Pátek, 27. května, 2022

Vládní legislativci pochybují o ústavnosti Speciálu, zákon o státním zastupitelství ale poslali do vlády

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Legislativní rada vlády (LRV) dnes poslala zákon o státním zastupitelství do vlády se 14 rozpory. Jedná se zásadní o rozpory s několika resorty i odbory. Nejvíce rozporů trvá kolem vzniku tzv. Speciálu. „Byly tam vážné ústavní pochybnosti,“ řekl předseda LRV Jiří Dienstbier (ČSSD). V tomto směru LRV doporučila resortu spravedlnosti úpravu zákona.

Ministerstvo financí rozporuje objem financí, který by mělo poskytnout na platy zaměstnanců nového Speciálního státního zastupitelství a nových státních zástupců na Nejvyšším státním zastupitelstí. Ministerstvo pro lidská práva a menšiny zase nesouhlasí s neomezenou atrakcí a delegací věcí vedoucím Speciálního státního zastupitelství a požadují podmínit tento postup vedoucího Speciálního státního zastupitelství souhlasem Nejvyššího státního zastupitelství. Dále resort trvá na stanovení zákazu opakování výkonu funkce u vedoucího Speciálního státního zastupitelství, obdobně jako je tomu u nejvyššího státního zástupce.

Výslednou podobu zákona o státním zastupitelství si můžete stáhnout zde.

Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zahraničních věcí, místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a předseda Legislativní rady vlády se neztotožňují s vyloučením dohledu nad Speciálním státním zastupitelstvím.

Speciál může narušit rovnost před zákonem

Absence dohledu ale vadí i Českomoravské konfederaci odborových svazů, stejně jako například rušení vrchních státních zastuptelství.

Členové LRV amají pochybnosti, zda by bylo postavení Speciálu v souladu s Ústavou. „Dohled je primárně kontrolním mechanismem v rámci soustavy státního zastupitelství a dohled z tzv. vnějšího podnětu, resp. na žádost dotčené osoby (např. podezřelého, obviněného či poškozeného), se stal důležitým elementem práva na obhajobu a práva na účinné vyšetřování. Není možné v této souvislosti přehlédnout ani judikaturu Ústavního soudu, který považuje dohled za účinný prostředek nápravy, jenž osoba musí vyčerpat před podáním ústavní stížnost,“ píše se ve stanovisku LRV, které má Česká justice k dispozici.

Zprávu profesora Aleše Gerlocha si můžete přečíst zde.

Bez dohledu tak může Speciál podle LRV narušit princip rovnosti před zákonem. „Vyloučení dohledu nad postupem Speciálního státního zastupitelství a omezení dohledu z tzv. vnějšího podnětu by mohlo navíc vést k volání po zavedení kontroly soudů nad postupy orgánů veřejné žaloby a tím k zásadnímu oslabení postavení státního zastupitelství jakožto pána přípravného řízení trestního,“ varují vládní legislativci. Jmenovitě zpravodaj ústavní právník a zpravodaj zákona na LRV Aleš Gerloch v této souvislosti varuje před potenciální kolizí s Listinou základních práv a svobod. „To se týká konkrétně návrhu na zřízení Speciálního státního zastupitelství. Stejně tak nejednoznačná zůstává možnost vlastním rozhodnutím určovat rozsah působnosti orgánu veřejné moci (čl. 2 odst. 3 Ústavy, čl. 2 odst. 2 Listiny),“ napsal Gerloch ve své zprávě.

Změna ústavního pořádku?

Z hlediska navrhovaného posilování prvků nezávislosti státního zastupitelství na jiných orgánech výkonné moci zůstává podle Gerlocha otázkou, proč setrvávat na ústavním zařazení státního zastupitelství do moci výkonné a nejít cestou návrhu změny Ústavy, která by změny zákona navrhované předkladatelem učinila ústavně nespornými (např. vytvořením samostatné hlavy Ústavy po vzoru Nejvyššího kontrolního úřadu a České národní banky).

Ve vztahu k dohledu v soustavě státního zastupitelství by pak podle LRV mohla být problematická i úprava spočívající ve vyloučení dohledu nad postupem státního zástupce v soudním stadiu řízení. Důsledkem tohoto opatření bude podle legislativců v podstatě vyloučení kontrolní funkce nejblíže vyššího státního zastupitelství, které nebude mít možnost zjišťovat případná pochybení státních zástupců nejblíže nižšího státního zastupitelství v tomto stadiu řízení a vyvozovat z nich důsledky.

Osud zákona je nyní nejistý. Poslanci už předem avizují, že v podobě, ve které jde návrh zákona na vládu, nemůže v Poslanecké sněmovně projít.

(epa)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY