Pátek, 7. května, 2021

Podivný případ údajného podplácení znalce se vrací k soudu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Neznámá osoba v zákulisí a dva muži beze svědků v restauraci. Podivný případ, ve kterém soudkyně okresního soudu v Českém Krumlově v prosinci minulého roku odsoudila obžalovaného Michaela Beneše proto, že uvěřila jedné ze dvou protichůdných výpovědí, se vrací k soudu. Jeho obhájce Josef Doucha totiž podal minulý týden u Krajského soudu v Českých Budějovicích odvolání.

Na počátku bylo setkání dvou bývalých policistů v restauraci U Zlaté podkovy v obci Velešín u Českého Krumlova. V jeho průběhu měl vyjít najevo záměr policií nezjištěné osoby, na jehož konci měl být podplacený soudní znalec.

Ve hře bývalí policisté

V rozhovoru oba muži bez dalších svědků probírali obchodní otázky. Jedním z nich je soudní znalec Jaroslav Kothánek s 25letou kariérou u policejního sboru, a zároveň uznávaný expert v oblasti IT. Druhým aktérem je již zmíněný Michael Beneš, společník ve firmě, která se věnuje službám v oblasti ekonomiky.
Je najímán jako krizový manažer s cílem vylepšit hospodaření firem ve finančních problémech. Bavili se o všem možném a během hodinu a půl trvajícího rozhovoru měla zaznít korupční nabídka. Beneš měl soudnímu znalci údajně nabídnout čtyři miliony korun za to, pokud nerozšifruje elektronická data zabavené několika advokátním kancelářím a která údajně mají obsahovat důkazy proti podnikateli Františku Savovovi a dalším osobám. Kothánkovi tuto práci svěřila Policie ČR. Soudní znalec Kothánek podal tři dny po schůzce, 12. prosince 2014, u Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality trestní oznámení o nabídce úplatku. Tak začíná příběh, který se dostal až k soudnímu líčení.

Věci nabraly rychlý spád. Už 16. prosince 2014 předalo Městské státní zastupitelství v Praze věc k výkonu dozoru k Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze. Jak vyplynulo ze závěrečné řeči obžalovaného Michaela Beneše, policie na něho na základě podnětu Jaroslava Kothánka ihned nasadila operativní techniku. Jeho sledování probíhalo od 19. prosince 2014 do 19. března 2015 a odposloucháván byl od 23. prosince 2014 do 19. března 2015. Jenže s nulovým výsledkem, operativa žádnou korupci neprokázala.

Přesto byl Michael Beneš státním zástupcem Vrchního státního zastupitelství v Praze Borisem Havlem obžalován ze spáchání zločinu podplacení podle § 332 odst. 1, 2 písm. a) trestního zákoníku, kterého se měl dopustit tím, že s cílem získat pro sebe odměnu 1 milion korun českých od neztotožněné osoby, měl nabídnout úplatek ve výši 4 miliony korun českých soudnímu znalci Ing. Jaroslavu Kothánkovi, Ph.D., za to, že záměrně nerozšifruje elektronická data na nosičích, zajištěných v rámci trestní věci

Tvrzení proti tvrzení

Co se mezi dvěma muži beze svědků odehrálo, interpretuje od samého začátku každý jinak. Michael Beneš tvrdí, že se na Jaroslava Kothánka obrátil jako na soudního znalce ve věci, která se týkala zcela jiného problému a neměla s Františkem Savovem nic společného. Týkala se ekonomického poradenství v souvislosti s prodejem Parkhotelu. Jenže pro Michaela Beneše měla být práce Jaroslava Kothánka příliš drahá a v restauraci U Zlaté studny se v rozhovoru měl pokusit snížit cenu zakázky. Jaroslav Kothánek měl v této souvislosti argumentovat, jak časově a finančně je nákladná znalecká činnost.

Podle Josefa Douchy si Jaroslav Kothánek z hodinu a půl trvajícího rozhovoru v restauraci U Zlaté studny dovodil, že je mu nabízen úplatek ve výši 4 miliony za to, aby jako znalec napsal, že není schopen v případu Savov data dešifrovat. „Jenže výsledek takové akce by nepochybně byl ten, že soud by v dané věci přibral jiného znalce,“ říká Jaroslav Doucha, co vyplývá z pouhé logiky. Podle mínění advokáta Douchy je Jaroslav Kothánek jednoduše upovídaný a trochu to přehnal.

Přes zjevnou důkazní nouzi proběhlo prvoinstanční soudní řízení s vynesením rozsudku, kde byl Michael Beneš shledán vinným. Soudkyně Okresního soudu v Českém Krumlově vyhodnotila jeho výpověď za méně věrohodnou, než soudního znalce Kothánka. Soud konstatoval, že korupční nabídka zazněla, ovšem nepodařilo se zjistit, kdo – a jestli vůbec někdo – za ní stojí. Žádné další důkazy soudu předloženy nebyly, jedná se tedy o tvrzení proti tvrzení. Na dotaz, zda pouhé tvrzení účastníka hovoru bez svědků není k odsouzení příliš málo, říká Josef Doucha: „To je sakra málo.“

Pochybnosti a otazníky

Otazníky vyvolává už samotné vyvolání soudního procesu, který je postavený na výpovědi jediného svědka, aniž byly policií či jiným způsobem zajištěny přímé důkazy o trestné činnosti. Nechce se věřit, že pokud někdo oslovuje „neúplatného odborníka“ se čtvrtstoletím policejní praxe a pracujícího pro Policii ČR, kterého navíc dle vlastních slov osobně nezná, nebude si vědom vážných rizik, která z toho vyplývají. Zvláště v takto citlivé věci, jako je nabízení vysokého úplatku.

Pokud by tato korupční nabídka zazněla, následující chování soudního znalce nemá logiku. Kdo jiný, než expert s dlouholetou policejní praxí, by měl vědět, že by bylo vhodné zajistit přímé důkazy. Sám měl nabídnout policii spolupráci, že nechá korupční nabídku doběhnout do konečné fáze předání peněz.
Operativní technika sice byla nasazena, ale korupční jednání nebylo prokázáno. Znalec o údajné korupční nabídce pouze informoval několik svých známých, což nelze považovat za relevantní svědectví. Obsah rozhovoru s Michaelem Benešem není nijak zaznamenán, neúčastnila se jej žádná třetí osoba, veškerá podstata obvinění stojí pouze na slovech znalce.

Ve hře je i varianta, že hlavním cílem tohoto případu je někdo jiný, než Michael Beneš, totiž podnikatel František Savov, na jehož zadání údajně měl obžalovaný pracovat. Ačkoliv totiž pro jeho roli v celé věci neexistují žádné důkazy, a ani nasazení operativní techniky policií žádné důkazy proti jeho osobě nepřineslo, některá média (především vlastněná ministrem financí Andrejem Babišem) jeho jméno s tímto případem stále spojují.

Případ bude mít pokračování. Benešův obhájce Doucha podal u Krajského soudu v Českých Budějovicích odvolání. „Ve věci odvolání v případu M. Beneše zatím nebylo jednání nařízeno. Odvolání došlo na KS dne 17. února 2016, nyní se spisem seznamuje vyřizující soudce“, sdělila České justici JUDr. Ivana Vobejdová z Krajského soudu v Českých Budějovicích.

(red)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY