Promlčecí doba trestního stíhání za ženskou obřízku v ČR se změní, vynucené sňatky budou trestné

Senátor Jiří Dienstbier Foto: Facebook

Vláda letos podepíše Istanbulskou úmluvu o potírání genderově podmíněného násilí vůči ženám. Za vládu to dnes potvrdil ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier. S podpisem úmluvy zásadně nesouhlasí KDU-ČSL Vyučování dětí ve školách o škodlivosti mrzačení klitorisu a zavlečení genderového hlediska do práva považuje KDU ČSL za indoktrinaci dětí a za nástroj kulturního boje přesahující trestně-právní rovinu.

Zákaz mrzačení stydkých pysků či klitorisů z kulturních nebo náboženských důvodů nebo zákaz sexuálního obtěžování a násilí páchané na ženách z genderových důvodů, to vše je obsahem Istanbulské smlouvy. Česká republika se podpisem mimo jiné zaváže o násilí na ženách vyučovat ve školách a financovat služby, které některé organizace v souvislosti s genderovým násilím poskytují. Zásadně nesouhlasíme, napsali už v připomínkovém řízení shodně ministři KDU-ČSL. Česká justice o odporu KDU-ČSL k předmětné úmluvě Rady Evropy již informovala.

Zvěrstva na ženách už trestná jsou

Jak již dříve KDU-ČSL spolu s důvodovou zprávou k návrhu podpisu smlouvy shodně uváděly, drtivá většina zvěrstev popisovaných Úmluvě jsou už nyní v ČR trestnými činy. Mrzačení klitorisů nebo mužských pyjů je trestný čin těžkého ublížení na zdraví a nucení ženy k tomuto výkonu je vydírání stejně jako vynucení potratu. Česká legislativa ale například neobsahuje vyučování dětí ve školách o genderově podmíněné násilí.

Podpisem Istanbulské smlouvy, se stát zaváže, aby zvěrstva páchaná na lidech byla „chápána“ jako genderová, pokud jsou páchána na ženách: „Smluvní strany mají podle tohoto článku zajistit, aby opatření přijatá podle této hlavy byla založená na genderovém chápání násilí na ženách a domácího násilí,“ uvádí se v důvodové zprávě.

Podle dnešní informace ČTK ministerstvo spravedlnosti už provedlo analýzu legislativních změn, které je potřeba kvůli úmluvě provést. Podle legislativců zatím nejsou v Česku trestné vynucené sňatky, upravit se má také možnost postihu za násilnou sterilizaci a promlčecí doba kvůli stíhání za ženskou obřízku, uvedla dnes ČTK.

Kvůli genderu se změní zákony

Petici s devíti tisíci podpisy žádající vládu o urychlené přijetí mezinárodní úmluvy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí předaly dnes ministrovi pro lidská práva Jiřímu Dienstbierovi (ČSSD) zástupkyně organizací hájících ženská práva. Česko je společně s Lotyšskem a Bulharskem mezi posledními třemi státy EU, které zatím takzvanou Istanbulskou úmluvu nepodepsaly. Chystá se k tomu letos, ujistil organizátorky petice ministr.

„Potvrdil nám, že vláda připojí podpis do poloviny letošního roku,“ řekla ČTK organizátorka akce Gabriela Bártová z Amnesty International. Po podepsání dokumentu pak bude moct začít jeho ratifikace, která by měla být v Parlamentu dokončena v roce 2018. Do té doby by vláda chtěla podle znění úmluvy upravit všechny související zákony. Petici ministr převzal den před zasedáním vlády, na kterém se bude hodnotit plnění Akčního plánu v oblasti prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018.

Ženské organizace vládu opakovaně k podpisu úmluvy vyzývají. Kabinet tak podle nich dával dosud najevo, že výpady za dveřmi domovů a vůči ženám nemá za problém. Podle průzkumu agentury EU pro základní práva zažilo někdy fyzické či sexuální násilí 32 procent Češek.

Podle úmluvy by země měly chránit před násilím, dělat prevenci a násilné činy stíhat a potlačit, přispět ke zrovnoprávnění žen s muži, připravit plán s opatřeními na ochranu obětí, podpořit instituce a organizace, které se na boj s násilím zaměřují.

Česká ženská lobby pro peníze ze státního rozpočtu

Úmluva bojuje proti fyzickému a psychickému týrání, nebezpečnému pronásledování neboli stalkingu, znásilňování, sexuálnímu obtěžování, ženské obřízce a proti vynuceným sňatkům, potratům a sterilizacím. Podle dřívějšího vyjádření České ženské lobby ukládá například sbírat statistická data o problematice, zajistit nonstop linku pomoci či vyčlenit v rozpočtu peníze na zajištění potřebných služeb.

Ministři za KDU-ČSL však varují před následky podpisu smlouvy: „Ve světle domácích i zahraničních zkušeností se domníváme, že nikdo není schopen dát politické záruky, že Istanbulská úmluva nebude v průběhu času interpretována v neprospěch rodiny založené na vztahu jednoho muže a jedné ženy a zejména nebude sloužit jako záminka či legislativní opora zejména: ke stírání autentických rozdílů mezi mužským a ženským pohlavím a k odstraňování pojmů otec a matka z vládní prorodinné politiky, k zavádění předčasné a násilné sexualizace dětí ve školách prostřednictvím povinné výuky, k pozvolné indoktrinaci právními prostředky na úkor občanské společnosti, k umožnění adopce dětí homosexuálními páry, k vytváření takového systému sociálně-právní ochrany dětí, který nepreferuje komplexní práci s rodinou a nerespektuje subsidiární roli státu k záležitostem rodiny a ke znevažování mateřské role ve vztahu k profesní ,kariéře,“ napsali k podpisu smlouvy ministři Pavel Bělobrádek a Marian Jurečka.
(ire, čtk)