NS loni čelil náporu, pomoci by mohla změna právní úpravy

Předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal Foto: MSp

Nejvyšší soud (NS) v roce 2015 čelil zvýšenému počtu dovolání a dalších podnětů, dorazilo jich celkem 8614. Pokračuje tím trend z předchozích let. Ještě v roce 2013 soud obdržel jen asi 7000 podání.

I přes zvýšenou produktivitu a zkrácení průměrné rozhodovací doby tak loni mírně narostl objem nedodělků, s nimiž soud vstoupil do nového roku, vyplývá ze statistik. Nápor pomáhají zvládat asistenti, kterých loni přibylo. Soudců ale zůstává stejně. Podle předsedy Pavla Šámala by soudu mohla pomoci částečná změna právní úpravy dovolání v civilních věcech.

Zatímco počet dovolání na trestním úseku se příliš nemění, v oblasti obchodní a občanskoprávní jich výrazně přibývá. Jednou z příčin může být to, že začínají přicházet kauzy spjaté s novým občanským zákoníkem. „To znamená, že ta agenda bude zřejmě ještě dále růst,“ řekl Šámal. Proto jedná s ministerstvem spravedlnosti o úpravě rozsahu dovolání právě v civilní agendě.

Možnost podat dovolání by podle Šámala mohla odpadnout například při rozhodování o ustanovení zástupce v občanskoprávních věcech nebo v záležitostech soudních poplatků a nákladů řízení. Šámal upozornil také na to, že v současnosti lze podávat dovolání i proti zrušujícím rozhodnutím, kdy odvolací soud vrací spor k soudu prvnímu stupně. „To není věcné meritorní rozhodnutí a podle mého názoru to nepatří do dovolací agendy. Dovolací soud by měl zasednout až v té době, kdy je to věcně rozhodnuto,“ řekl Šámal.

S ministerstvem dlouhodobě jedná také o personálním posílení soudu. U soudců zatím neuspěl, zůstává jich tabulkově 66. Počet asistentů se ale výrazně zvýšil. V obchodním a občanskoprávním kolegiu má každý soudce dva asistenty, někteří mají tři. Na trestním úseku má každý soudce jednoho, někteří dva asistenty.

Neochota přiznat NS více soudcovských míst může podle Šámala spočívat v tom, že platové náklady jsou vyšší než u asistentů. „Pokud by se ale nepodařilo ten nárůst (počtu dovolání) zastavit, tak by nepochybně museli nějací soudci přibýt,“ konstatoval Šámal.

Mírné zvýšení počtu kasačních stížností a dalších podnětů zaznamenal loni také Nejvyšší správní soud. Dorazilo jich 3400. Počet nevyřízených věcí ale mírně klesl, soud totiž dokázal loni vyřídit 3459 kauz.

(čtk, epa)