Příprava zákona o znalcích: Kvůli změnám bude potřeba soudům přidat peníze, zní z justice

Na Ministerstvu spravedlnosti se minulý týden sešla Komise pro znalectví. Podle informací České justice se jednalo především o potřebě upravit připravovaný zákon o znalcích tak, aby odrážel judikaturu Evropského soudního dvora a o tom, že na znaleckou činnost se vztahuje podobný přístup, jako na výkon jiných svobodných povolání.

Ministerstvo spravedlnosti v současné době připravuje návrh nový zákona o znalcích, tlumočnících a překladatelích, který má nahradit stávající, téměř padesát let starý zákon. Na vzniku nové právní úpravy se podílí Komise pro znalectví složená ze zástupců justice, akademické sféry a odborné veřejnosti. Prioritou je podle slov ministerstva zejména úprava dopadající na problematiku kvality znaleckých posudků a jejich kontrolu jak z formálního, tak obsahového hlediska.

Soudní znalce tak čeká podle plánů ministra Pelikána kromě dosavadních kurzů například skládání vstupní zkoušky. Každý obor má mít také stanovenou nutnou délku vzdělání a praxe. Znalci by si měli také podrobněji vést znalecké deníky včetně odměn.

Diskuze o vstupních zkouškách

Podle informací České justice má ministerstvo snahu posílit svůj dohled nad znalci a záměrem je si přezkušování jednotlivých znalců stáhnout pouze pod svoji kontrolu. Podle účastníka zasedání pracovní komise se o tom ale tentokrát nejednalo. „I nadále by kompetence dohledu měla být dělená, tedy mezi MS i krajské soudy,“ řekle České justici předseda ústeckého krajského soudu Luboš Dörfl.
Podle něj byl důraz při jednání kladen na to, aby na znaleckou činnost bylo pohlíženo podobně jako na jiná svobodná povolání. „A
by přístup do seznamu byl otevřen pro všechny, kteří splňují zákonné předpoklady, a to včetně vstupní odborné zkoušky. Proto probíhala dosti široká diskuse o koncepci  dohledu nad činností znalců a vstupních zkouškách, které by zajišťovaly potřebnou kontrolu soudů a MS nad výkonem znalecké činnosti,“ doplnil Dörfl.

Čipera: Ne všechny pochybnosti se podařilo rozptýlit

Zástupci soudů upozorňují, že pokud nový zákon vejde v platnost, je potřeba počítat s navýšením rozpočtu jednotlivých soudů. „Jednání ohledně návrhu zákona o znalcích se neslo víceméně ve věcné rovině. Představitelé ministerstva spravedlnosti v čele s panem ministrem se snažili přítomným vysvětlit nutnost zbrusu nové právní úpravy a záměry, kterých jí má být dosaženo. Odpovídali na četné dotazy zástupců soudů i znalců a znaleckých ústavů. Ne všechny pochybnosti se podařilo rozptýlit, nejedna otázka zůstává k dořešení. Jisté je, že k naplnění cílů chystané právní úpravy bude nutné personálně a materiálně posílit krajské soudy a zajistit nutnou podporu odborných, všeobecně respektovaných autorit, neboť jedině ty jsou s to vyjadřovat se k věcné správnosti znaleckých posudků,“ komentoval zasedání skupiny předseda Krajského soudu v Hradci Králové Jan Čipera. 

Ministerstvo počítá s personálními posilami

Podle Andrey Kocmanové z tiskového oddělení ministerstva spravedlnosti bylo jednání „velmi úspěšné“ a přínosné pro dopracování finální verze podoby návrhu zákona. „V souvislosti se zpřísněním podmínek pro vstup do znalecké profese a zejména posílením dohledové funkce Ministerstva spravedlnosti a příslušných krajských soudů nad kvalitou znalecké činnosti sdělil ministr spravedlnosti záměr zasadit se o personální posílení administrativního aparátu krajských soudů. Zároveň ministr počítá s intenzivnějším zapojením poradních sborů,“ řekla Kocmanová České justici.

Ministerstvo podle slov šéfa resortu Roberta Pelikána (ANO) na ústavně právním výboru dokončuje paragrafové znění zákona. Kdy ho předloží ale zatím není jasné.

Eva Paseková