Soudy prvního stupně zůstanou vázány názorem vyšší instance

Soudy prvního stupně zůstanou i nadále vázány právním názorem odvolací instance. Ústavní soud (ÚS) dnes zamítl návrh na zrušení sporné části trestního řádu. Návrh podal za Obvodní soud pro Prahu 8 soudce Petr Novák.

Argumentoval zejména nezávislostí soudního rozhodování. Nicméně podle ÚS je vázanost jedním ze základních principů trestního řízení, a to i v zahraničí. Zároveň představuje garanci spravedlivého procesu. Novák doufá, že nález alespoň vyvolá odbornou diskuzi.

Sporný odstavec upravuje řízení u soudu prvního stupně po zrušení původního rozsudku. Konkrétně říká, že „soud, jemuž věc byla vrácena k novému projednání a rozhodnutí, je vázán právním názorem, který vyslovil ve svém rozhodnutí odvolací soud, a je povinen provést úkony a doplnění, jejichž provedení odvolací soud nařídil“. Podle ÚS je norma v souladu s českou právní úpravou.

„Smyslem je, aby ten odvolací soud jednak posoudil, jestli soud prvního stupně udělal vše správně, jednak jestli zaujal i správný názor,“ řekl soudce zpravodaj Tomáš Lichovník. Soud prvního stupně se může od názoru vyšší instance odchýlit například po doplnění dokazování, které vede ke změně skutkové situace. Jinak je jeho názorem vázán.

Lichovník připustil, že někdy si mohou odvolací soudy svou pravomoc vykládat příliš široce. Excesy ale podle něj může v jednotlivých případech napravovat Nejvyšší či Ústavní soud. Podobně ÚS v minulosti rozhodl také ohledně závaznosti názoru dovolacího soudu v trestním řízení a odvolacího soudu v civilním řízení.

Podle Obvodního soudu pro Prahu 8 je přezkoumávaný odstavec trestního řádu v rozporu s ústavou, která říká, že soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí. „Má-li být soudce nezávislý, musí se rozhodovat nezávisle a neměl by být vázán právními názory, se kterými odůvodněně nesouhlasí, neboť má být vázán jen zákonem,“ stálo v návrhu.

Novák dnes novinářům řekl, že nalézací soudy, které provádějí hlavní líčení, rozhodují obvykle s nejlepší znalostí věci. „Odvolací soud si vlastně přečte jenom spis, ty lidi nevidí, neslyší, na základě toho dělá vlastní hodnocení důkazů, a tak mnohdy dojde k odlišnému závěru. Podle mého názoru je síla toho odvolacího soudu příliš velká,“ uvedl Novák. Alespoň částečnou změnu by podle něj mohl přinést nový trestní řád.

Na ústavní soudce se Novák obrátil v návaznosti na konkrétní trestní kauzu údajného lichváře, do které opakovaně zasáhl Městský soud v Praze. Dvě jeho usnesení obsahují protichůdné právní názory ohledně trestnosti mužova jednání. Novák se kloní spíše k tomu, že vytýkaný skutek není trestným činem. Měl by ale respektovat opačný názor městského soudu obsažený v jednom ze dvou protikladných rozhodnutí. Nyní si chce přečíst plné znění nálezu ÚS, pak se rozhodne, co dál.

 

(čtk)