Advokát Pacovský se při obhajobě Ratha kárně provinil a dostal pokutu

Exhejtman David Rath Foto: Facebook

Kárný senát České advokátní komory (ČAK) rozhodl dne 8. ledna 2016 o kárné vině advokáta Michala Pacovského, a to v souvislosti s jeho postupem při přebírání obhajoby v kauze Davida Ratha.

V květnu 2015 podal podnět k přešetření postupu dotyčného advokáta tajemník České advokátní komory, a to na základě tvrzení obžalovaného Davida Ratha v médiích. Následně ČAK obdržela i stížnost samotného obžalovaného.

„Nezávislý kontrolní orgán ČAK (Kontrolní rada) dospěl k závěru, že advokát Michal Pacovský porušil ustanovení zákona o advokacii a dalších stavovských předpisů a jeho předseda podal na dotyčného kárnou žalobu, která byla 8. ledna 2016 projednána s konstatováním kárné viny,“ sdělila ve středu České justici mluvčí ČAK Iva Chaloupková.

Kárného provinění se měl advokát Pacovský dopustit tím, že poté, kdy převzal obhajobu Davida Ratha, následující den klientovi vypověděl plnou moc, aniž by tuto výpověď opřel o zákonný důvod tak, jak mu ukládá § 20 zákona o advokacii. Následně se rovněž nedostavil k hlavnímu ani odročenému líčení, která tak zmařil, čímž rovněž porušil povinnosti advokáta, včetně povinnosti činit pro klienta neodkladné úkony po dobu 15 dnů od vypovězení plné moci, vyjma případů, kdy si to klient výslovně nepřeje.

„Kárný senát ČAK, s přihlédnutím ke všem okolnostem případu, i k dosavadnímu bezproblémovému výkonu advokacie, uložil advokátovi jako kárné opatření pokutu, a to ve výši 15 tisíc korun,“ doplnila Chaloupková.

Oba zúčastnění se po vyhlášení kárného rozhodnutí vzdali práva odvolání. Kárné rozhodnutí proto nabude právní moci doručením písemného rozhodnutí.

(epa)