Gerhardt Bubník zamířil do právnické síně slávy

Gerhardt Bubník získal nejvyšší poctu Reprofoto: ČT

Právníci, kteří se zasadili o své obory práva, současné úspěchy i celoživotní přínos. To vše přinesl již 11. galavečer celojustiční soutěže Právník roku. Hlavní pozornost se letos upínala k doktorovi Gerhardtu Bubníkovi, advokátovi, bývalému vynikajícímu sportovci a stále ještě aktivnímu mezinárodnímu sportovnímu funkcionáři, který vstoupil za svůj mimořádný celoživotní přínos českému právu do Právnické síně slávy.

Galavečer Právník roku, již tradičně pořádaný pod taktovkou České advokátní komory a vydavatelství epravo.cz, se letos uskutečnil v brněnském Bobycentru. Skleněnou plastiku sv. Yva a titul Právník roku 2015 převzalo deset osobností v sedmi řádných a třech mimořádných kategoriích (Právnická síň slávy, Pro bono, Talent roku).

Jsou mezi nimi třeba Irena Holcová, která se významnou měrou podílela na koncepci a podobě autorského zákona z roku 2000 a na úpravě licence v občanském zákoníku z roku 2012, Zdeněk Strnad, místopředseda krajského soudu a soudce angažující se v boji s nedovolenou činností oddlužovacích agentur v insolvenčních řízeních, Roman Fiala, místopředseda Nejvyššího soudu a soudce uznávaný pro své hluboké znalosti i svou dlouhodobou práci pro justici či světově uznávaný odborník na mezinárodní právo soukromé a emeritní profesor Právnické fakulty UK Zdeněk Kučera.

Mimo soutěž získává letos cenu sv. Yva ještě osobnost, která si ji za své působení, jež není možné přiřadit k některé z kategorií, rozhodně zaslouží. Tato zvláštní cena za mimořádný přínos české advokacii patří Vladimíru Papežovi, dlouholetému členu představenstva, místopředsedovi ČAK a šéfovi Legislativního kolegia a sekce pro advokátní tarif ČAK.

Záštitu nad soutěží převzali opětovně předseda vlády České republiky Bohuslav Sobotka a ministr spravedlnosti Robert Pelikán.


Vítězové 11. ročníku soutěže Právník roku:

Občanské právo: JUDr. Roman Fiala, místopředseda NS ČR

Trestní právo: Mgr. Lenka Trešlová, vrchní radová oddělení trestněprávní legislativy Legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti

Obchodní právo: Prof. JUDr. Zdeněk Kučera, DrSc. – vysokoškolský pedagog, Právnická fakulta UK, specializace mezinárodní právo obchodní

Správní právo: JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D., advokát z Pardubic, AK KVB advokátní kancelář s.r.o.

Právo duševního vlastnictví: JUDr. Irena Holcová, advokátka a vysokoškolská pedagožka, Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního PF UK

Insolvenční právo: JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph. D., místopředseda KS České Budějovice

Občanská a lidská práva a právo ústavní: Doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., vysokoškolský pedagog PF UK

Kategorie PRO BONO: Mgr. Jiří Klega, advokát z Rychvaldu, advokátní kancelář Jakovidis, Klega, Partners

Talent roku: Mgr. Daniel Maroušek, advokátní koncipient v advokátní kanceláři RAKOVSKÝ & PARTNERS s.r.o.

Zvláštní ocenění za přínos české advokacii: JUDr. Vladimír Papež, advokát, člen představenstva ČAK

Právnická síň slávy: JUDr. Gerhardt Bubník, LL.M., advokát


 

(šr)