Premiér jako služební orgán vůči předsedkyni ERÚ, navrhuje vláda. Podle ERÚ jde o další nátlak na vedení úřadu

Předsedkyně ERÚ Alena Vitásková Reprofoto: ČT

Vláda na svém nejbližším zasedání projedná návrh usnesení, jímž by se její předseda stal služebním orgánem vůči předsedkyni ERÚ. Nebude ji ale moci odvolat. Podle mluvčího ERÚ Jiřího Chvojky jde jen o další nátlak na vedení úřadu.

Energetický regulační úřad (ERÚ) dnes vypsal podporu pro podporované a obnovitelné zdroje energie na příští rok. Má jít až o 42 miliard korun. Cenové rozhodnutí na výplatu podpory bylo dnes podepsáno, uvedl v tiskové zprávě bez bližších podrobností úřad. ERÚ tak rozhodl poté, co nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů v pondělí vyšlo ve Sbírce zákonů.

Vláda na svém zasedání 7. prosince projednala a schválila systemizaci služebních a pracovních míst s účinností od 1. 1. 2016. Podle tohoto usnesení jsou místa předsedkyně a místopředsedů ERÚ označena jako místa služební. Vláda nyní musí vyřešit, kdo bude vůči vedení Energetického a regulačního úřadu tzv. služebním orgánem.

Do zkráceného připomínkového řízení byl proto předložen návrh usnesení vlády, podle něhož by se tímto služebním orgánem vůči ERÚ stal předseda vlády. Návrh je zdůvodněn tím, že rozhodování vlády jako sboru v běžných věcech služebního poměru není vhodné. Bude-li tímto pověřen premiér, bude prý takové rozhodování flexibilnější a premiér bude mít v této oblasti větší nezávislost.

„ERÚ vnímá tento krok jako další součást tlaku na vedení úřadu. V Poslanecké sněmovně je totiž už od srpna a nyní před třetím čtením technická novela energetického zákona a není důvod ji nepřijmout a neřešit takhle složitě služební zákon. Je otázka, jestli neexistuje nějaký plán, jak se touto ekvilibristikou zbavit současného vedení ERÚ a dosadit vedení nové, plně poslušné a ochotné porušit zákony a pravidla EU,“ reagoval pro Českou justici mluvčí úřadu Jiří Chvojka.

Předseda vlády bude na základě uvedeného pověření ve vztahu k předsedkyni regulačního úřadu rozhodovat v běžných personálních záležitostech jejího služebního poměru (např. ve věci odměňování či služebního hodnocení). Pokud se jedná o pravomoc rozhodnout o skončení služebního poměru, ta je ponechána vládě jako celku. Nicméně s ohledem na příslušné ustanovení energetického zákona, ve znění účinném do 31. 7. 2017, předsedu ERÚ jmenuje a odvolává prezident republiky.

Vláda i poslanci řeší nesoulad energetického zákona a zákona o státní službě

V průběhu legislativního procesu energetického zákona opomenuta úprava účinnosti příslušné novely zákona o státní službě. Zmíněný nesoulad zákona o státní službě a energetického zákona měl být napraven vládním návrhem zákona, kterým se energetický zákon mění. Pokud nedoje k přijetí vládního návrhu zákona, který by účinnost novely zákona o státní službě posunul až na 1. srpen 2017, budou od 1. ledna 2016 předsedkyně a místopředsedové ERÚ podřízeni zákonu o státní službě. Tento vládní návrh zákona nebyl dosud přijat a nyní probíhá jeho projednávání v Poslanecké sněmovně ve 3. čtení. Do konce letošního roku se však těžko stihne tento návrh přijmout.

Nesoulad mezi zákonem o státní službě a energetickým zákonem se pokouší řešit také poslanecký návrh zákona, který služební místo předsedkyně a místopředsedů ERÚ vylučuje z působnosti zákona o státní službě. Přijetí tohoto návrhu zákona, a stanovení jeho účinnosti po 1. lednu 2016 by znamenalo, že služební místa předsedkyně a místopředsedů ERÚ by byla v režimu zákona o státní službě pouze po omezenou dobu, tedy od 1. 1. 2016 do nabytí účinnosti novely zákona.

Petr Musil, Ekonomický deník