Expert rozcupoval posudek VŠE pro policii, kvůli kterému Babiš rozbil leteckou záchranku

Vláda nedávno rozhodla, po několika odkladech a váhání, převést provozování letecké záchranné služby (LZS) pod stát Koláž: ZD

Posudek vypracovaný znalci z VŠE pro potřeby policie, která šetří tendr na leteckou záchrannou službu (LZS) z roku 2008, má natolik vážné chyby, že by měl být podroben reviznímu posudku.

Doporučuje to docent Vladimír Němec z Dopravní fakulty ČVUT, kterého o názor požádalo ministerstvo zdravotnictví (MZ). „Opomenutí, nebo nesprávně vypočítané náklady způsobily v analyzovaném posudku rozdíl v celkovém úhrnu více než 1 200 mil. Kč.,“ konstatuje ve své odpovědi MZ docent Němec. Její text, má Zdravotnický deník k dispozici a vy se na něj můžete podívat. Podle Němce posudek VŠE nesplňuje kritéria znaleckého posudku, obsahuje zásadní chyby a ignoruje fakta.

Docent Němec zkoumal, proč posudek VŠE došel k  mnohem nižší částce, než za jakou dnes provozují LZS soukromníci. „Vykazuje závažné nedostatky, pro které je zčásti nereprodukovatelný, neopakovatelný a tedy jako celek v podstatě nepřezkoumatelný, zejména v otázce zjištění obvyklé ceny spojené s provozováním stanovišť LZS…,“ píše ve svém stanovisku. Posudek VŠE tak nesplňuje kritéria znaleckého posudku, je neúplný. Měl by totiž obsahovat nejen závěry, ale i postupy, data, zdůvodnění.

Co nasadit sovětské vrtulníky?

Docent Němec poukázal na očividné nesmysly, například na chybně stanovenou životnost vrtulníků. Zpracovatelé počítali s 34 lety (!), výrobci při dané zátěži uvádějí 8 let. „Provádět výpočet odpisů na životnost 34 let je asi jako kdybychom do provozu LZS zařadili vrtulníky Mi-2,“ píše docent Němec. Jak uvádí wikipedie, původně sovětské vrtulníky Mi-2 stály u zrodu letecké záchranné služby v Československu mezi lety 1987–1992. V 90. letech se u nich začalo projevovat jejich stáří a postupně byly ze služeb armády, policie i soukromníků vyřazovány. Dopad této chyby by bylo třeba exaktně dopočítat, ale V. Němec ho odhaduje na stovky miliónů korun.

Problém vidí už v zadání. Policie chtěla po znalcích, aby zjistili obvyklou cenu spojenou s provozováním stanovišť LZS. V Česku je však pro úzce specializovaný obor LZS malý trh, není co s čím, nebo kým porovnávat. Znalci z VŠE si nahradili údaje, které neměli jak zjistit, vlastními kalkulačními modely – a to nepřijatelné.  V. Němec vytýká VŠE i používání neodborných podkladů. S oběma zpracovateli posudku VŠE (docenty Jaroslavem Bradou a Miloslavem Hájkem) se osobně setkal. Na schůzce se dozvěděl, že vycházeli pouze s podkladů, které jim dala nebo odsouhlasila policie. „Velmi vážným prohřeškem je zjištění pořizovací ceny vrtulníků z webu www.vrtulnik.cz, Tento web je nejen neautorizovaný, ale ceny na tomto webu jsou dokonce jiné, než uvádějí zpracovatelé ve svém posudku. Rozdíl v pořizovacích cenách uvedených na tomto webu a v posudku je 270 mil. Kč,“ uvádí V. Němec.

Některá fakta experti VŠE prostě pominuli. Nepočítali s úrokovými náklady, špatně spočítali náklady na pojištění (ani se nezeptali pojišťovny). Některé náklady zamlčeli, zejména náklady na provoz stanoviště nebo na výcvik leteckého personálu. Ignorovali evropskou legislativu.

Blíže se na odpověď docenta Němce podívejte zde:

Posudek VŠE byl argumentem pro vládu

Vláda nedávno rozhodla, po několika odkladech a váhání, převést provozování letecké záchranné služby (LZS) pod stát, a to ve dvou krocích. V prvním kroku změnila parametry výběrového řízení pro soukromé firmy (původně navrhované MZ) a to tak, že osekala dobu 8 let a počet 8 stanovišť na 4 roky a 6 stanovišť. Po uplynutí této doby přijde druhý krok, kdy soukromníky zcela nahradí armáda a policie.  Vláda demontuje stávající funkční a kvalitní systém LZS na podnět a pod tlakem ministra financí Andreje Babiše (ANO), který tvrdí, že soukromníci jsou příliš drazí (a abychom byli spravedlivý i pod tlakem poněkud neuvážených slibů politiků ČSSD před volbami). Při své argumentaci vycházel právě z vyšetřování policie a posudku VŠE.

Tomáš Cikrt, Zdravotnický deník