Anketa: Co očekáváte od Ministerstva spravedlnosti v roce 2016?

Předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa na archivní tiskové konferenci s exministryní Helenou Válkovou a předsedou NS Pavlem Šámalem Foto: MSp

V roce 2015 špičky české justice rozhodně nešetřily ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO). Podle předsedy Nejvyššího soudu Pavla Šámala se nyní komunikace s ministerstvem začíná zlepšovat. Exministryně Helena Válková zase upozorňuje, že rok 2016 nebude dobou vhodnou pro přijetí zákona o státním zastupitelství – tedy alespoň ne v takové podobě, v jaké ho ministr Pelikán poskytl poslancům ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny.

Pavel Šámal, předseda Nejvyššího soudu
Dialog a spolupráci. Vždyť nám jde o totéž. O dobře fungující a spravedlivou justici, která se těší důvěře občanů. Po posledních schůzkách s panem ministrem v závěru roku jsem optimistou, protože mám pocit, že soudcům začíná konečně naslouchat.

Loňský rok byl plný mediálních přestřelek, kdy jsme, především s předsedou Nejvyššího správního soudu Josefem Baxou, pana ministra opakovaně kritizovali například za jeho přístup k novému trestnímu řádu, k Nejvyšší radě soudnictví nebo právě za neochotu naslouchat zkušeným soudcům z praxe při tvorbě zákonů, obsazování soudcovských míst, apod. Myslím si, že tento rok bude jiný. Ministerstvo s námi opravdu začíná lépe komunikovat, má snahu vyslechnout naše názory a rady. A nejde už o takové to pokrytecké odkývání toho, co se snažíme říct, ale je tam vidět i snaha přemýšlet nad našimi návrhy, což doposud chybělo. Řečeno klasickou frázi, právě na sklonku roku překvapivě „začaly tát ledy“. A já doufám, že v tomto trendu budeme i nadále pokračovat nejen v roce 2016, ale i v letech příštích.

Helena Válková (ANO), exministryně spravedlnosti
Očekávám, že v roce 2016 ministerstvo spravedlnosti úspěšně nastartuje reformu justice a dohodne se s vrcholnými představiteli justice, tj. předsedy nejvyšších a krajských soudů na její základní koncepci, strukturálních změnách a časovém harmonogramu.

Je velká škoda, že byly nastaveny podmínky pro veřejnou zakázku na elektronický monitorovací systém tak přísně, že se ani jedna firma do soutěže nepřihlásila, čímž dochází k dalším posunům v termínech pro zavádění elektronických náramků, které jsou nutným předpokladem pro využívání trestu domácího vězení v praxi trestních soudů a perspektivně, tj. po schválení příslušné novely trestního řádu, ve vhodných případech i alternativou vazebního řízení. Doufám proto, že se podaří stanovit co nejdříve realističtější podmínky, aby mohl tendr na „náramky“ v roce 2016 pokračovat tak, jak bylo původně naplánováno.

Zahájit je v roce 2016 rovněž třeba dlouho odkládanou reformu vězeňství, neboť jak stoupající počty vězňů, tak potřeba systémových změn v organizační struktuře Vězeňské služby, již nesnesou dlouhého odkladu.
Konkrétní novely zákonů, které jsou v plánu legislativních úkolů ministerstva spravedlnosti, je samozřejmě rovněž třeba plnit podle schváleného harmonogramu a minimalizovat tak průtahy, které například provázaly v roce 2015 projednávání návrhu novely zákona o trestní odpovědnosti právnických osob.

Spolu s většinou členů ústavně právního výboru mám zato, že není v současné době ani vhodná doba na přijímání nového zákona o státním zastupitelství, zvlášť proto, že návrh, který „koluje“ neformálními cestami mezi poslanci nemá v této podobě sebemenší šanci na přijetí. Proto si myslím, že by ministerstvo spravedlnosti mělo spíše připravit novelu zákona o státním zastupitelství, pokud možno však pracovníky svého legislativního odboru, nikoli legislativou Nejvyššího státního zástupce.
Podvýbor pro justici  a soudní samosprávu bude plnění všech těchto úkolů ministerstvem spravedlnosti průběžně sledovat a podávat o získaných poznatcích zprávy dalším orgánům poslanecké sněmovny, především pak svému Ústavně právnímu výboru, jehož je součástí.
Věřím, že tímto způsobem přispějeme k plynulému projednávání a schvalování formálně i věcně dobře připravených návrhů z dílny ministerstva spravedlnosti.

Jan Čipera, předseda KS v Hradci Králové
Chci věřit, že v duchu toho, co řekl na závěr své porady s předsedy Nejvyšších, vrchních a krajských soudů dne 15.prosince loňského roku, bude pan ministr i konat, tj. že budeme vést seriózní jednání o zásadních otázkách justice bez předsudků typu, že justice je přespříliš zahleděná do sebe apod. a že se vzájemným respektem k zatím třeba rozdílným názorům budeme hledat optimální model organizace a řízení justice.

Pavel Blažek (ODS), exministr spravedlnosti
Od Ministerstva spravedlnosti v tomto rocee neočekávám nic. Budu jen doufat, že po dvou letech chaosu a zmatku se úřad vrátí ke standartnímu fungování.

(epa)