Domácí porody ve Štrasburku: Odpovídá za zdraví a život jedinec nebo stát?

Otázku vztahu státu a jednotlivce v souvislosti s porodem diskutoval veřejně Evropský soud pro lidksá práva v českém případě. Rozhodnutí se stále očekává. Reprofoto: ESLP

Rozhněvané české matky ve Štrasburku uviděl každý, kdo tento týden sledoval veřejné slyšení v případu Krejzová, Dubská v. Česká republika před Velkým senátem Evropského soudu pro lidská práva. Každý rovněž pochopil, pod jakým tlakem se Soud ocitá, když mu české matky předaly i nový film Pět zrození o hrůzných praktikách v českých porodnicích, jenž mezitím uvedl v nepříčetnost některé české lékaře, kteří ho označili za demagogii.

Slyšení ve věci domácích porodů v ČR se ve středu 2. prosince 2015 konalo právě po roce od prvního rozsudku ESLP 11. prosince 2014. Rozsudek, který byl varováním českému státu, matky stěžovatelky neuspokojil, neboť konstatoval, že český stát zasáhl do práva na soukromí dvou rodiček Šárky Dubské a Alexandry Krejzové, když jim znemožnil přivést na svět dítě doma s pomocí porodní asistentky, ale cíl českého státu ochránit narozené dítě a jeho matku byl bez všech pochyb legitimní a v souladu se zákonem. To však neznamená, že zájem ženy porodit dítě doma je oslaben. Český stát by měl uvážit korekci systému, uváděl rozsudek ESLP z loňského prosince.

O prvním rozsudku, který zdaleka nebyl jednoznačně ve prospěch českého státu, informovala Česká justice již dříve včetně překladu většiny rozsudku.

Veřejné slyšení bylo dalším pokračováním bitvy bojovníků za domácí porody s jejich odpůrci a důkazem o tom, že v tomto vztahu nedošlo v České republice k posunu ani o milimetr: každá strana dále snáší tytéž argumenty a ani jedna se nechce vzdát. Slyšení se odehrálo z rozhodnutí ESLP.

Pět zrození u soudu ve Štrasburku

Když právní zástupkyně stěžovatelky Šárky Dubské Zuzana Candigliota z Ligy lidských práv přirovnala péči o rodičky v nemocnici ke znásilnění a psychologickému týrání ze strany anonymního personálu, upozornila sedmnáct soudců Velkého senátu, že právě o tomto pojednává nový film Pět zrození, který stěžovatelky Soudu poskytly ke shlédnutí.

Zuzana Candigliota rovněž citovala ministra zdravotnictví Stanislava Němečka a jeho první reakci na loňský rozsudek, kdy řekl, že rozhodnutí ESLP je důkazem, že česká legislativa je v pořádku a nic není potřeba měnit.

Těhotná nemá rozum, musí za ni rozhodovat stát

Poté za stěžovatelku Alexandru Krejzovou vystoupil se zásadním pojednáním o ženě, porodu a základních lidských právech a svobodách její právní zástupce Richard Hořejší, který uvedl, že český stát drží monopol na porod dítěte a brání se tento monopol pustit. Česká stát nedává ženám na vybranou a nutí je rodit v porodnicích proti jejich vůli, takže zpochybňuje kompetenci žen rozhodovat se. Podle českého státu těhotná žena ztrácí rozum, a proto za ni musí rozhodovat stát.

Mateřská péče je vyměněna za státní péči a ve jménu bezpečnosti je pácháno násilí na ženách označované jako nezbytně nutné, soukromí a svoboda jsou obětovány ve jménu bezpečnosti, přestože statistiky uvádějí, že domácí porod je stejně ne/bezpečný jako porod v nemocnici, uvedl před Soudem Richard Hořejší. Toto není jediný případ, je to jen další případ v řadě v zápasu proti monopolu státu, uvedl.

 Stát rozhoduje o zdraví lidí, protože nese odpovědnost

Následně za Českou republiku vystoupil Vít Šorm, který zopakoval dřívější argumenty státu a zdůraznil, že ve veřejném zájmu a v souladu s péčí o veřejné zdraví je nezbytné, aby zdravotní péče byla poskytována na zabezpečeném a profesionálním prostředí, což domácnost není. Jde nejen o práva matky, ale rovněž o práva dítěte. Podle jeho slov jsou přání většiny žen v porodnicích respektována, matka si svobodně může zvolit porodnici a ve skutečnosti o domácí porody není zájem, o čemž svědčí jejich velmi nízký počet

Jeho vystoupení doplnil MUDr. Petr Velebil, gynekolog z Canadian Medical Care: Drtivá většina porodů probíhá přirozeným způsobem a nepotřebuje lékařskou pomoc. Chtěl bych říci, že uznávám právo žen na důstojnost a soukromí. Avšak prostředí domácího porodu je prostředí nevyhovující, kde může dojít k ohrožení života a to je imperativ. Jsou situace, kdy jde o život a pomoc není otázka pěti minut, ale dvou minut, té se může ženě dostat pouze v kompetentním prostředí, uvedl.

Stát, který má zodpovědnost, reguluje mnoho dalších soukromých situací a soukromého chování lidí ve vztahu ke zdraví. „Zde jde o zdraví dvou lidí,“ ukončil svůj projev Velebil.

V závěru slyšení se strhla bitva statistik jedné i druhé strany, aby se nakonec ukázalo, že je jich tolik, jsou v rozporu, vychází z jiné tradice i metodiky, že nelze zcela spoléhat na žádnou z nich. God save the Court.

Irena Válová