Stavební spoření budou moci využít i registrovaní partneři, MF chce více kontrolovat vyplácení podpory

Zákon o stavebním spoření zřejmě čeká významná novelizace. Jednou z hlavních změn má být doplnění registrovaného partnera mezi osoby blízké. Tím pádem bude nově umožněno poskytnout úvěr ze stavebního spoření také k financování bytových potřeb této osoby. Ministerstvo financí chce také důkladněji kontrolovat, zda klient spořitelny opravdu splnil podmínky pro vyplacení státní podpory.

V důvodové zprávě k novelizaci zákona o stavebním spoření je uvedeno, že úprava chce odstranit nedůvodnou diskriminaci osob, které spolu žijí v registrovaném partnerském svazku. Ten kdo si totiž nyní spoří, může peníze následně využít na zaplacení svých bytových potřeb nebo bytových potřeb osoby blízké.  Za osobu blízkou se nyní považují přímí příbuzní, manželé, sourozenci, ale i jiné osoby, které by důvodně pociťovaly újmu druhého za újmu vlastní. „Není důvod, aby bylo na registrované partnerství pro účely financování bytových potřeb osob blízkých nahlíženo jinak, než je tomu v případě manželství,“ píše se v důvodové zprávě návrhu novely zákona.

Kontrola mimo režim kontrolního řádu

Ministerstvo financí chce mít také větší přehled o tom, zda je státní podpora ke stavebnímu spoření vyplácena v souladu se zákonem. Nová právní úprava ministerstvu také umožní pro účely výkonu kontroly dodržování podmínek pro poskytování státní podpory vyžadovat od stavební spořitelny informace a objasnění skutečností souvisejících s touto kontrolou, a to mimo režim podle kontrolního řádu. „Tato úprava zefektivní výkon kontroly dodržování podmínek pro poskytování státní podpory stavebního spoření,“ píše se v důvodové zprávě.

Pro vyřizování individuálních podání účastníků chybí podle resortu financí v zákoně jednoznačná opora k vyžádání potřebných dokladů a informací od stavební spořitelny ze strany ministerstva. „Je žádoucí, aby právní úprava ministerstvu umožnila pro účely výkonu kontroly dodržování podmínek pro poskytování státní podpory vyžadovat od stavební spořitelny informace a objasnění skutečností souvisejících s kontrolou,“ uvádí ministerstvo.


Nárok na státní podporu mají jen fyzické osoby. Právnické osoby (tedy firmy) sice mohou být účastníky stavebního spoření, nemají však nárok na státní podporu. Pro získání státní podpory musí být účastník:

  • občan České republiky, nebo

  • občan Evropské unie, kterému byl vydán průkaz nebo potvrzení o pobytu na území České republiky a přiděleno rodné číslo příslušným orgánem České republiky, nebo

  • fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky a rodným číslem přiděleným příslušným orgánem České republiky.

Nárok na výplatu záloh státní podpory získá účastník, který uzavře smlouvu o úvěru ze stavebního spoření. V takovém případě však musí být na bytové potřeby použit nejen úvěr, ale i celá naspořená částka. Další variantou je spořit šest let a celou dobu s penězi nenakládat.


 

Zpracovávání těchto údajů je podle předkládací zprávy neveřejné. Stavební spořitelna je povinna poskytnout ministerstvu na jeho žádost potřebnou součinnost,“ píše se v překládací zprávě. Ta také uvádí, že pokud spořitelna neposkytne součinnost, může dostat pokutu až 20 milionů korun. Podle předkládací zprávy se jedná ročně řádově o desítky případů.

Dále je návrhem zákona provedeno několik menších úprav v oblasti předávání informací o vracené státní podpoře mezi stavební spořitelnou a Ministerstvem financí, které mají za cíl přispět k lepšímu praktickému fungování této výměny informací.

Materiál už prošel vnějším připomínkovým řízením je předkládán na jednání vlády bez rozporu.

Ve stavebním spoření mají Češi miliardy

Stavební spořitelny poskytly v letošním 1. pololetí úvěry za 21,7 miliardy korun. To je v meziročním srovnání nárůst o 12 procent. Naopak nových smluv o stavebním spoření spořitelny uzavřely meziročně o zhruba 92.000 méně, celkem 267.000.

Za loňský rok stavební spořitelny poskytly úvěry za 40,2 miliardy Kč, což byl meziroční pokles o desetinu. Naopak zájem o nové smlouvy o stavebním spoření loni mírně stoupl a spořitelny jich uzavřely přes 613.000.

Stavební spořitelny poskytují úvěry ze svých zdrojů, tedy z vkladů klientů, kteří si spoří. Naopak hypoteční banky si na úvěr, který pak poskytnou klientovi, většinou půjčují. Úrokové sazby závisí na délce doby fixace a ceně peněz na mezibankovním trhu.

(epa)