Vitásková píše Mládkovi: Vaše řešení podpory obnovitelných zdrojů je protiústavní

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek Foto: MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu přišlo s nápadem, že podporu pro vybrané energetické zdroje zajistí skrze nařízení vlády. Energetický regulační úřad (ERÚ) má však zásadní připomínky. Ekonomickému deníku se je podařilo získat.

Dneškem skončilo připomínkové řízení k navrhovanému nařízení vlády, které vypracovalo ministerstvo průmyslu a obchodu. Cílem nařízení, které má vláda projednat za účasti předsedkyně ERÚ Aleny Vitáskové příští týden, je zajistit vydání cenového rozhodnutí, jímž by byla vypsána podpora pro výrobní zdroje energie.

Jinými slovy šlo o stanovení podmínek pro provozní podporu elektřiny a provozní podporu tepla prostřednictvím závazného právního předpisu.

ERÚ chce ověřit ústavnost návrhu

ERÚ tuto snahu ministerstva průmyslu a obchodu vzniklý problém řešit „chápe“, ale má k němu některé připomínky, z nichž jedna žádá ověřit ústavnost navrhovaného opatření. Ve stejném duchu byla také vznesena jedna z připomínek ministerstva financí.

„Požadujeme ověřit zákonnost a ústavnost navrhovaného řešení,“ píše ERÚ v materiálu, který má Ekonomický deník k dispozici. „Podle čl. 78 Ústavy ČR je vláda oprávněna vydávat nařízení k provedení zákona a v jeho mezích. Podle úvodní věty nařízení se tímto nařízením provádí zákon o podporovaných zdrojích energie a energetický zákon. V textu obou zákonů však nenacházíme ustanovení, které vlastně vláda svým nařízením provádí,“ stojí v nesouhlasných připomínkách ERÚ.

Podle ERÚ by měla navržené vládní nařízení posoudit Legislativní ráda vlády, neboť „ona posuzuje v obecné rovině, zda příslušná legislativa (návrh) je zejména v souladu s ústavním pořádkem a s ostatními součástmi právního řádu České republiky a v souladu s právem Evropské unie,“ stojí také v dokumentu.

Na to navazuje další připomínka z pozice ERÚ, který považuje za zcela nezbytné „před přijetím daného nařízení deklarovat a písemně doložit potvrzení příslušných evropských orgánů, jakým způsobem podpora pro zdroje uvedené v nařízení splňuje požadavky práva EU.“

Zde jde o to, zda je navrhovaná podpora podporovaným zdrojům energie posuzována jako nová nebo jako existující. ERÚ považuje posuzovanou podporu za novou. V tom případě ale prý taková podpora nemůže být státem realizována dříve, než Evropská komise přijme rozhodnutí, které tuto podporu schvaluje.

Ministerstvo financí se kloní k ERÚ

Na stranu Vitáskové se překvapivě přiklonilo ministerstvo financí. Babišův resort, stejně jako ERÚ, poukazuje na to, že navrhované vládní nařízení může být v rozporu s ústavním pořádkem České republiky.

„Není nám jasné, co vlastně má být navrhovaným nařízení provedeno, a to jak pokud jde o energetický zákon, tak pokud jde o zákon o podporovaných zdrojích energie. Tato otázka je podle našeho názoru zásadní, pokud jde o posouzení ústavnosti tohoto nařízení vlády – tj. respektování čl. 78 Ústavy, podle kterého lze vydat nařízení vlády ´k provedení zákona a v jeho mezích´,“ stojí v připomínkách ministerstva.

Vláda bude za přítomnosti předsedkyně ERÚ Vitáskové situaci projednávat na svém posledním zasedání v tomto roce, v pondělí 21. prosince. Současně by také měla rozhodnout o osudu Aleny Vitáskové v čele ERÚ, neboť na programu je i materiál, kterým má vláda rozhodout, zda se na předsedu a místopředsedu ERÚ vztahuje služební zákon. Pokud tomu tak bylo, Vitásková s ohledem na své trestní kauzy, by musela k 1 lednu 2016 ve své funkci skončit.

Petr Musil, Ekonomický deník