Úterý, 15. června, 2021

Nová předsedkyně OS Chomutov: Organizaci chci zlepšit i automaticky sestavovanými rozsudky

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Od poloviny ledna tohoto roku vede dlouholetá soudkyně i soudní funkcionářka Kateřina Vltavská Okresní soud v Chomutově. Česká justice se jí proto zeptala, jak chce například řešit kritický počet nedokončených případů nebo zda počítá s posilou v podobě nových soudců.

Ve funkci předsedkyně Okresního soudu Chomutov jste opravdu krátce. Můžete se našim čtenářům představit a popsat svoji kariéru v české justici?
Soudcem jsem celý svůj profesní život, tedy od roku 1991. Od počátku jsem působila na Okresním soudu v Karlových Varech jako trestní soudce, s výjimkou krátké doby, kdy jsem byla na vlastní žádost přeřazena na občanskoprávní úsek. Také nemohu nezmínit profesně velmi příjemné období necelého jednoho roku (2009/2010), kdy jsem byla přidělena k Okresnímu soudu v Klatovech. Od roku 2012 jsem byla pověřena funkcí místopředsedy pro trestní úsek Okresního soudu v Karlových Varech. Dne 24. 11. 2015 jsem se zúčastnila výběrového řízení a do funkce předsedy Okresního soudu v Chomutově jsem byla jmenována 15. ledna 2016.

Proč jste se rozhodla po tolika letech z karlovarského soudu odejít a kandidovat na předsedkyni OS Chomutov?
V září 2015 jsem dovršila 24 let působení u karlovarského soudu. Na podzim roku 2015 jsem byla oslovena několika lidmi z justice, abych se zúčastnila výběrového řízení. Bylo to v době, kdy jsem se o situaci u chomutovského soudu sama informovala a zajímala se o možnostech jejího řešení, a to v souvislosti se zavedením minitýmů na Okresním soudě v Karlových Varech. Účast na výběrovém řízení byla pro mě výzva, kterou jsem přijala s pokorou, ale kterou jsem nedokázala odmítnout.

Jaké jsou podle vás specifika OS Chomutov? Co by se na tomto soudě mělo změnit?
Okresní soud v Chomutově se dlouhodobě potýkal s nedostatkem soudců i odborného aparátu, situace se za dobu vedení soudu JUDr. Petrem Šustrem stabilizovala a nyní jde o to, jak zpracovat tisíce spisů z dob minulých. Jsem přesvědčena, že je nutno zavést efektivnější postupy a metody práce, například koncepci minitýmů. Z mého pohledu je velmi inspirativní postup Okresního soudu v Mostě, který již přinesl objektivně měřitelné výsledky. Myslím, že právě tento model je možno využít za účelem dokončení reorganizace Okresního soudu v Chomutově, kde již funguje v netrestních agendách.

Můžete být konkrétnější co se nevyřízených věcí týká? Kolik jich je nyní na OS Chomutov?
K 31. 12. 2015 je stav nedodělků v hlavních agendách téměř stejný jako v době, kdy jsem si údaje zjišťovala při přípravě na výběrové řízení, tedy 11 485 věcí civilních, 2 393 věcí opatrovnických a 741 trestních.

Chomutovský okresní soud patří k těm, kam se noví soudci příliš nehrnou. Už máte představu, kolik nových soudců a na jaké agendy by na OS bylo potřeba? Jednala jste v této věci již s předsedou „vašeho“ KS v Ústí nad Labem Lubošem Dörflem?
Z jednání s předsedou Krajského soudu v Ústí nad Labem Mgr. Lubošem Dörflem vyplynulo, že náš soud má jeho podporu a stav soudců bude navýšen. O konkrétních opatřeních se jedná.

Budete žádat i o posílení nesoudcovského personálu chomutovského soudu?
Počet zaměstnanců se odvíjí od mzdových prostředků, které má soud k dispozici. Z mého pohledu není stav optimální, ale nepředpokládám, že lze očekávat změny k možnému navýšení těchto prostředků a rozšíření stávajícího aparátu.

Jakými jinými opatřeními, než personálním posílením, chcete změnit stav, kdy se na nařízení jednání u OS Chomutov čeká i několik let?
Je třeba nejprve učinit několik organizačních opatření k přípravě změn zásadních. Mám zcela konkrétní představu o možném způsobu změny organizace práce, spočívající mimo jiné na maximálním využití potenciálu minitýmů a nových nástrojů v oblasti IT, zejména aplikace APSTR. Tato aplikace je nástrojem převádějícím zdrojová data do formátovaného textu. Především je přizpůsobena k automatickému či poloautomatickému sestavování textu usnesení, rozsudků a dalších dokumentů vyhotovovaných okresními soudy. Je schopna získávat data z různých zdrojů, zejména pak ze stávající databáze ISAS, z veřejně dostupných registrů a v neposlední řadě přímo od uživatele. To vše vede k urychlení práce soudu. V co nejkratší době proběhne zaučení administrativních pracovníků na všech úrovních. Předpokládám, že aplikace APSTR bude využívána i soudci při sestavováních jednodušších rozhodnutí.
Mým záměrem je své zkušenosti s řídící prací a využitím APSTRu uplatnit a dosáhnout zlepšení celkového pohledu na OS Chomutov. O práci v minitýmech nebo alespoň snížení počtu dotyků na spis jsem se vždy zajímala, sama nemám ráda zbytečnou a neefektivní práci. Chtěla bych se pokusit těmito nástroji práci soudu zrychlit a pokusit se s využitím všech svých dosavadních zkušeností snížit množství nedodělků nejen (ale především) na civilním oddělení.

Nedávno veřejnost zaznamenala kontroverzi okolo rozhodování o podmínečném propuštění Alexandra Nováka z vězení. Státní zástupce Ladislav Kosán bude v této věci stát před kárným senátem. Budete podnikat i vy osobně nějaké nové šetření, popřípadě kroky vůči soudci, které v této věci rozhodoval?
Rozhodnutí o podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody Alexandra Nováka bylo předmětem šetření v době výkonu funkce mého předchůdce. Do rozhodnutí o podmíněném propuštění nebyl podán řádný opravný prostředek, který by případně otevřel cestu k přezkumu. Ze strany předchozího vedení zdejšího soudu  i Krajského soudu v Ústí nad Labem byla provedena prověrka. Nebyly shledány žádné okolnosti, které by odůvodňovaly podání kárné žaloby či trestního oznámení. Od ledna 2016 v důsledku změny rozvrhu práce již JUDr. Ivan Novák o žádostech o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody nerozhoduje. V této věci nebudu podnikat nějaké další kroky, celou záležitost považuji za vyřízenou.

Eva Paseková

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY