční dobu devět let. ESLP má 47 soudců, v jeho Velkém senátu se střídá 17 soudců.

Irena Válová