Pátek, 28. ledna, 2022

Ústavní právník Hans-Jürgen Papier: Selhání německého státu je hanebné. Hrozí mu ztráta integrity

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ještě nikdy v Německu nezela tak hluboká propast mezi právem a realitou. Německá vláda překročila hranice. Německo rezignovalo na aplikaci azylového zákona i na ochranu hranic. Zemi hrozí ztráta integrity, říká bývalý předseda německého Ústavního soudu Hans-Jürgen Papier.

Týž den, kdy byl zveřejněn právní posudek situace v Německu od bývalého soudce Spolkového ústavního soudu Uda di Fabia, vyjádřil se k postupu ve věci přistěhovalců a žadatelů o azyl také někdejší předseda Spolkového ústavního soudu Hans-Jürgen Papier.

Odborná vyjádření obou respektovaných právníků od úterý cituje německý tisk. České justici se podařilo získat posudek bývalého ústavního soudce Udo di Fabia čítající 125 stran v plném znění.

Analýzu stavu v Německu od ústavního právníka Uda di Fabia naleznete zde.

Stejně jako ústavní soudce Udo di Fabio se také bývalý předseda německého ústavního soudu Hans-Jürgen Papier dívá na německou politiku s největšími obavami. Hans-Jürgen Papier. Předsedal Spolkovému ústavnímu soudu v letech 2002 – 2010.

Podle bývalého ústavního soudce Hanse-Jürgena Papiera se nálada po útocích v Kolíně nad Rýnem znatelně vychýlila. Události podle něho manifestovaly částečné selhání státu jako garanta svobody a bezpečnosti občanů, uvedl v rozhovoru pro deník Handelsblatt. „Bylo to hrozné a hanebné,“ řekl Hans-Jürgen Papier.

Ještě nikdy nebyla propast mezi právem a realitou tak hluboká

Podle jeho slov ostřejší zákony pro zločinné cizince a rychlejší odsun odmítnutých žadatelů o azyl na to nejsou špatnou odpovědí, jenže ta se trefuje pouze do příznaků. V zásadě není situace v rukách, cituje Hanse-Jürgena Papiera deník Die Welt.

Hans-Jürgen Papier vyjadřuje masivní obavy ohledně jednání v uprchlické krizi, píše deník Die Welt a jako příklad uvádí jeho slova: „Ještě nikdy nebyla v právním řádu Spolkové republiky Německo trhlina mezi právem a realitou tak hluboká jako nyní. To nelze v dlouhodobém horizontu akceptovat. Jde o křiklavé selhání politiky.“

Podle deníku Die Welt tak bývalý soudce vyjadřuje tak něco, co mnoho lidí vidí, avšak politiky není říkáno. Hans-Jürgen Papier také varuje před ohrožením integrity státu.

Podle jeho vyjádření, jak je cituje deník Die Welt, Spolková vláda překročila hranice: Úzký rámec německého a evropského azylového práva byl vyhozen do vzduchu. Stávající právní předpisy byly uloženy k ledu. Asylová a uprchlická politika už dlouho trpí, protože se nerozlišuje mezi individuální ochranou před pronásledováním na jedné straně a řízenou přistěhovaleckou politikou z ekonomických důvodů na straně druhé. To se děje nikoli na základě právních závazků, ale ani na základě politických rozhodnutími činěných z humanitárních důvodů, která by měla být v souladu s přistěhovaleckou politikou.

Pokud by země použila azylové právo, nepotřebuje žádný limit

Podle jeho slov musí nyní Merkelová zajistit jasné oddělení politiky žádostí o azyl od přistěhovalecké politiky a zabezpečit vnější hranice země. Může dočasně pozastavit schengenská pravidla a musí bránit nezákonným vstupům do země. V případě nutnosti se musí zavést kontroly cizinců a jejich oprávnění ke vstupu do země a nezákonné vstupy vyloučit. „Máme prostor nezákonnosti v ochraně vnějších hranic, to nesmí být,“ říká.

Co si myslí o limitu pro uprchlíky?, zeptal se deník Die Welt: „Otázka takto ve skutečnosti nestojí, pokud bude azylový zákon uplatňován striktně v souladu s právem,“ zní odpověď.

Hans-Jürgen Papier si jen ztěží dokáže představit, že by Spolkový ústavní soud předepisoval spolkové vládě zvláštní azylovou a přistěhovaleckou politiku. Úkol podle něho musí vzít do rukou politici a nikoli jej delegovat na Ústavní soud.

(ire)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY