Pět pilířů novely insolvenčního zákona podle Ministerstva spravedlnosti

Novela již brzy zamíří na vládu Foto: archiv

Insolvenční novela, která už brzy zamíří na vládu, má zpřísnit podmínky poskytování poradenství v oblasti oddlužení. Měla by zlepšit ochranu před takzvanými šikanózními insolvenčními návrhy zavedením předběžného posouzení věřitelského návrhu. Podle vyjádření ministerstva stojí legislativní radou schválená novela na pěti základních pilířích.

 „Za prvé je potřeba zmínit důsledné zamezení obcházení hlavního smyslu a účelu insolvenčního zákona v podobě masivního zřizování fiktivních nebo nefungujících provozoven insolvenčními správci za účelem zvýšení nápadu nových insolvenčních věcí,“ řekla mluvčí MSp Tereza Schejbalová České justici.

Připomíná rovněž zcela nové nastavení parametrů dohledu Ministerstva spravedlnosti nad insolvenčními správci, ministerstvo bude mít nyní velmi efektivní systém správního trestání, který bude moci aplikovat vůči správcům, kteří svoji činnost nevykonávání v souladu se zákonem a odbornou péčí. „Ultimátním prostředkem dohledu bude možnost zrušení povolení insolvenčnímu správci, který závažným způsobem porušil nebo opakovaně porušuje povinnost stanovenou tímto zákonem, kontrolním řádem nebo insolvenčním zákonem, a to i bez ohledu na to, zda již byl v minulosti správně trestán.“

Jak dále Schejbalová uvádí, novela přináší i zcela zásadní posílení transparentnosti insolvenčních řízení, protože současný stav znesnadňuje efektivně bránit korupčním praktikám v insolvenčním řízení a v souvislosti s ním. Řeší dále i přetíženost soudního aparátu insolvenčních soudů agendou oddlužení, jež snižuje možnost uplatňovat odbornost tohoto aparátu ve zvlášť složitých insolvenčních řízeních, v nichž je úpadek dlužníka řešen konkursem či reorganizací, a prodloužení průměrné délky těchto insolvenčních řízení

Novela zavádí regulaci a zavedení možného postihu komerčních subjektů, které typicky fyzickým osobám ve velmi tíživé finanční situaci obvykle za zcela nepřiměřenou úplatu přislíbí zpracování insolvenčního návrhu a návrhu na povolení oddlužení (příp. další doplňkové služby), které jsou v řadě případů pro své hrubé nedostatky (neboť bývají sepisovány nekvalifikovanými osobami) insolvenčním soudem odmítnuty, nebo obsahují chybné skutkové okolnosti či informace. „Ty jsou pak způsobilé tyto osoby přivést do ještě tíživější situace, než v jaké se před započetím spolupráce s těmito komerčními subjekty nacházely,“ vysvětluje Schejbalová. „Závěrem bych chtěla připomenout zavedení komplexní ochrany před věřitelskými šikanózními insolvenčními návrhy, což je další z významných opatření novely.“

Dušan Šrámek