Notáři nesouhlasí s žalobou k Soudnímu dvoru: Naše povolání není harmonizováno evropským právem

Evropská komise věc postoupila soudu, který už podobnou věc projednává v maďarském případě Foto: archiv

Notářská komora České republiky se ohradila proti tomu, že Evropská komise posílá Českou republiku k Evropskému soudnímu dvoru kvůli tomu, že umožňuje vykonávat práci notáře jen svým vlastním občanům. „Povolání notáře ani jeho náplň nejsou harmonizovány evropským právem,“ řekl České justici tajemník komory Jaroslav Šustr.

Právě proto, že notářská profese je úzce spjatá s výkonem veřejné moci v České republice, musí být podle Notářské komory otázka použití unijních předpisů posuzována zvláště ve vztahu ke každému členskému státu s ohledem na postavení notáře v právním řádu daného členského státu. „Z toho důvodu nejsou zcela relevantní dřívější rozhodnutí Evropského soudního dvora, která se týkají činnosti notářů v jiných členských státech,“ dodává tajemník Jaroslav Šustr.

Dalším důvodem, proč Komora s právním názorem Evropské komise nesouhlasí je ten, že notář má v dědickém řízení samostatnou rozhodovací pravomoc, proto žádné rozhodnutí notáře nepodléhá souhlasu soudu. Notář je podle Komory vedením řízení pověřen bez ohledu na vůli účastníků, podobně jako zákonný soudce.
Na notáře se také, podobně jako na soudce, vztahují v rámci dědického řízení principy civilního řízení jako je princip nezávislosti a nestrannosti. „Princip zákonného soudce uvedený v článku 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod má svůj odraz i při pověřování notářů dědickým řízením,“ řekl tajemník Notářské komory České justici.

Podmínka, že notáře mohou v ČR vykonávat jen čeští občané, je podle exekutivy Evropské unie v rozporu s pravidly o svobodě usazování. České ministerstvo spravedlnosti, pod které notáři spadají, s žalobou rovněž nesouhlasí. „Primárně plní úkoly, kterými je na ně zákonem přenesen výkon veřejné moci, a stát odpovídá za škodu způsobenou při jejich plnění. Toto pojetí notářské profese odůvodňuje u notářů požadavek na české státní občanství,“ řekla mluvčí ministerstva Tereza Schejbalová s tím, že resort nyní žádné legislativní úpravy v této souvislosti nechystá a počká na verdikt Soudního dvora EU.

Evropská komise uvedla, že český přístup nelze zdůvodnit ani článkem unijní smlouvy, který se týká činností spjatých s výkonem veřejné moci. Činnosti vykonávané českými notáři se prý nijak významně neliší od činností, které soudní dvůr už posuzoval a u nichž rozhodl, že podmínka státní příslušnosti v souladu s unijním právem není.

(epa)