Neděle, 24. října, 2021

Spor o elektrárnu Hinkley Point: ČR podpoří investice do jaderné energie

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) dnes vládě předloží žádost o stanovisko ve sporu o britskou jadernou elektrárnu Hinkley Point. Vzhledem k tomu, že ČR zastává podobnou strategii v oblasti jaderné energetiky jako Velká Británie, MPO vládě doporučuje, abychom podpořili postoj Evropské komise a vstoupili do řízení u Soudního dvora EU. EK Británii povolila do výstavby elektrárny investovat miliardy korun.

Česká republika se ke sporu vyjadřuje coby vedlejší účastník. Rakousko se soudilo s Evropskou komisí kvůli schválené státní podpoře pro výstavbu a provoz britské jaderné elektrárny Hinkley Point. Žalobu k Soudnímu dvoru EU podalo v červenci tohoto roku.
EK totiž loni souhlasila s plánem britské vlády investovat do stavby nové jaderné elektrárny 16 asi 560 miliard korun. Rakousko, které je dlouhodobým kritikem jaderné energetiky se brání, že rozhodnutí je v rozporu s unijním závazkem na podporu obnovitelných zdrojů energie. „Rozhodnutí EK o slučitelnosti výše uvedené podpory s právem EU bylo napadeno ve dvou oddělených řízeních, a to ze strany Rakouské republiky a skupiny subjektů kolem Greenpeace Energy eG. Oba žalobci napadají věcně-právní náležitosti rozhodnutí EK. Je však zřejmé, že hlavní motivací obou subjektů je vymezení se proti jaderným zdrojům,“ uvádí materiál Ministra průmyslu a obchodu, který má Česká justice k dispozici.

Velká Británie, stejně jako Česká republika, preferuje podle MPO přechod ze zdrojového mixu orientovaného zejména na uhlí na diverzifikované portfolio zdrojů s vyšším podílem jaderné energetiky. Hinkley Point je projekt na výstavbu dvou tlakovodních reaktorů třetí generace s celkovým výkonem 3.2 GWh. „Vzhledem k tomu, že ČR zastává obdobnou strategii v oblasti jaderné energetiky jako Velká Británie a vzhledem k výše uvedeným důvodům považuje Ministerstvo průmyslu a obchodu za vhodné, aby ČR vstoupila do obou řízení a intervenovala ve prospěch stanoviska Komise na její straně,“ zní doporučení Ministerstva průmyslu a obchodu. Resort ve svém stanovisku uvádí, že navrhovaný postoj by ČR mohla zhodnotit ve svůj prospěch v budoucnu.


I když v současné době vláda ČR nezamýšlí poskytnout investorovi do nových jaderných bloků žádnou formu garancí , takovýto krok není do budoucna vyloučen. Záležet bude zejména na tom, jakým způsobem se vyvine diskuse na úrovni EU o budoucí podobě velkoobchodního trhu s elektrickou energií, tj. zda bude úspěšný návrat k tzv. Energy-Only-Market, nebo převládne dvousložková tvorba ceny elektrické energie – platba za disponibilní kapacitu a za vlastní výrobu. Ve druhém případě by bylo i pro ČR nemožné realizovat výstavbu nových nízkoemisních zdrojů, a to včetně jaderných, bez zavedení nějaké formy kapacitního mechanismu. Právě proto, aby měla ČR do budoucna strategickou možnost nějakou formu garancí potenciálním investorům poskytnout, je klíčové, aby se aktivně zapojila do stávajícího řízení a tuto možnost prosazovanou Velkou Británií a EK hájila. – ze stanoviska MPo v kauze Hinkley Point


 

Velká Británie již deklarovala, že do řízení na straně Komise intervenovat bude. Na ČR se v této záležitosti prostřednictvím dopisu ze dne 21. října 2015 adresovaném ministru průmyslu a obchodu Janu Mládkovi (ČSSD) obrátila ministryně pro energetiku a klimatické změny Amber Rudd. Ta připomíná, že země, které podporují rozvoj jaderné energetiky jako legitimní součásti svého energetického mixu (tzv. like-minded) se mohou do procesu zapojit a takovýto krok bude ze strany Velké Británie vítán.

 (epa)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY