Červený trojúhelník pro teroristickou hrozbu? Vláda schválila přesnější označování hrozby

Tento stav zavede vysoký stupeň bdělosti a pohotovosti, při nichž je teroristický útok očekáván s vysokou pravděpodobností Foto: archiv

V Česku začne platit čtyřstupňový systém výstrahy před terorismem. O jeho zavedení dnes rozhodla vláda. Vyhlášení jednotlivých stupňů bude provádět vláda na návrh ministra vnitra

Zavedení stupňů bezpečnosti je reakcí na loňské teroristické útoky v Paříži v lednu a listopadu, při kterých celkem zemřelo 147 lidí. Materiál již dříve schválila bezpečnostní rada státu. Podle vyjádření premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) v ČT pomůže stupnice i k tomu, aby případné riziko více a srozumitelně vysvětlila veřejnosti.

Pokud by už nyní platila v Česku připravovaná škála možných teroristických hrozeb, byl by podle něj v současné době stupeň ohrožení na nule. „Nejsou žádné informace o nějaké konkrétní hrozbě útoku na českém území,“ řekl

Podle materiálu, který dnes projedná vláda by nově měly být stanoveny čtyři stupně ohrožení terorismem, přičemž jedním z nich je základní (tzv. „nulový“) stav, který nemá žádné grafické znázornění a není samostatně vyhlašován.

Zvýšené stupně ohrožení terorismem – jako zvýšené stupně ohrožení terorismem se označují první, druhý a třetí stupeň, které jsou pro účely jasného informování veřejnosti rozlišeny za pomoci vizualizace v podobě černě lemovaných trojúhelníků. V případě prvního stupně je vyplněn žlutou barvou, v případě druhého stupně oranžovou a třetího červenou barvou.


Základní („nulový“) stav

Je stavem, ve kterém není známa žádná konkrétní, ani obecná hrozba teroristického či obdobného útoku na území ČR. Vzhledem k obecné situaci ve světě a příslušnosti České republiky k euroatlantickým strukturám je tento stav nicméně nutné vnímat jako stav zcela „ideální“, a tedy v dohledné době obtížně dosažitelný, neboť nulové riziko ohrožení terorismem v současné době nikde neexistuje.

Při tomto stavu nejsou vydávána žádná zvláštní doporučení nebo varování ve vztahu k veřejnosti, ani nejsou přijímána žádná opatření bezpečnostních složek.

První stupeň (žlutý trojúhelník)

Upozorňuje na existenci obecného ohrožení terorismem, vyplývající ze situace v zahraničí nebo z mezinárodních aktivit České republiky, zároveň ale není známa konkrétní hrozba teroristických aktivit na území ČR. Při tomto stavu je třeba dbát obecné všímavosti. Za této situace dlouhodobě platí některá vytipovaná zvýšená bezpečnostní opatření.

Druhý stupeň (oranžový trojúhelník)

Upozorňuje na existenci zvýšené pravděpodobnosti ohrožení terorismem, přičemž bližší okolnosti hrozby, včetně přesnějšího načasování, nelze předpovědět. Vyhlašuje se v návaznosti na předchozí události a  či v návaznosti na informace o hrozbě projevů terorismu.

Třetí stupeň (červený trojúhelník)

Zavádí vysoký stupeň bdělosti a pohotovosti, kdy je teroristický útok očekáván s vysokou pravděpodobností nebo již proběhl a je třeba přijmout opatření k zamezení pokračování či opakování útoku a minimalizovat následné škody.


Materiál „Systém vyhlašování stupňů ohrožení terorismem“ je vládě předkládán v návaznosti na teroristické útoky v Paříži v lednu a listopadu letošního roku. „Ve světle těchto a dalších zahraničních událostí se ukazuje jako potřebné, aby se Česká republika zařadila mezi většinu států EU, které využívají formalizovaný systém vyhlašování stupňů ohrožení ve vztahu k terorismu, jehož projevy jsou aktuálně jednou z hlavních bezpečnostních hrozeb pro evropskou společnost a mohou zasáhnout kteroukoliv zemi,“ píše se v předkládací zprávě, kterou má Česká justice k dispozici.

Vzhledem k nepředvídatelné a různorodé povaze současných teroristických hrozeb neobsahuje materiál žádná konkrétní opatření, obligatorně svázaná s jednotlivými stupni ohrožení.

(epa)